[PWC-MEDIA] Nieuwsbrief 27 Rijksuniversiteit Groningen

 • From: "Communicatie RUG" <communicatie@xxxxxx>
 • To: <"Undisclosed-Recipient:;"@freelists.org>
 • Date: Wed, 4 Jul 2012 13:27:39 +0200

        

   Nieuwsbrief                                
                                        
        

   Rijksuniversiteit Groningen / nummer 27 / 4 juli 2012

    

    

   Opinie
   'Met minder voorraad meer winst' 
    

   Met een slimmer voorraadbeheer kunnen bedrijven twintig tot dertig 
procent besparen op hun voorraadkosten. Ondernemers zijn zich onvoldoende 
bewust van de mogelijkheden die een andere aanpak biedt, stelt Ruud Teunter, 
hoogleraar Operations Research aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vooral op de 
kosten van zogeheten technologisch bederf kan volgens Teunter nog flink worden 
bespaard. > lees verder

    

   Contact: Ruud Teunter, tel. 050-363 8617/7020, e-mail: r.h.teunter@xxxxxx         


   Promoties
    

   Competitie in de liefde kan vooroordelen versterken
   Wanneer er liefde in het spel is, kunnen buitenlandse mannen als een 
bedreiging worden gezien. Vooral als deze buitenlanders veel aanzien hebben, 
worden zij beschouwd als een bedreiging. Zo kan concurrentie in de liefde 
bestaande vooroordelen versterken. Ook angst voor ziektes speelt hierbij een 
rol. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Liga Klavina. Dat economische en 
territoriale competitie de agressie tussen groepen kunnen vergroten, was 
wetenschappelijk al aangetoond. Maar dat naast de strijd om werk, geld en 
ruimte ook de competitie om vrouwen tot vooroordelen tegen vreemdelingen kan 
leiden, daarvoor had de wetenschap tot dusverre minder aandacht. Klavina brengt 
dit terrein nader in kaart. > lees verder

    

   Contact: Liga Klavina, tel. 050-3636342, e-mail: l.klavina@xxxxxx 

    

   Nicotine mogelijk geschikt als niermedicijn
   Terwijl roken schadelijk is voor de nieren, lijkt nicotine juist een 
beschermend effect op deze organen te hebben. Matige alcoholconsumptie lijkt 
positieve effecten te hebben na niertransplantatie: het vermindert het risico 
op overlijden en het ontstaan van diabetes. Dat blijkt uit onderzoek van Pramod 
Kumar Agarwal. Hij stelt vast dat de nierfunctie van rokers sneller afneemt dan 
die van niet-rokers en ex-rokers. > lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
communicatie@xxxxxxx 

    

   Aantal overlijdensgevallen door antibioticaresistentie nog beperkt
   Ziekmakende bacteriën zijn door overmatig gebruik van antibiotica 
resistent geworden voor veel van de beschikbare antibiotica. Maar de angst dat 
antibiotica op den duur helemaal geen effect meer zullen hebben is voorbarig. 
In Europa overlijden nu nog veel meer mensen aan chronische ziektes, zoals 
hart- en vaatziekten, en aan infecties met bacteriën die wél gevoelig zijn voor 
antibiotica. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Marlieke de Kraker. > 
lees verder

    

   Contact: via de persvoorlichters van het UMCG, tel. 050-361 2200, e-mail: 
communicatie@xxxxxxx 

    

   De eigen positie van de levensbeschouwelijke instelling als werkgever 
   Godsdienstige en levensbeschouwelijke instellingen geven de samenleving 
kleur. Maar hoeveel tinten laat een veelkleurige samenleving toe? Een antwoord 
op deze vraag ligt besloten in de betekenis van identiteit voor een instelling 
en de ruimte hiervoor in het recht. De tendensinstelling, zoals deze wordt 
genoemd, moet laveren in het spanningsveld tussen verschillende grondrechten. 
Het betreft vooral de verhouding tussen de vrijheid van godsdienst en het recht 
op gelijke behandeling. De tendensinstelling kan vanuit diverse invalshoeken 
onder de loep worden genomen. In Sytse de Jongs onderzoek staat de positie als 
werkgever in het arbeidsrecht centraal. > lees verder

    

   Contact: via de afdeling Communicatie, tel. 050-363 4444, e-mail: 
communicatie@xxxxxx 

    

   Nierdonatie bij leven ook op lange termijn veilig voor donor en ontvanger
   Promotie Hilde Tent > persbericht

    

   Model om vriendschapsrelaties van adolescenten te bestuderen
   Promotie Laura Ballato > lees verder

    

   De platte slijkgaper doet het nog goed langs de kusten van Zuid- tot 
Noord-Europa
   Promotie Sílvia Araújo Santos > lees verder

    

   Hoe stromen elektronen door een nanodraadje?
   Promotie Muhammad Iqbal > lees verder

    

   Nieuwe wiskundige modellen voor verbeteren bedrijfsprestaties
   Promotie Dmitry Krushynskyi > lees verder

    

   Resistente bacteriën bestrijden met quorum quencing acrylases van 
Pseudomanas aeruginosa
   Promotie Mariana Wahjudi > lees verder

    

   Werkingsmechanisme van twee lytische enzymen in bacteriële membranen
   Promotie Guntur Fibransah > lees verder

    

   Verificatie structurele classificatie door MemGen
   Promotie Ramon ter Horst > lees verder

    

   Karakterisatie en biokatalytische toepassingen van aspartaat en 
methylaspartaat ammonia lyases
   Promotie Vinod Puthan Veetil > lees verder

    


--------------------------------------------------------------------------

   Diversen
    

   Negende Vidi toegekend aan RUG-onderzoeker
   NWO heeft aan een negende onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen 
een Vidi-subsidie toegekend ter waarde van 800.000 euro: dr. Sander van Doorn 
van de afdeling Theoretische Biologie voor zijn onderzoeksproject 
'Evolutietheorie maakt netwerken inzichtelijker'. Vidi-beurzen zijn 
persoonsgebonden subsidies die bestemd zijn voor onderzoekers die aantoonbaar 
vernieuwend onderzoek doen. > lees verder

    

   Jonge RUG-onderzoeker met Rubiconbeurs naar het buitenland
   NWO heeft een jonge, veelbelovende RUG-onderzoeker financiering uit het 
programma Rubicon toegekend: dr. Jia Gao gaat 24 maanden onderzoek doen aan 
Princeton University in de VS. Zijn onderzoeksproject is 'Nieuwe materialen 
voor nieuwe generatie elektronica'. Met het Rubiconprogramma geeft NWO pas 
gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan 
internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland. > lees verder

    

   Honoursstudenten schrijven boek: 'Generatie CRISIS'
   Twintig studenten van het Honours College van de Rijksuniversiteit 
Groningen hebben een boek geschreven, getiteld 'Generatie CRISIS: verder kijken 
dan #Occupy'. Het eerste exemplaar is gisteren uitgereikt aan de Groningse 
Commissaris van de Koningin Max van den Berg. De studenten - van allerlei 
studierichtingen - reisden in de zomer van 2011 af naar Wall Street, het 
epicentrum van de financiële crisis van 2008. Vanuit hun diverse eigen 
invalshoeken analyseerden zij de crisis en onderzochten zij een scala aan 
oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen. > lees verder

    

   FEBlog: 'Claimen van wetenschappelijke ontdekkingen: publiceer snel'
   Stel dat twee wetenschappers gelijktijdig dezelfde ontdekking doen, maar 
onafhankelijk van elkaar. Wie mag zeggen dat hij de eerste was? Degene die als 
eerste in een tijdschrift publiceert? Of erover spreekt op een congres? Bert 
Schoonbeek wijst op een invloedrijk voorbeeld uit de economische wetenschap dat 
laat zien dat vastleggen van je ontdekking van groot belang is. > lees verder

    


--------------------------------------------------------------------------

   Personalia
    

   Herman de Jong hoogleraar Economische Geschiedenis
   Herman de Jong is benoemd tot hoogleraar Economische Geschiedenis bij de 
vakgroep Economics, Econometrics & Finance van de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde. De leerstoel Economische Geschiedenis richt zich op de 
verklaring van economische ontwikkeling in het verleden in relatie tot 
veranderingen in de samenleving. Het vakgebied is sterk interdisciplinair, 
waarbij theorieën en onderzoek uit de sociale-, economische en 
geesteswetenschappen worden gecombineerd om economische verschijnselen te 
modelleren en te kwantificeren. > lees verder

    


--------------------------------------------------------------------------

   Agenda
    

   Zomerceremonie sluit academisch jaar af
   6 juli 2012

    

   Met de jaarlijkse Zomerceremonie wordt officieel de afsluiting van het 
academisch jaar gevierd. Het betreft een ceremoniële zitting met een feestelijk 
en besloten karakter. > lees verder

    

   Henk Bleker gastspreker bij studievereniging Ibn Battuta
   9 juli 2012 > lees verder

    

   Meer evenementen: > Universitaire agenda
    


--------------------------------------------------------------------------

   Redactie

   Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / 
communicatie@xxxxxx / www.rug.nl

    

   Afmelden Nieuwsbrief

   E-mail: communicatie@xxxxxx 

    

   Rijksuniversiteit Groningen

   De Rijksuniversiteit Groningen is een mondiaal georiënteerde research 
universiteit, geworteld in Groningen, City of Talent. Bevindt zich op 
invloedrijke ranglijsten rond de top-100. Is geliefd bij studenten (27.000) en 
medewerkers (5500) uit binnen- en buitenland. Zij worden uitgedaagd het beste 
uit zichzelf te halen; talent krijgt de ruimte, kwaliteit staat centraal. De 
universiteit werkt actief samen met maatschappelijke partners en profileert 
zich op de thema's Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society.
   

 

 

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts: