[PWC-MEDIA] Nieuw rekenmodel voorspelt: grotere vissen hebben sneller ademnood

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 30 Nov 2020 15:01:00 -0500 (EST)


Bekijk in browser 
[https://elink.clickdimensions.com/m/1/98267547/02-b20335-a7c7213a62334362a0fe4df0e4098a0d/1/24/b196b8ea-0dc4-411f-90d2-ba1b6c548900]
Nieuw rekenmodel voorspelt: grotere vissen hebben sneller ademnood
Grote vissen krijgen sneller ademnood in warm water dan kleinere soortgenoten, 
blijkt uit een nieuwe studie van onderzoekers van onder meer de Radboud 
Universiteit. Het opwarmen van de oceanen door klimaatverandering zal daardoor 
impact hebben op de energiehuishouding van vissen, met gevolgen voor de 
populatieopbouw van deze dieren. De onderzoekers concluderen dit aan de hand 
van een nieuw model waarmee de invloed van activiteit, lichaamstemperatuur en 
-grootte op zuurstofverbruik beter uitgerekend kan worden. Ze publiceren erover 
in PNAS in de week van 30 november.
 
Zuurstof is essentieel voor dieren om energie te genereren waarmee ze kunnen 
groeien, voortplanten en overleven. Het verbruik ervan hangt samen met factoren 
zoals hun lichaamstemperatuur of –grootte. Kleine dieren verbruiken 
bijvoorbeeld relatief meer zuurstof dan grote dieren van dezelfde soort. Ook 
weten we dat vissen die leven in warme gebieden meer zuurstof nodig hebben dan 
vissen in koude gebieden.
Ingewikkelde wisselwerking
Biologen gebruiken kennis over het zuurstofverbruik om te voorspellen hoe 
dieren reageren op externe veranderingen, zoals klimaatopwarming. Trekken 
vissen als gevolg van opwarmende oceanen bijvoorbeeld naar koelere gebieden? Of 
stoppen ze eerder met groeien om te voorkomen dat ze ademnood krijgen, ook al 
heeft dat mogelijk grote gevolgen voor hun vruchtbaarheid -zoals 
Radboud-biologen beschreven in een recent overzichtsartikel 
[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12653]?
 
Biologen worstelen met het samenspel van grootte, temperatuur en zuurstofopname 
om goede voorspellingen te doen. 'De reden hiervoor is dat de relaties op 
elkaar ingrijpen en dit maakt het erg ingewikkeld om te onderzoeken’, vertelt 
eerste auteur Juan Rubalcaba. ‘Als bijvoorbeeld door opwarming het 
zuurstofverbruik van vissen toeneemt, is er minder zuurstof in het water direct 
rondom hun kieuwen, wat er weer toe leidt dat de kieuwen nog moeilijker 
zuurstof opnemen. Vissen ventileren daarom hun kieuwen, maar de efficiëntie 
hiervan is afhankelijk van de watertemperatuur en lichaamsgrootte’.
 
Zuurstof toch beperkend
Om beter inzicht te krijgen in dit werkingsmechanisme, heeft het team van 
onderzoekers een nieuw rekenmodel geconstrueerd waarbij de rol van de 
zuurstofspanning direct rondom de kieuwen expliciet wordt gemodelleerd. 
Radboud-bioloog Wilco Verberk: ‘We hebben voorspellingen over de zuurstofopname 
uit ons nieuwe model vergeleken met metingen bij meer dan 200 soorten vissen. 
Dat paste naadloos op elkaar en we zagen dat een zuurstofbeperking eerder 
optreedt in grotere vissen, in warmer water en bij hoge activiteit.’
 
Rubalcaba: ‘Eerder gebruikte modellen keken vooral naar de zuurstofconsumptie 
van dieren óf in rust óf bij lage temperaturen, maar uit ons model blijkt dat 
zuurstof wel degelijk beperkend kan zijn als je alle drie de factoren 
tegelijkertijd meeneemt.’
 
Het nieuwe model heeft een grotere ecologische relevantie dan de oude modellen 
die alleen vissen in rust beschouwen. Verberk: ‘Het zoeken naar voedsel, 
groeien en voortplanten of het ontsnappen aan vijanden kost allemaal extra 
energie en dus zuurstof. Vooral de activiteit van grote individuen binnen een 
vissensoort zal door de opwarming van meren, oceanen en rivieren onder druk 
komen staan. Zij zullen dus minder goed bestand zijn tegen klimaatopwarming.’
 
Publicatie
‘Oxygen limitation may affect the temperature and size dependence of metabolism 
in aquatic ectotherms', Juan Rubalcaba et al. PNAS
DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2003292117 ;
[https://doi.org/10.1073/pnas.2003292117] 
Meer weten? Neem contact op met:
 
* Wilco Verberk, w.verberk@xxxxxxxxxxxxx
* Persvoorlichting Radboud Universiteit, media@xxxxx [mailto:media@xxxxx], 024 ;
361 6000
[https://www.instagram.com/radboud_uni/]
[https://www.facebook.com/radbouduniversity]
[https://www.youtube.com/user/Radbouduniversiteit]
[https://www.linkedin.com/school/radboud-university-nijmegen/]
[https://twitter.com/Radboud_Uni]

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Nieuw rekenmodel voorspelt: grotere vissen hebben sneller ademnood - Persvoorlichting Radboud Universiteit