[PWC-MEDIA] NWO-Spinozapremies toegekend aan vier onderzoekers

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 16 Jun 2017 13:08:51 +0200

NWO-Spinozapremies voor Eveline Crone, Albert Heck, Michel Orrit en Alexander 
van Oudenaarden

Vandaag maakte NWO-voorzitter Stan Gielen bekend dat ontwikkelingspsychologe 
Eveline Crone, analytisch chemicus Albert Heck, fysisch chemicus Michel Orrit 
en bioloog en biofysicus Alexander van Oudenaarden de NWO-Spinozapremie 
ontvangen. De onderzoekers ontvangen de premie voor hun voortreffelijke, 
baanbrekende en inspirerende werk. De NWO-Spinozapremie is de hoogste 
wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. De laureaten krijgen ieder 2,5 
miljoen euro te besteden aan wetenschappelijk onderzoek.
De NWO-Spinozapremie is een eerbewijs en vooral ook een stimulans voor verder 
onderzoek. NWO kent de Spinozapremies jaarlijks toe aan maximaal vier in 
Nederland werkzame onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de 
allerbesten van hun vakgebied behoren. Niet alleen doen zij buitengewoon goed 
onderzoek met grote uitstraling binnen en buiten hun vakgebied. Zij vormen ook 
een inspiratie voor jongere onderzoekers.
Internationaal vermaarde topwetenschappers
Prof. dr. Eveline Crone, als hoogleraar Neurocognitieve 
Ontwikkelingspsychologie verbonden aan de Universiteit Leiden, heeft als een 
van de eersten ter wereld pubers, hun levenswijze en de neurologische processen 
in hun hersenen systematisch door de jaren heen gevolgd. Met haar vernieuwende 
inzichten heeft ze richting gegeven aan een heel nieuw onderzoeksveld en 
vakgenoten omschrijven Crone dan ook als een internationale opinieleider.
Prof. dr. Albert Heck leverde een grote bijdrage aan de wereldwijde doorbraak 
van het systematisch in kaart brengen van alle eiwitten in menselijke cellen en 
hun biologische functies met behulp van massaspectrometrie. Deze techniek 
speelt een belangrijke rol in het huidige onderzoek naar ziekte en gezondheid 
en daarmee aan nieuwe en betere geneesmiddelen. Heck is als hoogleraar dan ook 
zowel verbonden aan Scheikunde als aan Farmaceutische Wetenschappen van de 
Universiteit Utrecht. Hij wordt onder meer geroemd om zijn brede samenwerking 
met onderzoekers uit andere wetenschapsgebieden en bedrijven, en om zijn unieke 
vermogen om te innoveren.
Het werk van  prof. dr. Michel Orrit helpt de fysische en chemische processen 
in levende materie te ontrafelen en draagt bij het opsporen van de oorzaak van 
ingrijpende ziektes als alzheimer en ebola. Orrit is als hoogleraar 
Spectroscopie van Moleculen in Gecondenseerde Materie verbonden aan de 
Universiteit Leiden. Orrit legde de basis voor de single-molecule optica en 
wordt door vakgenoten wereldwijd beschouwd als een van de leidende en nog 
steeds vernieuwende onderzoekers op dit gebied.
Prof.dr.ir. Alexander van Oudenaarden wordt door internationale collega’s 
geroemd als een pionier in het nieuwe vakgebied single-cell biology, waarin zij 
hem als 'world leader' beschouwen. Van Oudenaarden is algemeen directeur en 
groepsleider bij het Hubrecht Instituut (KNAW), dat nauw samenwerkt met het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, en hij is hoogleraar Quantitative Biology 
of Gene Regulation aan de Faculteit Bètawetenschappen en de Faculteit 
Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Van Oudenaarden doet onderzoek naar de 
manier waarop cellen in levende wezens netwerken van genen en eiwitten 
gebruiken om zich te ontwikkelen tot verschillende typen cellen, met hun 
specifieke eigenschappen en functies.
Selectie commissie
Voor een Spinozapremie worden wetenschappers voorgedragen. Dit jaar ontving de 
Spinozacommissie 34 voordrachten. Op basis van de voordracht maakt een 
internationale en wetenschapsbreed samengestelde commissie een shortlist van 
maximaal acht kandidaten. Per kandidaat gaan commissieleden in gesprek met 
meerdere buitenlandse deskundigen. Mede op basis van deze gesprekken kwam de 
commissie dit jaar tot vier wetenschappers die zij bij NWO voordroegen voor de 
Spinozapremie. Voor de toekenning van een NWO-Spinozapremie telt internationaal 
erkende wetenschappelijke kwaliteit als belangrijkste criterium. Inclusief de 
nieuwe laureaten kent Nederland nu 85 Spinozalaureaten.
Uitreiking premies in september
De feestelijke uitreiking van de NWO-Spinozapremies vindt plaats op dinsdag 12 
september in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens de uitreiking 
vertellen de laureaten wat hun onderzoek inhoudt en waar ze de premie voor in 
willen zetten.
www.nwo.nl/spinozapremie
------------------------------------------------------------------------- 
Bijlagen (zie links hieronder):

Laudatio's van de Spinozalaureaten 2017
Foto's laureaten afzonderlijk (fotograaf: Ivar Pel)
Foto vier laureaten samen (fotograaf: Ivo de Bruijn)

---------------------

Bijlagen

48 KB docx 
Laudatio's Spinozalaureaten 2017.docx

201 KB jpg 
Foto Eveline Crone, credits: Ivar Pel

244 KB jpg 
Foto Albert Heck, credits: Ivar Pel

298 KB jpg 
Foto Michel Orrit, credits: Ivar Pel

375 KB jpg 
Foto Alexander van Oudenaarden, credits: Ivar Pel

438 KB jpg 
V.l.n.r. A. Van Oudenaarden, E. Crone, A. Heck, M. Orrit.fotogr.Ivo de 
Bruijn.jpg

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Tessa van Leeuwen, tel.: +31 6 53 75 64 23
t.vanleeuwen@xxxxxx

---------------------

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NWO-Spinozapremies toegekend aan vier onderzoekers - NWO Communicatie