[PWC-MEDIA] NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 12 Dec 2017 15:47:59 +0100

 
NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren
Nieuw in de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecontract zijn de 
cross-over call en de mogelijkheid om buitenlandse bijdragen aan 
onderzoeksprojecten mee te financieren
NWO draagt 550 miljoen euro bij aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. 
Met dit contract onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen 
de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse 
kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt een bedrag van 4,7 
miljard euro geïnvesteerd. De NWO-bijdrage is bestemd voor hoogwaardig 
wetenschappelijk onderzoek.
Accent op verbinding tussen onderzoeksgebieden en agenda’s
NWO legt een solide wetenschappelijke basis onder innovatie in ons land, door 
het selecteren en financieren van de beste onderzoeksprojecten binnen de 
Kennis- en Innovatieagenda’s van de topsectoren. In de onderzoeksprogramma’s 
geeft NWO speciale aandacht aan de maatschappelijke uitdagingen en 
sleuteltechnologieën. Waar mogelijk is in de programmering verbinding gezocht 
met de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en de kennisagenda’s van de 
departementen. NWO-voorzitter Stan Gielen: ‘Nog meer dan in de voorgaande jaren 
legt NWO het accent op thema’s en initiatieven die verbindingen leggen tussen 
onderzoeksgebieden en de topsectoren onderling, onder meer met een geheel 
nieuwe cross-over call. Daarnaast kunnen onderzoekers en consortia voor het 
eerst ook programma’s ontwikkelen in samenwerking met internationale partners, 
volgens het principe money follows collaboration.’
Publiek-private samenwerking (PPS)
Van de NWO-bijdrage wordt 272 miljoen euro besteed aan onderzoek waar ook 
bedrijven significant aan meebetalen: publiek-private samenwerking. Hiervan 
wordt 240 miljoen euro ingezet voor onderzoek in thematische calls en gerichte 
programma's zoals partnerships, 24 miljoen euro via de NWO-instituten1 en 8 
miljoen euro voor publiek-private samenwerking met hbo-instellingen.
Onderzoek gericht op topsectoren
De resterende 278 miljoen euro komt ten goede aan activiteiten voortkomend uit 
de topsector roadmaps, zoals praktijkgericht onderzoek (12 miljoen euro), 
onderzoeksfaciliteiten en ICT (100 miljoen euro) en onderzoek aan 
NWO-instituten (60 miljoen euro). Tot slot bestaat een deel van de NWO-bijdrage 
uit vrij onderzoek gericht op topsectoren (80 miljoen euro) en bedragen de 
uitvoeringskosten 26 miljoen euro.
Aanpakken maatschappelijke uitdagingen
Een belangrijk nieuw onderdeel van de NWO-inzet voor 2018-2019 is de zogenaamde 
cross-over call, waarvoor in totaal een budget van 40 miljoen euro beschikbaar 
is. Met de cross-over call financiert NWO onderzoek in PPS dat gericht is op 
maatschappelijke uitdagingen, waarbij de onderzoeksthema’s meerdere topsectoren 
verbinden. Breed samengestelde multidisciplinaire consortia, bestaande uit 
publieke en private partners, kunnen onderzoeksvoorstellen als een samenhangend 
programma indienen. De partners financieren de helft van het programma. NWO 
stimuleert hiermee inbreng uit alle wetenschappelijke disciplines en de 
verbinding met toepassingsgericht onderzoek. De call wordt op dit moment 
uitgewerkt samen met de topsectoren en andere stakeholders. NWO verwacht de 
call in het voorjaar van 2018 open te kunnen stellen. Met deze nieuwe vorm van 
samenwerken wil NWO significante impact realiseren op de maatschappelijke 
uitdagingen.
Samenwerken met buitenlandse onderzoekspartners
Om internationale samenwerking te vergemakkelijken en de kennisbasis in 
Nederland te versterken zal een deel van de 200 miljoen euro voor 
publiek-private samenwerking waarin ook buitenlandse onderzoekspartners kunnen 
deelnemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een onderzoeksgroep uit Canada die 
essentiële expertise heeft op het terrein van batterijtechnologie en die daarom 
een sterke toevoeging zou kunnen zijn aan een Nederlands consortium op dit 
thema. De komende tijd gaat NWO dit ‘money follows collaboration-principe’ 
verder uitwerken.
Uitwerking plannen per topsector/doorsnijdende thema's
Een gedetailleerde uitwerking van de plannen per topsector of doorsnijdend 
thema vindt u op de website van NWO:

Topsectoren: NWO-bijdrage 2018-2019
---------------------
1 Inclusief het eScience Center en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek 
(NRO).

---------------------

Bijlagen

278 KB pdf 
Nederlands Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Tessa van Leeuwen, tel.: +31 6 53 75 64 23
t.vanleeuwen@xxxxxx 

---------------------

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NWO investeert 550 miljoen euro in onderzoek binnen de topsectoren - NWO Communicatie