[PWC-MEDIA] NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 08 Nov 2018 07:08:19 +0100

NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek
EMBARGO: 8 november 2018, 15.00 uur
Ruim 75 wetenschappers kunnen vanaf vandaag gaan werken aan nieuwe innovaties, 
samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gebeurt 
binnen zes grote onderzoeksprogramma’s, waarvoor die vandaag groen licht 
krijgen. De onderzoeken richten zich op de ontwikkeling van sterkere 
sla-soorten, nieuwe robotica voor voedselproductie, geavanceerde 
beeldtechnieken om vaatziekten op te sporen, schone chemische processen voor de 
opslag van groene stroom, slimmere optische meettechnieken, en meer kennis over 
het gebruik van bubbels bij maritieme toepassingen.
Binnen zes nieuwe onderzoeksprogramma’s gaan wetenschappers een innige 
samenwerking aan met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Samen gaan ze 
de komende jaren technologieën ontwikkelen die moeten zorgen voor 
wetenschappelijke en industriële doorbraken. Aan de basis van het onderzoek 
staan grote maatschappelijke behoeften, zoals duurzamere voedselproductie, 
efficiëntere zorg en minder belasting voor het milieu. 
Grensverleggend werken
De onderzoeksprogramma’s worden gefinancierd vanuit NWO’s 
financieringsinstrument ‘Perspectief voor de topsectoren’. Ieder jaar kent NWO 
met Perspectief financiering toe aan vijf of zes nieuwe onderzoeksprogramma’s 
die passen binnen de topsectoren. Dat zijn gebieden waarin het Nederlandse 
bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblinken en hun koppositie 
willen versterken. Met Perspectief daagt NWO wetenschappers en andere partijen 
uit om nieuwe onderzoekslijnen op te zetten die de grenzen van 
wetenschappelijke disciplines overstijgen. Door deze grootschalige en 
gezamenlijke aanpak kunnen de onderzoekspartners veel meer bereiken dan wanneer 
ze afzonderlijk te werk zouden gaan.
Maatschappelijke en economische waarde
‘Met deze multidisciplinaire aanpak werken ze niet alleen aan wetenschappelijke 
en maatschappelijke problemen, zegt Anke Stekelenburg, die bij NWO de 
Perspectief-financieringen coördineert. De deelnemers leveren ook belangrijke 
bijdragen aan de Nederlandse economie, en versterken met hun 
onderzoeksresultaten de internationale concurrentiepositie van ons land.’
Onderzoeksbudget
De zes onderzoeksprogramma’s die nu van start kunnen, hebben een budget van in 
totaal 28 miljoen euro. 19 miljoen euro is afkomstig van NWO, uit financiering 
van Perspectief. De overige 9 miljoen euro wordt geïnvesteerd door bedrijven en 
andere organisaties die aan de onderzoeken deelnemen. Met het totaalbudget 
kunnen 57 promovendi en 19 postdocs de komende zes jaar aan de slag.
Tien jaar Perspectief
NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) voert het 
financieringsprogramma Perspectief uit in opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vandaag viert NWO het tienjarig jubileum 
van Perspectief. Dat gebeurt tijdens NWO’s innovatiefestival Teknowlogy, dat 
plaatsvindt in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Hier werd de honorering van de 
onderzoeksprogramma’s bekend gemaakt.
 
Gehonoreerde programma’s
Beter begrip van bellen in maritieme technologie
AQUA – Water Quality in Maritime Hydrodynamics
Luchtbellen in water dempen onderwatergeluid en verminderen de wrijving onder 
een schip waardoor het minder brandstof nodig heeft. Hoewel het gedrag van 
luchtbellen in zoet water redelijk bekend is, gedragen bellen zich in zout 
zeewater heel anders. In dit programma vergelijken de onderzoekers luchtbellen 
in verschillende soorten water, variërend van zoet water tot natuurlijk 
zeewater, om te begrijpen hoe je ze kunt gebruiken om wrijving, 
geluidsvoortplanting en cavitatie te sturen. Uiteindelijk doel is om te kunnen 
voorspellen hoe de ‘samenstelling’ van water de luchtbellen beïnvloedt.
Programmaleider: Prof. dr. D. Lohse (Universiteit Twente)
Deelnemers: AkzoNobel, Damen Shipyards Group, IHC A.P. Møller- Maersk, 
Koninklijke Marine, MARIN, Maritiem Kennis Centrum, NIOZ, STX-France, 
Technische Universiteit Delft, TNO, Universiteit Twente, Wärtsilä
Moleculen bouwen met duurzame elektriciteit
Electrons to Chemical Bonds (E2CB)
In 2050 wil de Nederlandse chemische industrie negentig procent minder 
koolstofdioxide uitstoten dan nu. Elektrochemie, ofwel moleculen maken met 
behulp van elektriciteit, kan twee vliegen in een klap slaan. Het reduceert 
niet alleen de CO2-uitstoot, maar maakt het ook mogelijk overschotten aan 
elektriciteit uit duurzame bronnen zoals wind en zon op te slaan in chemische 
bindingen. Op dit moment zijn er echter nog weinig elektrochemische processen 
bekend die op industriële schaal bruikbaar zijn.
Het programma EC2B wil hier verandering in brengen. Het consortium richt zich 
op de hele keten: van materiaalonderzoek op de nanoschaal tot en met 
verschillende typen reactoren op de macroschaal. De onderzoekers willen nieuwe 
schaalbare elektrochemische processen ontwikkelen om onder andere methaan, 
vloeibare koolwaterstoffen en ammoniak te maken, en om biomassa om te zetten in 
nuttige chemische bouwstenen.
Programmaleider: Prof. dr. B. Dam (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Avebe, Brightlands, Hyet, Nuon, Proton Ventures, Rijksuniversiteit 
Groningen, Shell, Smartport, Tata Steel, Technische Universiteit Delft, 
Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit 
Twente, Wageningen University & Research, Yara
Flexibele robotica voor voedselproductie
Cognitive Robots for Flexible Agro Food Technology (FlexCRAFT)
Voedselproductie moet zo hygiënisch, efficiënt en duurzaam mogelijk zijn. 
Daarnaast zijn steeds minder mensen bereid om saai en zwaar werk te doen in 
warme kassen of in gekoelde ruimtes waarin bijvoorbeeld kipproducten worden 
verwerkt. Robots kunnen een oplossing bieden, maar dan moeten ze wel om kunnen 
gaan met de grote variaties in vorm, grootte en hardheid van verschillende 
voedselproducten. Dat is nu nog moeilijk. Het programma FlexCRAFT ontwikkelt 
nieuwe robottechnologie om onder andere automatisch tomaten te oogsten. Ook 
moet deze robotica helpen bij het verwerken van voedingsmiddelen. Voorbeelden 
daarvan zijn kipproducten bewerken en verpakken, maar ook zakken chips en 
pakken koekjes netjes verpakken in dozen met verschillende afmetingen.
Nederland is wereldwijd de tweede grootste exporteur van agrofood-producten, en 
de derde grootste leverancier van technologie voor de agrofood-sector. Dit 
programma draagt bij aan het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie 
in deze branches.
Programmaleider: Prof. dr. ir. E.J. van Henten (Wageningen Universiteit & 
Research)
Deelnemers: ABB, AgriFoodTech Platform, Aris BV, BluePrint Automation, Cellar 
Land, Cerescon, Demcon, Festo, GMV, Houdijk Holland, Marel Stork Poultry 
Processing, Maxon Motor, Priva, Protonic Holland, Rijk Zwaan, Technische 
Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, 
Universiteit van Amsterdam, 3DUniversum, Wageningen University & Research
Kennis versterkt sla
LettuceKnow: Science-Based Improvement of Salad
Hoe kun je ervoor zorgen dat sla en andere gezonde bladgroenten ook goed 
groeien tijdens droge, hete omstandigheden zoals afgelopen zomer? En hoe kun je 
ze goed laten gedijen in verzilte grond, onder druk van ziekteverwekkers of in 
meerlagenkweek onder ledverlichting? Het programma LettuceKnow gebruikt sla als 
modelgewas voor wetenschappelijk onderzoek naar de optimale genetische 
samenstelling van bladgroenten en andere zogeheten samengesteldbloemigen, zoals 
zonnebloem en witlof.
In dit programma werken zes grote groenteveredelaars samen met twaalf 
wetenschappelijke onderzoeksgroepen en het Centrum voor Genetische Hulpbronnen. 
De onderzoekers combineren kennis over genvarianten en hun activiteit in meer 
dan 500 grotendeels wilde slalijnen met geavanceerde fenotyperings-, 
bioinformatica- en machine-learningtechnieken. Zo willen ze achterhalen hoe 
genetische verschillen de groei en weerbaarheid bepalen. Vervolgens willen ze 
deze kennis inzetten om gezonde, sterke slarassen te ontwikkelen die bestand 
zijn tegen veranderende klimaatomstandigheden, plantenziekten en nieuwe 
kweekcondities.
Programmaleider: Prof. dr. G. van den Ackerveken (Universiteit Utrecht)
Deelnemers: Bejo Zaden, Centre for Genetic Resources, ENZA Zaden, Rijk Zwaan, 
Syngenta, Takii & Co. Ltd., Vilmorin & Cie, UMC Utrecht, Universiteit Leiden, 
Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research
Meer inzicht uit licht
Synoptic Optics
Met optische technieken kun je iets zeggen over de grootte, structuur en 
samenstelling van het belichte object. De meeste optische technieken kijken 
echter slechts naar veranderingen in een paar specifieke eigenschappen van het 
licht, zoals de intensiteit of de draaiing van de polarisatie. Binnen het 
programma Synoptic Optics gaan onderzoekers methoden ontwikkelen om alle 
eigenschappen tegelijk te analyseren. Slimme algoritmen en 
signaalverwerkingstechnieken zorgen ervoor dat de uitgebreidere metingen net zo 
snel zijn als conventionele methoden. Daarnaast zullen ze een nieuwe optische 
bron ontwikkelen om snel alle eigenschappen van het licht te kunnen meten met 
duizenden golflengten tegelijkertijd.
Het programma is gericht op een aantal specifieke toepassingen. Die variëren 
van het meten van voedselkwaliteit en luchtvervuiling tot het detecteren van 
minuscule afwijkingen in materialen voor de halfgeleiderindustrie.
Programmaleider: Prof. dr. H.P. Urbach (Technische Universiteit Delft)
Deelnemers: Airbus, Bronkhorst, Cosine, Demcon, Grass Valley, Holoeye, Holst 
Centre, KNMI, Lionix, MenloSystems, Nexperia, Radboud Universiteit, Settels 
Savenije, Sioux, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit 
Eindhoven, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, 
VDL, VSL
Nieuwe 3D-echotechniek verbetert diagnose van vaatziekten
Ultrafast Ultrasound Imaging for Extended Diagnosis and Treatment of Vascular 
Disease (ULTRA-X-TREME)
Bloedvatproblemen kunnen levensgevaarlijk zijn. Voorbeelden daarvan zijn 
herseninfarcten die ontstaan door aderverkalking in de halsslagaders, of fatale 
scheuringen van de buikslagader als de vaatwand verzwakt is geraakt. Om de kans 
daarop te bepalen, meten artsen tegenwoordig vrijwel alleen de doorsnede van 
die aangetaste vaten. Dat blijkt echter maar een beperkte voorspellende waarde 
te hebben. Het gevolg is dat veel mensen risicovolle behandelingen ondergaan 
terwijl die helemaal niet nodig waren. Daarnaast worden gevaarlijke gevallen 
gemist.
Dit programma ontwikkelt nieuwe supernauwkeurige echotechnieken om de 
vaatwanden en bloedstroming driedimensionaal in beeld te brengen. De 
onderzoekers ontwikkelen nieuwe opnemers, contrastmiddelen en analysetechnieken 
om veel beter te kunnen bepalen of een behandeling nodig is.
Het consortium achter ULTRA-X-TREME bestaat uit ziekenhuizen, industriële 
partners en de beste Nederlandse onderzoeksgroepen op het gebied van 
echografische techniek en biomechanica van bloedvaten.
Programmaleider: Prof. dr. ir. C.L. de Korte (Radboudumc en Universiteit Twente)
Deelnemers: ANSYS, Bracco Suisse S.A., Catharina ziekenhuis, Erasmus MC, 
Harteraad, Mindray, Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVVV), Philips 
Electronics Nederland, Pie Medical Imaging, Radboudumc, Rijnstate ziekenhuis, 
Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, TOMTEC 
Imaging Systems, Universiteit Twente, Vermon S.A., Verasonics

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Meer informatie over Perspectief

Hyperlink
Nieuwsbericht op NWO (online vanaf 15u)

Hyperlink
Video van de gehonoreerde projecten (link live vanaf 15u)

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Poppy Savenije, tel.: +31 6 83 89 37 13
p.savenije@xxxxxx  

---------------------

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro 
in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen 
van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert 
en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en 
internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, 
bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert 
bijna 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.
© 2018 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NWO en bedrijfsleven investeren 28 miljoen euro in innovatief onderzoek - NWO Communicatie