[PWC-MEDIA] NSO krijgt internationale innovatieprijs voor programma ‘satellietdata voor voedselzekerheid’

  • From: "NSO Persbericht" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pressrelease")
  • To: "'pressreleas@xxxxxxxxxxxxxx'" <pressreleas@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Nov 2021 12:03:28 +0000

Persbericht Netherlands Space Office

26 november 2021

NSO krijgt internationale innovatieprijs voor programma ‘satellietdata voor 
voedselzekerheid’<https://www.spaceoffice.nl/nl/nieuws/520/nso-krijgt-internationale-innovatieprijs-voor-programma-satellietdata-voor-voedselzekerheid-.html>
Aan het Netherlands Space Office (NSO) is dit jaar de GEO Award in de categorie 
Innovatie toegekend. Het NSO krijgt de prijs vanwege het programma G4AW - Space 
for Food Security, dat het ruimtevaartagentschap in opdracht van het ministerie 
van Buitenlandse zaken uitvoert. De prijs werd vandaag uitgereikt door dr. 
Argyro Kavvada, die bij GEO leiding geeft aan de activiteiten voor de 
Sustainable Development Goals.
De in Genève gevestigde Group on Earth Observations (GEO) reikt jaarlijks 
prestigieuze prijzen uit. In GEO werken 112 landen en tientallen organisaties 
samen - van EU en NASA tot de Wereldvoedselorganisatie - om 
aardobservatiesatellieten zo nuttig mogelijk in te zetten voor duurzame 
ontwikkeling.
De motivering van GEO voor de toekenning van het prijs aan het NSO 
concentreerde zich rond het waardevolle werk dat met G4AW - Space for Food 
Security wordt verricht. Kleinschalige boeren en herders in ontwikkelingslanden 
produceren meer en duurzamer dankzij de vernieuwende inzet van satelliet- en 
andere geodata. Honderdduizenden gezinnen hebben sinds 2013 al geprofiteerd van 
de adviezen en diensten die uit de innovatie voortvloeien, zoals teeltadvies en 
verzekeringen die rekening houden met regionale klimaatveranderingen. G4AW 
heeft inmiddels internationaal navolging gekregen en de markt groeit, zowel aan 
de vraag- als de aanbodzijde.
NSO-directeur Harm van de Wetering nam de award in ontvangst. “Onze Nederlandse 
ambitie is om met ontwikkelingen van satellieten en satellietdiensten 
ondersteunend te zijn aan grote maatschappelijke vraagstukken. In dit 
specifieke project gaan we verder dan alleen het vanuit de ruimte monitoren van 
veranderingen van droogte of gewassen. We zijn doorgegaan tot aan het niveau 
van concrete actuele landbouw adviezen geven aan boeren. Honderdduizenden 
boeren worden nu al via dit project op tal van manieren geholpen om betere 
oogsten en betere inkomens zeker te stellen. Het is iets waar ik al jarenlang 
trots op ben dat het NSO dit kan doen vanuit de ruimtevaart. Het is fantastisch 
dat een groot internationaal netwerk nu deze prijs uitkeert aan dit programma.”
--
Malinese veehouders navigeren met satellieten
Om veehouders te helpen die worden getroffen door droogte of overstromingen, is 
in het kader van een G4AW-project in Mali een routebepalingsdienst opgezet om 
hun vee te beschermen. De dienst zet satelliet- en andere geo-gelokaliseerde 
gegevens om in een locatieadvies, dat is afgestemd op de behoeften van de 
veehouders. De veehouders kunnen dan bellen of een sms-bericht sturen om de 
informatie te krijgen.
--
Game Changer
Behoeften en mogelijkheden van boer of herder werkelijk als vertrek- en 
eindpunt nemen, bleek een echte 'game-changer', beklemtoont Ruud Grim, 
programmamanager van G4AW. “In ieder project werken telkens andere publieke en 
private partijen samen, elk met hun eigen specialisme. Slim gebruik van 
satellietdata in combinatie met andere digitale gereedschappen is daarvan 
onderdeel, maar ook kennis van de markt en toegang tot relatienetwerken ter 
plaatse.” Het is die combinatie die ervoor zorgt dat kleinschalige 
voedselproducenten mogelijkheden in handen krijgen om een andere spiraal in 
gang te zetten: hogere productie, stabieler gezinsinkomen, toekomstperspectief 
- zonder dat het ingewikkeld of duur wordt. ”Onze ervaring met deze uitdagende 
projecten maakt elke volgende samenwerking doeltreffender. Ik zie ook een 
duidelijke groei van dienstaanbieders voor wie de maatschappelijke impact 
sturend is in hun aanbod en werkwijze.”
--
Satellietinformatie voor boeren in Burundi
In Burundi, één van de armste landen ter wereld, is er grote behoefte aan 
nuttige landbouwinformatie. Een G4AW-project stond aan de basis van de 
Agri-Coach app. Deze app voorziet boeren in het veld dankzij satellieten van 
informatie over welk gewas te planten, wanneer te planten en welke 
gewasbeheerpraktijken uit te voeren gedurende het seizoen.
--
De Innovatieprijs straalt natuurlijk ook af op G4AW’s opdrachtgever. “Het was 
voor het ministerie van Buitenlandse Zaken destijds best een gok om 
ruimtevaarttechnologie in te zetten voor een betere voedselzekerheid in 
ontwikkelingslanden. Daar hebben we geen spijt van”, zegt senior adviseur Chris 
de Nie. “Dankzij G4AW krijgen de kleine landbouwers nu op een laagdrempelige 
manier nieuwe digitale opties aangereikt om een hogere productie te 
verwezenlijken en beter in te spelen op het veranderend klimaat. Dat laatste is 
in ontwikkelingslanden een nog grotere uitdaging dan hier.”

-------------------------------------
Zie voor een geïllustreerd persbericht: NSO krijgt internationale 
innovatieprijs voor programma ‘satellietdata voor voedselzekerheid’ | 
Spaceoffice.nl<https://www.spaceoffice.nl/nl/nieuws/520/nso-krijgt-internationale-innovatieprijs-voor-programma-satellietdata-voor-voedselzekerheid-.html>

Meer informatie over dit onderwerp is te verkrijgen bij Jasper Wamsteker, 
Netherlands Space Office (NSO) 
(j.wamsteker@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:j.wamsteker@xxxxxxxxxxxxxx> / 06 52525914).

Het Netherlands Space Office (NSO) is de ruimtevaartorganisatie van de 
rijksoverheid. Het NSO is een samenwerking van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Meer informatie over het NSO is te verkrijgen 
bij Jasper Wamsteker, 
j.wamsteker@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:j.wamsteker@xxxxxxxxxxxxxx>, 088 042 4549, 06 
52525914, of via www.spaceoffice.nl<http://www.spaceoffice.nl>.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NSO krijgt internationale innovatieprijs voor programma ‘satellietdata voor voedselzekerheid’ - NSO Persbericht