[PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Zwarte Gaten Consortium ontvangt 4, 9 miljoen euro uit NWA

  • From: Marieke Baan <H.M.Baan@xxxxxx>
  • To: "nova-perslijst1@list uva nl" <nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>, "<nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>" <nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>, "nova-astronomen@list uva nl" <nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 Nov 2020 11:33:16 +0000

P E R S B E R I C H T

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
25 november 2020

Zwarte Gaten Consortium ontvangt 4,9 miljoen euro uit NWA
 
Het Nederlands Zwarte Gaten Consortium krijgt 4,9 miljoen euro toegekend door 
NWO in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het nieuwe 
interdisciplinaire consortium gaat de raadsels rond zwarte gaten en de 
mysteries van het heelal verder ontrafelen. 

Sterrenkundigen en natuurkundigen slaan de handen ineen om nieuwe ontdekkingen 
te doen en geologen ‘duiken de grond in’ voor de mogelijke ondergrondse bouw 
van de Einstein Telescoop. Samen met hogescholen gaat het consortium nieuw 
onderwijsmateriaal maken om mensen van alle achtergronden, en kinderen in het 
bijzonder, te interesseren voor wetenschap. Hoofdaanvrager Stefan Vandoren van 
de Universiteit Utrecht: “Dit is een bijzonder mooi project waar we onderzoek, 
technologie en maatschappelijk belang in combineren.” 

Het Nederlands Zwarte Gaten Consortium bestaat uit onderzoekers uit de 
theoretische natuurkunde, astronomie, geologie, technici die werken aan de 
volgende generatie zwaartekrachtdetectoren, en onderzoekers van 
wetenschapscommunicatie, wetenschapsgeschiedenis, gecombineerd met 
lerarenopleidingen en musea.

Topfaciliteiten
Door bij te dragen aan de ontwikkeling van de geavanceerde Einstein Telescoop 
bereidt het consortium toekomstig onderzoek aan zwaartekrachtsgolven voor. De 
infrastructuur voor die telescoop kan wellicht in de ondergrond van het 
grensgebied van Zuid-Limburg gebouwd worden. Om deze mogelijkheid te 
onderzoeken zal de Geologische Dienst Nederland onderdeel van TNO, in 
partnerschap met de Provincie Limburg en bedrijven, de ondergrond in kaart 
brengen. Verder zal het consortium de huidige theoretische inzichten over 
zwarte gaten testen met gegevens van onder andere de 
zwaartekrachtsgolfdetectoren Virgo en LIGO, en de Event Horizon Telescope. Ook 
zal het de nieuwste ideeën over zwarte gaten en de aard van zwaartekracht 
verder ontwikkelen.

Educatief programma
Het consortium brengt het project naar de rest van de maatschappij met 
tentoonstellingen in museum Boerhaave en ontdekkingscentrum Continium. 
Tegelijkertijd vertalen educatie-experts van het consortium de nieuwste 
bevindingen naar een educatief programma. Ze ontwikkelen en onderzoeken nieuw 
lesmateriaal inclusief een interactieve digitale tool om het leren van 
wetenschappelijke denkwijzen te bevorderen, trainen leraren uit het basis- en 
middelbaar onderwijs, en werken samen met verschillende educatieve partners 
zoals natuurkunde.nl. Tevens richt het een Citizen Science project op dat 
gegevens van de BlackGEM-telescopen gebruikt. Die telescopen gaan zoeken naar 
lichtflitsen behorende bij zwaartekrachtgolf-gebeurtenissen.

Mede-hoofdaanvrager Peter Jonker (Radboud Universiteit & SRON): “Het bijzondere 
aan dit project is dat we een wisselwerking creëren tussen onderzoek uitvoeren 
en toekomstig onderzoek voorbereiden. We helpen de voorbereiding van de bouw 
van bijvoorbeeld de Einstein Telescoop en bestuderen tegelijkertijd zwarte 
gaten waarmee we de nieuwe generatie inspireren die die telescoop gaat 
gebruiken." Het consortium bestaat uit 31 aanvragers vanuit universiteiten en 
hogescholen, en 6 partners vanuit de industrie, musea en overheid.

E I N D E  P E R S B E R I C H T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie

Contact:
Prof. dr. Stefan Vandoren (Universiteit Utrecht): S.J.G.Vandoren@xxxxx 
06-14967178

Prof. dr. Peter Jonker (Radboud Universiteit & SRON); p.jonker@xxxxxxxxxxx 
06-48417847

Dr. Joanna Holt (Hogeschool van Amsterdam); j.holt@xxxxxx 06-16061728

Prof. dr. Sera Markoff (Universiteit van Amsterdam); s.b.markoff@xxxxxx 
06-28547250

Dr. Michiel van der Meulen (TNO); michiel.vandermeulen@xxxxxx 06-12555506

Mevr. Annelore Scholten (Rijksmuseum Boerhaave); 
annelorescholten@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-22403880

Prof. dr. Frank Linde (Nikhef & Universiteit van Amsterdam); f.linde@xxxxxxxxx  
06-36170622

Dr. Pedro Russo (Universiteit Leiden); russo@xxxxxxxxxxxxxxxxxx  06-54372658

Prof. dr. Stefan Hild (Nikhef & Maastricht University); 
stefan.hild@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-21679126

Links:

NWO: 
https://www.nwo.nl/nieuws/ruim-93-miljoen-euro-voor-onderzoeksprojecten-naar-urgente-vraagstukken-met-breed-scala
 
Einstein Telescoop: https://www.einsteintelescope.nl/en/ ;
Event Horizon Telescope: https://eventhorizontelescope.org/ ;
BlackGEM: https://astro.ru.nl/blackgem/ ;

Opgemaakt persbericht op www.astronomie.nl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet,

Marieke Baan

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
NOVA Informatie Centrum 

Science Park 904
1098 XH Amsterdam
T: 020-5257480
M: 0614322627

www.astronomie.nl
@mariekebaan

_______________________________________________
NOVA-perslijst2 mailing list
NOVA-perslijst2@xxxxxxxxxxx
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/nova-perslijst2

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Zwarte Gaten Consortium ontvangt 4, 9 miljoen euro uit NWA - Marieke Baan