[PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] NOVA: Beweging sterren dicht bij zwart gat centrum Melkweg is maar paar honderd jaar voorspelbaar

  • From: "David Redeker" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("D.Redeker")
  • To: NOVA-perslijst1 <nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>, NOVA-perslijst2 <nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>, NOVA-astronomenlijst <nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 13 Sep 2023 06:00:00 +0000

PERSBERICHT


* contactinfo en directe links naar tekst en beeld staan onderaan dit 
persbericht *

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

13 september 2023

Beweging sterren dicht bij zwart gat centrum Melkweg is maar paar honderd jaar 
voorspelbaar

De banen van 27 sterren die ronddraaien op kleine afstand van het zwarte gat in 
het centrum van onze Melkweg, zijn zo chaotisch dat onderzoekers niet 
betrouwbaar kunnen voorspellen waar ze over zo'n 462 jaar zijn. Dat blijkt uit 
simulaties van drie sterrenkundigen uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 
De onderzoekers publiceren hun bevindingen in twee wetenschappelijke artikelen.

Het simuleren van 27 sterren en hun wisselwerking onderling en met het zwarte 
gat, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Eeuwenlang was het bijvoorbeeld 
onmogelijk om van meer dan twee elkaar beïnvloedende sterren, planeten, stenen 
of andere voorwerpen de bewegingen te voorspellen. Pas in 2018 ontwikkelden 
Leidse onderzoekers een computerprogramma waarin afrondingsfouten geen rol meer 
spelen in de berekeningen. Daarmee konden ze van drie fictieve sterren hun 
bewegingen 
doorrekenen<https://www.astronomie.nl/nieuws/chaos-ontrafeld-astronomen-rekenen-chaotisch-systeem-nauwkeuriger-door-dan-ooit-1253>.
 Nu hebben de onderzoekers hun programma uitgebreid zodat het overweg kan met 
27 sterren die voor astronomische begrippen 
rakelings<https://en.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*_cluster> langs het 
zwarte gat in het centrum van de 
Melkweg<https://nl.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*> bewegen.

De simulaties van de 27 zware sterren en het zwarte gat zorgden voor een 
verrassing. Alhoewel de sterren in hun baan om het zwarte gat blijven, blijkt 
dat door de onderlinge wisselwerking tussen de sterren de banen chaotisch zijn. 
Dat houdt in dat kleine verstoringen, veroorzaakt door de onderliggende 
wisselwerkingen, de banen van de sterren veranderen. Deze veranderingen groeien 
exponentieel en zorgen er op de lange termijn voor dat de sterbanen niet meer 
kunnen worden voorspeld.

Zwart gat geeft schok door
"Al na 462 jaar kunnen we de banen niet meer betrouwbaar voorspellen. Dat is 
werkelijk verbazingwekkend kort," zegt sterrenkundige Simon Portegies 
Zwart<https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/simon-portegies-zwart
(Universiteit Leiden). Hij vergelijkt het met ons zonnestelsel dat pas na 12 
miljoen jaar niet meer betrouwbaar te voorspellen is. "Het is dus in de 
omgeving van het zwarte gat 30.000 keer zo chaotisch is als bij ons en dat 
hadden we helemaal niet verwacht. Het zonnestelsel is natuurlijk zo'n 20.000 
keer kleiner, bevat miljoenen keer minder massa en heeft slechts acht relatief 
lichte objecten in plaats van 27 zware, maar dat had, als je het vooraf aan mij 
gevraagd zou hebben, niet zo veel moeten uitmaken."

Volgens de onderzoekers ontstaat de chaos elke keer ongeveer op dezelfde 
manier. Er zijn steeds twee of drie sterren die elkaar dicht naderen. Dat zorgt 
voor onderling duwen en trekken tussen de sterren. Dit leidt weer tot iets 
andere sterbanen. Het zwarte gat waar al die sterren omheen draaien, wordt 
vervolgens een beetje weggeduwd, en dat voelen die andere sterren dan weer. Op 
deze wijze werkt een kleine interactie tussen twee sterren door voor alle 27 
sterren in de centrale cluster.

Inzoomen op omloopbaan
"We laten onze simulatie steeds 10.000 jaar lopen. Als je dan vanaf een 
afstandje naar de sterren kijkt, lijkt het of ze allemaal in dezelfde banen 
blijven," zegt Tjarda 
Boekholt<https://www.physics.ox.ac.uk/our-people/boekholt> (in 2015 
gepromoveerd bij Portegies Zwart en nu werkzaam aan de University of Oxford, 
Verenigd Koninkrijk). "Pas als je inzoomt op een stukje van een omloopbaan 
worden de chaotische variaties zichtbaar. Deze variaties kunnen veertig 
astronomische eenheden omvatten, dat is veertig keer de afstand tussen de aarde 
en de zon."

De onderzoekers vergelijken de chaos bij het zwarte gat met het fietsen door de 
stad. Je weet ongeveer hoe lang je er over doet. Maar hoe lang precies is niet 
te voorspellen. Als er een brug open staat waar je op moet wachten, of wanneer 
iemand voor je fiets springt, kun je zo minuten later aankomen. "En zo is het 
ook een beetje met de sterren rond het zwarte gat," zegt Portegies Zwart. "Je 
weet dat er geregeld onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, en die zorgen 
voor een exponentiële verandering, die kunnen we nu meten. Maar het gevolg is 
dat het centrum van de Melkweg met het zwarte gat en de 27 sterren die er een 
baan omheen hebben na 462 jaar niet meer voorspelbaar is. We kunnen de posities 
en snelheden van die sterren dan niet meer betrouwbaar voorspellen."

Voor Portegies Zwart en zijn collega's is niet zozeer het getal van 462 jaar 
van belang. "Die 462 jaar is natuurlijk erg kort, maar ons gaat het erom dat we 
als sterrenkundigen anders dan voorheen moeten kijken naar wat er rond een 
zwart gat gebeurt," aldus Portegies Zwart. "Tekenend is ook dat ik met Tjarda 
Boekholt een woordenlijst ben gaan aanleggen met definities, want er waren 
gewoon geen termen die dit nieuwe type chaotisch gedrag dat we observeerden 
accuraat omschrijven."

Punctuated chaos
De onderzoekers noemen het fenomeen 'punctuated chaos', ofwel onderbroken 
chaos. De term is geïnspireerd op de evolutiebiologie waar het omgekeerde 
plaatsvindt: het zogeheten punctuated 
equilibrium<https://nl.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium_(biologie)>. 
Dat gaat over de evolutie binnen een soort waar vaak sprake is van een 
langdurig evenwicht dat maar heel sporadisch schoksgewijs onderbroken wordt.

"Voorheen wist je niet of de chaos in simulaties een echt natuurkundige 
oorsprong had, of dat het kwam door afrondingsfouten en andere problemen met de 
berekeningen," zegt mede-auteur Douglas 
Heggie<https://www.maths.ed.ac.uk/~douglas/>, gepensioneerd wis- en 
sterrenkundige aan de University of Edinburgh (Verenigd Koninkrijk) en pionier 
op het gebied van het N-body 
problem<https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_problem> bij sterren. "We hebben 
de simulaties en de achterliggende berekeningen op allerlei manieren op de 
pijnbank gelegd. Onze resultaten blijven staan als een huis. We kunnen nu echt 
uitspraken doen over het chaotisch gedrag van systemen met meerdere sterren. 
Dat is prachtig."

Wetenschappelijke artikelen
Punctuated chaos and indeterminism in self-gravitating many-body systems. Door: 
Tjarda Boekholt, Simon Portegies Zwart & Douglas Heggie. In: International 
Journal of Modern Physics D. 
[origineel<https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0218271823420038> | 
preprint<https://arxiv.org/abs/2308.14803>]. Deze publicatie ontving een 
eervolle vermelding bij de essay-wedstrijd van de Gravity Research Foundation 
van 2023.

Punctuated chaos and the unpredictability of the Galactic center S-star orbital 
evolution. Door: Simon Portegies Zwart, Tjarda Boekholt & Douglas Heggie. In: 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 
[origineel<https://academic.oup.com/mnras/advance-article-abstract/doi/10.1093/mnras/stad2654/7262918>
 | preprint<https://arxiv.org/abs/2308.14817>]

EINDE PERSBERICHT
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie

Contact:

Simon Portegies Zwart
Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
spz@xxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:spz@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/simon-portegies-zwart

Tjarda Boekholt
Rudolf Peierls Centre for Theoretical Physics, Clarendon Laboratory, University 
of Oxford, Verenigd Koninkrijk
tjarda.boekholt@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:tjarda.boekholt@xxxxxxxxxxxxxxxx>
https://www.physics.ox.ac.uk/our-people/boekholt

Douglas Heggie
School of Mathematics and Maxwell Institute for Mathematical Sciences, 
University of Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
d.c.heggie@xxxxxxxx<mailto:d.c.heggie@xxxxxxxx>

https://www.maths.ed.ac.uk/~douglas

Beeld:
Beeld is te gebruiken bij de berichtgeving over dit onderwerp, graag credit 
vermelden.
Lage resolutie bijgevoegd, hoge resolutie via url.

Simulatie van de beweging van de sterren rond het zwarte gat in het centrum van 
de Melkweg. Links zijn de banen te zien van de sterren. Deze banen zijn voor 
10.000 jaar doorgerekend. Het lijkt of de sterren niet van hun baan afwijken. 
Rechts is een stukje ingezoomd in de buurt van het drukke middelpunt. Daar 
wordt duidelijk dat de sterren binnen hun baan behoorlijke variaties kennen. De 
gele baan bijvoorbeeld schommelt in die 10.000 jaar in een gebied van veertig 
keer de afstand van de aarde naar de zon. (c) Simon Portegies Zwart et al. 
[grote 
versie<https://www.astronomie.nl/upload/images/2023/09/Sterren-rond-zwart-gat-credit-Simon-Portegies-Zwart-et-al.jpg>]

Over NOVA / www.astronomie.nl<http://www.astronomie.nl>
De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) is het 
samenwerkingsverband van de sterrenkundige instituten van de universiteiten van 
Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Toponderzoekschool NOVA heeft als 
missie het uitvoeren van baanbrekend sterrenkundig onderzoek, het opleiden van 
jonge astronomen op het hoogste internationale niveau en het delen van nieuwe 
ontdekkingen met de samenleving. De NOVA-laboratoria zijn gespecialiseerd in 
het bouwen van state-of-the-art optische/infrarood- en 
submillimeter-instrumentatie voor de grootste telescopen op aarde.

Opgemaakt persbericht:
Nederlands: 
https://www.astronomie.nl/nieuws/beweging-sterren-dicht-bij-zwart-gat-centrum-melkweg-is-maar-paar-honderd-jaar-voorspelbaar-3880

Engels: 
https://www.astronomie.nl/nieuws/en/motion-of-stars-near-milky-ways-central-black-hole-is-only-predictable-for-few-hundred-years-3880

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Marieke Baan en David Redeker | Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie 
(NOVA) | NOVA Informatiecentrum | Science Park 904 | Postbus 94249 | 1090 GE 
Amsterdam | vast: 020 525 7480 | Marieke mobiel: 0614 322 627 | David mobiel: 
0644 588 969 | h.m.baan@xxxxxx | d.redeker@xxxxxx | www.astronomie.nl

Attachment: Sterren-rond-zwart-gat-credit-Simon-Portegies-Zwart-et-al-kl.jpg
Description: Sterren-rond-zwart-gat-credit-Simon-Portegies-Zwart-et-al-kl.jpg

_______________________________________________
NOVA-perslijst2 mailing list
NOVA-perslijst2@xxxxxxxxxxx
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/nova-perslijst2

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] NOVA: Beweging sterren dicht bij zwart gat centrum Melkweg is maar paar honderd jaar voorspelbaar - David Redeker