[PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Het wemelt van de complexe moleculen in de planeetvormende schijf rond V883 Orionis

  • From: "Baan, Marieke" <H.M.Baan@xxxxxx>
  • To: "<nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>" <nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>, "<nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>" <nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>, "<nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>" <nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 12 Dec 2018 15:25:54 +0000

P E R S B E R I C H T

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12 december 2018

Het wemelt van de complexe moleculen in de planeetvormende schijf rond V883 
Orionis

Een onderzoeksteam onder leiding van de Leidse promovenda Merel van ‘t Hoff 
heeft in de planeetvormende schijf rond V883 Orionis naast methanol onder 
andere aceetaldehyde (CH3CHO, een stof die ook voorkomt in rijp fruit) en 
methylformiaat (CH3OCHO) waargenomen. Dit resultaat is bevestigd in een 
onafhankelijke studie en geaccepteerd voor publicatie in Astrophysical Journal 
Letters.

De ontdekking, gedaan met de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array 
(ALMA) in Noord-Chili, is van belang in de zoektocht naar de wijze waarop 
bouwstenen van leven in de ruimte worden gevormd en uiteindelijk op planeten 
terecht komen. Het resultaat is een belangrijke stap in dit proces omdat het 
laat zien dat het materiaal waaruit planeten op dit moment worden gevormd 
worden rijk is aan organische moleculen.

V883 Orionis is geen doorsnee ster. Hoewel hij maar een klein beetje zwaarder 
is dan onze zon, straalt hij meer dan 400 keer zo veel energie uit en is 
daardoor veel helderder en heter. Plotselinge helderheidsuitbarstingen zoals 
die van V883 Orionis ontstaan wanneer grote hoeveelheden materiaal vanuit de 
omringende schijf op het oppervlak van de ster belanden.

Planeten ontstaan uit gas en stof dat in een schijf rond zo’n jonge ster 
draait. Zulke schijven worden daarom ‘protoplanetaire’ schijven genoemd. 
Normaal gesproken is de temperatuur in het grootste gedeelte van de schijf zo 
laag dat de meeste moleculen, waaronder bijvoorbeeld water, methaan en 
koolstofmonoxide, vastvriezen aan de stofdeeltjes. Welke moleculen in zo’n 
ijslaag aanwezig zijn is dan heel moeilijk vast te stellen. Tot nu toe waren er 
daarom maar twee complexe organische moleculen ontdekt in protoplanetaire 
schijven: acetonitril (CH3CN, een naar amandelen ruikende stof) en methanol 
(CH3OH).

Maar de tijdelijke energie-uitbarsting van V883 Orionis heeft het binnenste 
gedeelte van de schijf opgewarmd, waardoor de ijslaag op de stofdeeltjes is 
verdampt. De vrijgekomen moleculen stralen licht uit in het millimetergebied 
van het elektromagnetisch spectrum en dat is precies het gebied waar ALMA 
gevoelig is. Door het opgevangen licht uiteen te splitsen in de samenstellende 
kleuren kan ALMA bepalen welke moleculen aanwezig zijn. Elk molecuul zendt 
immers licht uit met een karakteristieke golflengte, ofwel kleur.

De uitbarsting van V883 Orionis stelde de astronomen voor de eerste keer in 
staat om de chemische diversiteit te bestuderen in een planeetvormende schijf. 
Ze vonden onder andere aceetaldehyde (CH3CHO, een stof die ook voorkomt in rijp 
fruit) en methylformiaat (CH3OCHO) in de schijf rond V883 Orionis.

Als V883 Orionis terugkeert naar z’n normale helderheid (niemand weet wanneer 
dit zal gebeuren) zullen de organische moleculen weer aan de stofdeeltjes 
vastvriezen. Sommige van deze met ijs bedekte stofdeeltjes zullen kometen 
vormen, die kunnen inslaan op jonge planeten. De bij zo’n inslag vrijkomende 
organische moleculen kunnen dan mogelijk bijdragen aan het ontstaan van leven.

Vervolgstudies zullen aantonen of er nog complexere verbindingen aanwezig zijn 
in de schijf rond V883 Orionis. Eenvoudige biomoleculen zoals het aminozuur 
glycine zijn al ontdekt in kometen. Astronomen hopen nu de vraag te 
beantwoorden of deze moleculen al aanwezig zijn voordat planeten worden 
gevormd. “V883 Orionis is hiervoor een uniek laboratorium,” aldus Van ’t Hoff.

E I N D E  P E R S B E R I C H T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie

Contact:
Merel van ’t Hoff, Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
E-mail: vthoff@xxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:vthoff@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Tel: 071-5275832

Artikel:
Methanol and its Relation to the Water Snowline in the Disk around the Young 
Outbursting Star V883 Ori.
Merel L. R. van ’t Hoff, John J. Tobin , Leon Trapman, Daniel Harsono, Patrick 
D. Sheehan, William J. Fischer, S. Thomas Megeath, Ewine F. van Dishoeck
https://arxiv.org/abs/1808.08258

Beeld:

De achtergrond is een ALMA-opname van het stof in de schijf rond V883 Orionis. 
Aan de linkerkant is een artistieke impressie te zien van met ijs bedekte 
stofdeeltjes in de koudere buitenste delen van de schijf. De organische 
moleculen die in het ijs vormen, zoals bijvoorbeeld methanol, kunnen niet met 
ALMA waargenomen worden zolang ze gevangen zitten in het ijs. De afbeelding aan 
de rechterkant laat het warme binnenste gedeelte van de schijf zien waar de 
temperatuur hoog genoeg is om het ijs te laten verdampen en de organische 
moleculen vrij te laten. Deze vrije moleculen kan ALMA wel waarnemen, zoals te 
zien is in het spectrum onderaan. De hoge pieken geven de aanwezigheid van 
moleculen aan. Welke moleculen we zien hangt af van waar de piek zich bevindt 
in het spectrum. Credit: M van ’t Hoff.

Opgemaakt persbericht op www.astronomie.nl/<http://www.astronomie.nl/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet,

Marieke Baan

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
NOVA Informatie Centrum

Science Park 904
1098 XH Amsterdam
T: 020-5257480
M: 0614322627

www.astronomie.nl<http://www.astronomie.nl>
@mariekebaan
[cid:7F639D82-9694-4B7C-BF42-B01DDF79A773@wireless.uva.nl]

PNG image

_______________________________________________
NOVA-perslijst2 mailing list
NOVA-perslijst2@xxxxxxxxxxx
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/nova-perslijst2

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Het wemelt van de complexe moleculen in de planeetvormende schijf rond V883 Orionis - Baan, Marieke