[PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Christiaan Huygens had misschien een bril nodig

  • From: "Marieke Baan" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("H.M.Baan")
  • To: NOVA-perslijst1 <nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>, "nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx" <nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>, "nova-astronomen@xxxxxxxxxxx" <nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 2 Mar 2023 09:07:49 +0000

 P E R S B E R I C H T

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 maart 2023

Christiaan Huygens had misschien een bril nodig

Christiaan Huygens bouwde in de 17e eeuw uitstekende lenzen, maar zijn 
telescopen misten scherpte in vergelijking met wat in die tijd mogelijk was. 
Alex Pietrow, die na zijn studie sterrenkunde in Leiden en zijn promotie aan 
Stockholm University in Zweden, nu onderzoeker is aan het Leibniz Instituut 
voor Astrofysica in Potsdam (AIP) in Duitsland, heeft de berekeningen van 
Huygens onderzocht en concludeert dat de Nederlandse astronoom en wiskundige 
waarschijnlijk bijziend was en een bril nodig zou hebben gehad om zijn 
telescopen te verbeteren.

Christiaan Huygens was een 17e-eeuwse Nederlandse wetenschapper die een 
revolutie veroorzaakte op het gebied van de optica, mechanica, tijdmeting en 
astronomie. Hij vond bijvoorbeeld het slingeruurwerk uit, ontwikkelde de 
golftheorie van licht, ontdekte de Saturnus-maan Titan en beschreef de ware 
aard van Saturnus' ringen. Zijn telescopen en lenzen staan bekend om hun 
uitstekende kwaliteit voor die tijd, maar konden toch niet dezelfde scherpte 
bereiken als die van zijn concurrenten.

De nieuwe studie, gepubliceerd in het tijdschrift Notes and Records: the Royal 
Society Journal of the History of Science, werpt een ongebruikelijke blik op 
het werk van Huygens en suggereert dat het gebrek aan scherpte in zijn lenzen 
werd veroorzaakt door een gebrek aan zijn gezichtsvermogen. De wetenschapper 
had mogelijk myopie (bijziendheid), een aandoening waardoor objecten in de 
verte wazig lijken.

Alex Pietrow is postdoctoraal onderzoeker bij het AIP bij de afdeling Solar 
Physics, en is daarnaast een liefhebber van wetenschapsgeschiedenis. Hij 
onderzocht de regels en vergelijkingen die Huygens opstelde voor het ontwerpen 
van telescopen, en stelt vast dat deze tekortschoten in vergelijking met 
moderne optische principes. Huygens' benadering van het maken van lenzen was 
experimenteel en berustte op trial and error, wat betekent dat hij de 
combinaties van verschillende lenzen en oculairs testte om de best werkende 
telescoop te vinden. Toen hij dat eenmaal had gedaan, maakte hij tabellen en 
vergelijkingen, die hij vervolgens gebruikte om telescopen met de gewenste 
vergroting te bouwen.

De telescopen die Huygens met behulp van deze vergelijkingen ontwierp, bleven 
echter achter bij het theoretisch optimum. Zo stelde de eerste directeur van de 
Leidse Sterrewacht Frederik Kaiser in 1846 dat Huygens onberispelijke lenzen 
sleep, maar dat zijn telescopen een merkbaar lager oplossend vermogen hadden 
dan andere telescopen.

De nieuwe studie suggereert dat Huygens' gezichtsvermogen de reden kan zijn 
geweest. Het verschil tussen zijn vergelijkingen en moderne optiek zou zijn 
opgelost met een bril met -1,5 dioptrie. "Dit is waarschijnlijk het eerste 
postume brilvoorschrift ooit, en dat voor iemand die 330 jaar geleden leefde", 
zegt Alex Pietrow. Huygens' bijziendheid was mild genoeg om geen problemen te 
veroorzaken in het dagelijks leven in de 17e eeuw en bleef dus onopgemerkt. 
Iemand met deze visuele afwijking kan prima lezen op kleine afstanden, maar 
heeft moeite met het ontcijferen van letters die ver weg staan. Dit is in de 
moderne wereld problematisch, bijvoorbeeld bij het autorijden, maar 300 jaar 
geleden zou dit geen probleem zijn geweest. Zelfs als Huygens zich bewust was 
van de tekortkomingen van zijn gezichtsvermogen, zou hij geen bril nodig hebben 
gehad.

Pietrow vervolgt: "Mijn theorie is dat Huygens in het dagelijks leven geen bril 
nodig had zoals zijn vader, en dat dit dan ook geen rol speelde bij het maken 
van telescopen. Dus nam hij deze oogafwijking waarschijnlijk onbewust mee in 
zijn ontwerpen. Deze bevindingen werpen een nieuw licht op het werk van 
Christiaan Huygens en suggereren dat de persoon die een telescoop bouwt net zo 
belangrijk is als zijn gereedschap."

E I N D E  P E R S B E R I C H T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie

Contact:
Dr. Alex Pietrow, Leibniz Instituut voor Astrofysica in Potsdam (AIP), Duitsland
E-mail: apietrow@xxxxxx
Tel: +31 645317140

Artikel:
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsnr.2022.0054

Beeld:
1. Christiaan Huygens had misschien een bril nodig. (Portret door Bernard 
Vaillant, met bril van Alex Pietrow). Credit: Wikipedia
2. Een luchttelescoop, ontworpen door Christiaan Huygens. Dankzij het ontwerp 
van de telescoop kon Huygens Saturnus bestuderen en zijn maan Titan ontdekken. 
(Illustratie uit Astroscopia Compendiaria, 1684) Credit: Wikipedia
3. Een collectie lenzen van Christiaan Huygens (portret op de achtergrond). 
Credit: Rijksmuseum Boerhaave, Leiden

Over NOVA:
De Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) is het 
samenwerkingsverband van de sterrenkundige instituten van de universiteiten van 
Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen. Toponderzoekschool NOVA heeft als 
missie het uitvoeren van baanbrekend sterrenkundig onderzoek, het opleiden van 
jonge astronomen op het hoogste internationale niveau en het delen van nieuwe 
ontdekkingen met de samenleving. De NOVA-laboratoria zijn gespecialiseerd in 
het bouwen van state-of-the-art optische/infrarood- en 
submillimeter-instrumentatie voor de grootste telescopen op aarde.

www.astronomie.nl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet,

Marieke Baan

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
NOVA Informatie Centrum

Science Park 904
1098 XH Amsterdam
T: 020-5257480
M: 0614322627

www.astronomie.nl<http://www.astronomie.nl/>
@mariekebaan[1. Huygens.jpeg][2. huygenstelescope.jpg][3. huygenslenzen.jpeg]

JPEG image

JPEG image

JPEG image

_______________________________________________
NOVA-perslijst2 mailing list
NOVA-perslijst2@xxxxxxxxxxx
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/nova-perslijst2

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] Christiaan Huygens had misschien een bril nodig - Marieke Baan