[PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] ALMA zoomt in op stervormingsgebieden buiten onze Melkweg

  • From: "Baan, Marieke" <H.M.Baan@xxxxxx>
  • To: "<nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>" <nova-perslijst1@xxxxxxxxxxx>, "<nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>" <nova-perslijst2@xxxxxxxxxxx>, "<nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>" <nova-astronomen@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Mar 2017 08:11:45 +0000

P E R S B E R I C H T

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
13 maart 2017

ALMA zoomt in op stervormingsgebieden buiten onze Melkweg

Een internationaal team van astronomen, onder leiding van Andreas Schruba 
(MPE), heeft de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) gebruikt om 
in te zoomen op stervormingsgebieden in het nabije sterrenstelsel NGC 6822. De 
nieuwe ALMA-waarnemingen geven een dermate gedetailleerd beeld van de structuur 
van sterren-vormende gaswolken, dat het mogelijk is om deze te vergelijken met 
soortgelijke gebieden in ons eigen sterrenstelsel. De onderzoekers, onder wie 
Ewine van Dishoeck van de Sterrewcht Leiden, wijzen erop dat de fysica van de 
stervorming in lichte, maagdelijke sterrenstelsels – de bouwstenen van grotere 
stelsels – gelijk is aan die in onze eigen Melkweg. Het onderzoek is 
geaccepteerd voor publicatie in The Astrophysical Journal.

Waarnemingen in de Melkweg hebben laten zien dat sterren ontstaan in de dichte 
kernen van reusachtige gaswolken, waar het gas temperaturen kan bereiken die 
laag genoeg zijn om de wolk onder invloed van zijn eigen zwaartekracht te doen 
samentrekken. Dezelfde omstandigheden stimuleren de vorming van moleculen die 
onmisbaar zijn voor het kunnen opsporen van gas in sterrenstelsels.

Tot nu toe was het niet gelukt om afzonderlijke stervormingsgebieden buiten de 
Melkweg op te sporen. Andere sterrenstelsels zijn veel verder weg, waardoor ze 
veel kleiner lijken. Daarbij komt nog dat de stelsels die zich het dichtst bij 
de Melkweg bevinden maar weinig massa hebben en in een traag tempo nieuwe 
sterren vormen, wat de verrijking van hun gasvoorraad met zware elementen 
beperkt en de waarnemingen verder bemoeilijkt. Deze maagdelijke omstandigheden 
resulteren niet alleen in een gebrek aan moleculen, maar mogelijk ook in een 
omgeving waar zich minder makkelijk koud gas vormt, wat de vorming van sterren 
veel moeilijker maakt.

ALMA heeft deze observationele beperking overwonnen door opnamen te maken die 
twee ordes van grootte scherper zijn dan doorgaans het geval is. Doelwit was 
het nabije, lichte sterrenstelsel NGC 6822, een klein sterrenstelsel op een 
afstand van 1,5 miljoen lichtjaar dat 500 keer zo weinig massa heeft als de 
Melkweg. De beelden van de stervormingsgebieden laten een overvloed aan kleine, 
dichte kernen zien, waarbij alleen de meest compacte exemplaren sporen van 
moleculen vertonen. Deze zijn veel minder omvangrijk dan stervormingsgebieden 
in onze Melkweg, zoals de Orionwolk.

“De uiterlijke verschillen tussen de sterren-vormende gaswolken in NGC 6822 en 
die in onze Melkweg is frappant,” merkt Andreas Schruba, die vanuit het MPE 
leiding gaf aan het onderzoeksteam, op. “De waargenomen moleculen zijn alleen 
te vinden in zeer kleine, dichte kernen, wat verklaart waarom ze bij eerdere 
waarnemingen vaak onopgemerkt bleven.”

De hoge spectrale resolutie van ALMA leverde nog een tweede belangrijke 
ontdekking op. Geheel onverwacht blijken de dichte gaskernen, ondanks de 
verschillende verdeling van moleculen, dezelfde kinematica te vertonen als 
structuren van vergelijkbare afmetingen in onze Melkweg. “Uit de breedte van de 
moleculaire lijnen kunnen we de kinematische eigenschappen van het gas in deze 
kernen afleiden,” legt coauteur Ewine van Dishoeck uit. “Dat is het sterkste 
observationele bewijs tot nu toe dat de fysica van het stervormingsproces in 
deze lichte sterrenstelsels op die in onze Melkweg lijkt.”

Deze waarnemingen dragen daarmee belangrijk bij aan een beter begrip van de 
vorming van sterren in lichte sterrenstelsels, die de bouwstenen zijn van 
zwaardere sterrenstelsels zoals de Melkweg. Ze kunnen als voorbeeld dienen voor 
de interpretatie van de minder detailrijke waarnemingen van verder weg staande 
sterrenstelsels.

E I N D E  P E R S B E R I C H T
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meer informatie

Contact:
Ewine van Dishoeck, Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden/MPE
E-mail: ewine@xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Artikel: 
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/potw1711/potw1711a.pdf

Beeld: https://www.eso.org/public/images/potw1711a/?nolang

Online:
http://www.mpe.mpg.de/6699787/news20170313
www.astronomie.nl/
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Met vriendelijke groet,

Marieke Baan

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
NOVA Informatie Centrum 

Science Park 904
1098 XH Amsterdam
T: 020-5257480
M: 0614322627

www.astronomie.nl
_______________________________________________
NOVA-perslijst2 mailing list
NOVA-perslijst2@xxxxxxxxxxx
https://list.uva.nl/mailman/listinfo/nova-perslijst2

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] [NOVA-perslijst2] ALMA zoomt in op stervormingsgebieden buiten onze Melkweg - Baan, Marieke