[PWC-MEDIA] NIOZ PERSBERICHT | Schutsluizen bepalen helft voedselaanbod Waddenzee

  • From: Henriette De Waal <henriette.de.waal@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 18 Jun 2019 09:08:48 +0000


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid1_1536837011152.jpg]Texel, 18 juni 2019


Schutsluizen bepalen helft voedselaanbod Waddenzee

Het Waddengebied is in trek bij vogels, vissen en zeezoogdieren vanwege het 
rijke bodemleven, zoals schelpdieren, waarmee zij zich voeden. Dit rijke 
bodemleven wordt vaak toegeschreven aan de groei en bloei van algen in de 
Waddenzee zelf. Nu blijkt dat aangevoerde voedingsstoffen uit rivieren voor een 
groot deel het dieet bepalen van kokkels, mossels en oesters die leven in de 
nabijheid van schutsluizen. Deze bevinding, die van betekenis kan zijn voor 
toekomstig water- en natuurbeheer, publiceren onderzoekers van het NIOZ 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de Universiteit 
Utrecht in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.Op de Wadden wordt van drie walletjes gegeten

Het Nederlandse kustwater is rijk aan voedingsstoffen (stikstof en fosfaat), 
die in het voorjaar leiden tot de groei en bloei van microscopisch kleine 
plantjes, ook zwevende algen (fytoplankton) en bodemalgen (microfytobenthos) 
genoemd. Deze algen vormen het voedsel voor bodemdieren in de Waddenzee. Lang 
werd gedacht dat alleen deze zoutwateralgen de basis vormden voor het rijke 
bodemleven, maar recent onderzoek laat zien dat er een derde, belangrijke 
voedselbron is voor schelpdieren die leven in de nabijheid van schutsluizen: 
zwevende algen in zoet rivierwater.

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1560847746305.jpg]

 Filterende mosselen. Foto: Ruben Smit Producties / Yoeri van Es

Zoetwatervoedsel

In het onderzoek bij Balgzand, een grote wadplaat in de Westelijke Waddenzee, 
waar zoet water via de schutssluizen in Den Oever, het Balgzandkanaal en de 
haven van Den Helder wordt afgevoerd naar de Waddenzee, is aangetoond dat 
gemiddeld 50% van het voedsel voor kokkels, mossels en oesters afkomstig is uit 
het gespuide zoet water. Dat aandeel zoetwatervoedsel is afhankelijk van de 
afvoer van rivierwater: zomers is de bijdrage van zoutwateralgen (20-25%) en de 
zeebodemalgen (15-30%) relatief hoog, omdat er in de zomermaanden niet wordt 
gespuid, maar in de herfst bepalen zoetwateralgen voor meer dan 70% het menu 
van de bodemdieren.Wordt waterbeheer ook natuurbeheer?

Nu blijkt dat het voedselaanbod van de bodemdieren in de Waddenzee, die in de 
nabijheid leven van rivieren en schutsluizen, voor een belangrijk deel bepaald 
wordt door de zoetwaterafvoer, rijst de vraag of waterbeheer ook als 
natuurbeheer moet worden beschouwd. Onderzoeker Katja Philippart van het NIOZ 
en de Universiteit Utrecht: ‘Verschillende rivieren monden uit in de Waddenzee, 
zoals bij Balgzand, maar ook oostelijk in de Waddenzee bij de Eems, Elbe en 
Weser. Hoe het zoete water verdeeld wordt over deze rivieren, kan invloed 
hebben op de groei en ontwikkeling van bodemdieren en daarmee op het lokale 
voedselaanbod voor vogels en vissen.’ Als toekomstige veranderingen in neerslag 
leiden tot een nieuw beheer van de rivierafvoer, dan zou overwogen kunnen 
worden om bij de verdeling van het zoete water ook rekening te houden met 
eventuele gevolgen voor de Waddenzee hiervan.Artikel
Alexa Sarina Jung, Henk W. van der Veer, Marcel T.J. van der Meer, Catharina 
J.M. Philippart, "Seasonal variation in the diet of estuarine bivalves".
DOI: 
10.1371/0217003<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYSYMvOoWakpdgkHhYDnBSIVCfusLzTEfe2gmbVSj6qOnnx5JAdoio5eB36dolwK69gMlriF9x5Ms&G=0&R=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1371%2Fjournal.pone.0217003&I=20190618090325.000003c00c2b%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMDhhOGRiOTUyZjZhNDQ4YmExN2RhNjs%3D&S=ldi3pqbneegZXbAiJ158GEms_RbCRcLYlaS2G3ZirL0>

________________________________


Contactpersoon + contactgegevens:

Prof. Dr. Ir. Katja Philippart, senior onderzoeker afdeling Kustsystemen bij 
het NIOZ en bijzonder hoogleraar Productiviteit van mariene kustecosystemen bij 
de Universiteit Utrecht. 
Katja.Philippart@xxxxxxx<mailto:Katja.Philippart@xxxxxxx>

NIOZ, afdeling communicatie, Henriette de Waal, 
henriette.de.waal@xxxxxxx,<mailto:henriette.de.waal@xxxxxxx,> tel: 0222-369369

Lees het persbericht online bij het NIOZ >>> 
https://www.nioz.nl/en/news/schutsluizen-bepalen-helft-voedselaanbod-waddenzee<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYSYMvOoWakpdgkHhYDnBSIVCfusLzTEfe2gmbVSj6qOnnx5JAdoio5eB36dolwK69gMlriF9x5Ms&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fnews%2Fschutsluizen-bepalen-helft-voedselaanbod-waddenzee&I=20190618090325.000003c00c2b%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMDhhOGRiOTUyZjZhNDQ4YmExN2RhNjs%3D&S=OsmzPNcNe6CJmMMUWBZJ7Fk3j03GtIj4PXeXL_tBTO8>

Foto is in hoge resolutie verkrijgbaar.

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. NIOZ is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO, sinds 
2016 in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

https://www.nioz.nl/en<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYSYMvOoWakpdgkHhYDnBSIVCfusLzTEfe2gmbVSj6qOnnx5JAdoio5eB36dolwK69gMlriF9x5Ms&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen&I=20190618090325.000003c00c2b%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMDhhOGRiOTUyZjZhNDQ4YmExN2RhNjs%3D&S=yhhLDmnqX5kgLZAO6hU4_MMow4zw2K1svrtarzKH87M>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen

Deze e-mail is verzonden aan 
henriette.de.waal@xxxxxxx<mailto:henriette.de.waal@xxxxxxx>
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Landsdiep 4, 1791 
SZ, 't Horntje (Texel) - Nederland, PO Box 59 1790 AB Den Burg (Texel), 't 
Horntje, Noord-Holland 1791 SZ, Nederland
Uitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYSYMvOoWakpdgkHhYDnBSIVCfusLzTEfe2gmbVSj6qOnnx5JAdoio5eB36dolwK69gMlriF9x5Ms&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Da336e8f9b9aff284382ea3bd4245408ab2e69e5526a3f0bf31143ce9689f8c9e066ee80580db1eb79a921351375cf82c4df5f81e8ebb337c94545d827e044caad342c4f59aaa1390a3ddc0f4c14c3625073219f91a5e0bc00c4fa2acde7effddfb6d5711c473114aabb89fa99455b55ec847cc21fb096a5b3d89dfed9f7dc211d528fff3eae1c3b629453a96723d002dc9307154bfbcf87a6a052b8d05e686195679af11153afbe6a5d33f51d05c53006a1267a90c22eadf8aba3e53d7a50a94c1554fa62751ee73b0677b931f06f0ae4494c401243fe14d832c9a4622e302eeeadebd715dde2058f9987464eeb04d4dab07448495a2c85f7c549c9977c4aef6dff1f89c2304133205b0cfadc05dff6cda43633eb565e1302be174a398614932e2a335881ca7c0e0b99788f04ee7b3af1499d623fd0154ed0e34ffe272d2947e0f13f70ef0dd5ad1bae7b1a3f9f8fedb%26iv%3D3317b4d55c4138e64b734f97639059bf&I=20190618090325.000003c00c2b%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMDhhOGRiOTUyZjZhNDQ4YmExN2RhNjs%3D&S=kxo_w5NJCmkE7XWKxtelwytlCiB3lqnOGgfc9qfUrOY>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NIOZ PERSBERICHT | Schutsluizen bepalen helft voedselaanbod Waddenzee - Henriette De Waal