[PWC-MEDIA] NIOZ PERSBERICHT I Java’s beschermende mangroves stikken in het plastic

  • From: Henriette De Waal <henriette.de.waal@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 7 Dec 2020 10:47:09 +0000
[https://meltwater-apps-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/image_45233982521607335415257_1607335415747.jpg]PERSBERICHT

Texel, 7 december 2020

Java’s beschermende mangroves stikken in het plastic

Er verzamelt zich zoveel plastic afval in de mangrove bossen aan de noordkust 
van Java, dat de bomen er langzaamaan in stikken. Het grote plastic probleem in 
de regio, bedreigt de aanwas van nieuwe bomen en bestaande mangrovebossen die 
een natuurlijke afweer vormen tegen erosie. Na jaren van veldwerk en 
experimenteren, concludeert NIOZ-wetenschapper Celine van Bijsterveldt in 
Science of the Total Environment dat herstel en behoud van deze groene strook 
kustbescherming hand in hand moet gaan met de aanpak van het plastic zwerfvuil.

Plastic val

Van Bijsterveldt monitort al jaren de toename van plastic afval in de mangroves 
van Indonesië. Wat ze tussen de boomwortels tegenkomt, is voornamelijk 
huishoudelijk afval dat vanuit het binnenland, via de lokale rivieren, zijn weg 
vindt naar de kust. In het laatste bolwerk tussen land en zee, de mangroves, 
blijft het afval steken. Van Bijsterveldt: ‘Met hun kronkelige wortels vormen 
mangroves een perfecte valstrik voor het plastic’. De meest voorkomende 
mangrove aan de kust van Java, de grijze mangrove, heeft wortels die omhoog 
groeien. Zo komt de boom ook tijdens hoogwater aan zuurstof. ‘Deze wortels 
werken als snorkels’, zegt Van Bijsterveldt. ‘Plastic dat zich in de 
mangrovebossen verzamelt, kan zo’n “snorkel” blokkeren.’ In de gebieden waar 
het afval de hele bodem bedekt en de wortels geen uitweg meer vinden, stikken 
de bomen.

‘Met hun kronkelige wortels vormen 
[https://meltwater-apps-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/image_94377855331607335415259_1607335415891.jpg]
 mangroves een perfecte valstrik voor het plastic’

Foto: Celine van BijsterveldtIn de mangroves langs de noordkust is het vrijwel onmogelijk geworden om nog 
een stuk plasticvrije bodem te vinden. ‘Gemiddeld vonden wij 27 artikelen uit 
plastic per vierkante meter’, zegt Van Bijsterveldt. Op verschillende plekken 
van het bos was minstens de helft van de bodem bedekt met afval. Het probleem 
ligt niet alleen aan de oppervlakte; het onderzoeksteam vond plasticresten 
begraven tot 35cm onder de grond. Ondanks dit verontrustende beeld ziet Van 
Bijsterveldt ook een grote weerbaarheid onder de mangroves. ‘De boomwortels 
veranderen van koers als ze geblokkeerd worden door het plastic. Zolang ze de 
ruimte hebben, groeien ze om het plastic heen. Met een half bedekte bodem, 
krijgt de boom nog steeds genoeg zuurstof voor een groen bladerdak.’ Het 
uitzicht is een stuk minder rooskleurig zodra de grens van 75% bedekking wordt 
bereikt. Tel het plastic onder de oppervlakte daarbij op en de wortelen hebben 
zo goed als geen uitweg meer. ‘We hebben wortels gezien die, gevangen in het 
plastic, een weg naar buiten zoeken. Ze groeien dan alleen nog maar in cirkels. 
Uiteindelijk kunnen de wortels het plastic niet meer ontkomen, de 
zuurstoftoevoer houdt op en de boom sterft.’

Golfbreker en strijd tegen erosie

Samen met Ngo’s en de lokale gemeenschap werk Van Bijsterveldt aan het herstel 
en behoud van de mangroves in de strijd tegen verdere kusterosie. 
Mangrovebossen moesten in het recente verleden vaak wijken voor reisvelden en 
de aquacultuur: beide verdienmodellen die snelle winst leveren, maar weinig 
duurzaam zijn en de erosie in het gebied versnellen. Een gevaarlijk effect in 
een regio bedreigt door erosie en landverzakking. In deze regio, met vaak 
onvoldoende financiële middelen voor kostbare oplossingen zoals dijken, biedt 
juist de natuurlijke kustbescherming hoop voor de toekomst. Van Bijsterveldt: 
‘Mangroves vormen een goedkope, natuurlijke verdedigingslinie voor het 
kustlandschap en de mensen die wonen. De bomen breken de golven en houden 
sediment vast wat verdere erosie kan voorkomen.’[https://meltwater-apps-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/image_95186811041607335415262_1607335415899.jpg]

‘Mangroves vormen een goedkope, natuurlijke verdedigingslinie voor het 
kustlandschap en de mensen die er wonen.’

Foto: Kuswantoro, Wetlands International

En de groene waterbossen bieden meer voordelen. Gezonde mangroves zorgen voor 
een gezond visbestand en duurzame visserij. De groeiende interesse in de bossen 
als toeristische attractie biedt nieuwe kansen voor de lokale economie. The 
Indonesische regering investeert in het beheer en behoud, maar herstel gaat 
langzaam en de overgebleven mangroves staan onder grote druk. Van Bijsterveldt 
zag verschillende pogingen om nieuwe bomen aan te planten mislukken: ‘De focus 
ligt zo sterk op het planten van de nieuwe aanwas dat er geen oog is voor de 
bedreiging die het plastic vormt voor de overlevingskansen van de jonge bomen. 
Het aanplanten van nieuwe mangroves zonder aanpak voor het plasticprobleem is 
water naar de zee dragen. Succesvol herstel en beheer moet hand in hand gaan 
met een duurzaam afvalbeleid.’

//////////////////////////

Contact

Celine van Bijsterveldt: 
celine.van.bijsterveldt@xxxxxxx<mailto:celine.van.bijsterveldt@xxxxxxx>, +31 
(0) 628936398

NIOZ Communication: communication@xxxxxxx<mailto:communication@xxxxxxx>, +31 
(0) 222 36 93 69Publicatie

Celine E.J. van Bijsterveld, Bregje K. van Wesenbeeck, Sri Ramadhani, Olivier 
V. Raven, Fleur E. van Gool, Rudhi Pribadi, Tjeerd J.Bouma

“Does plastic waste kill mangroves? A field experiment to assess the impact of 
macro plastics on mangrove growth, stress response and survival.”

Science of the Total Environment (2020), doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.143826

Link: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720373575<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720373575>VideoImpressions from the field.

https://www.youtube.com/watch?v=VZzRv0j_o2U

Attachment: Coring%20for%20plastic.jpg
Description: Coring%20for%20plastic.jpg

Attachment: Roots%20entangled%20in%20waste_1.jpg
Description: Roots%20entangled%20in%20waste_1.jpg

Attachment: Roots%20entangled%20in%20waste_2.jpg
Description: Roots%20entangled%20in%20waste_2.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NIOZ PERSBERICHT I Java’s beschermende mangroves stikken in het plastic - Henriette De Waal