[PWC-MEDIA] NIOO Persbericht: Medicijnresten verstoren waterleven steeds meer - de verborgen wereldwijde verandering

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 2 Feb 2016 11:13:34 +0000

Persbericht, 2 februari 2016
De verborgen wereldwijde verandering:
medicijnresten verstoren waterleven steeds meer

Klimaatverandering kent iedereen inmiddels wel. Maar er is ook een andere 
verandering gaande, die tot nu toe vooral verborgen haar verstorende werk deed. 
Het gaat om resten van geneesmiddelen die in het water de chemische 
communicatie op zijn kop zetten. Het effect? Een verstoorde voortplanting of 
voedselketen bijvoorbeeld, of zelfs direct de dood van waterdieren. Een 
internationaal team onder leiding van het Nederlands Instituut voor Ecologie 
(NIOO-KNAW) maakt nu de urgentie duidelijk voor betere afvalwaterzuivering en 
biologisch afbreekbare medicijnen.

[https://nioo.knaw.nl/sites/default/files/styles/internet_header/public/images/watervlo.jpg?itok=97TYEh9X]Algen
 die minder eetbaar worden, met hongerige watervlooien en vissen tot gevolg. 
Waterdieren die ongewild van geslacht veranderen. Of vissen op trektocht die 
hun paaiplaats niet goed kunnen vinden. Dat is het effect dat resten van 
geneesmiddelen op het leven in het water hebben.
"Chemische stoffen uit geneesmiddelen verstoren de chemische communicatie 
onderwater," zegt hoofdonderzoekster en hoofd Aquatische Ecologie van het NIOO 
Ellen van Donk. Deze maand komt de inventarisatie uit in Reviews of 
Environmental Contamination and Toxicology. "De gevolgen worden nu steeds 
zichtbaarder in meren en plassen wereldwijd, voor wie goed kijkt."

Tegenwoordig zitten er veel resten van geneesmiddelen - bijvoorbeeld ook 
vrouwelijke hormonen uit de pil - in het water. Die worden door mensen, en vee, 
uitgeplast. Ze breken uit zichzelf vaak erg langzaam af en de 
rioolwaterzuivering krijgt ze er niet goed uit.
Van Donk: "Er zijn geen harde cijfers bekend over de toename, maar er is wel 
een duidelijke stijging in de concentratie van hormoonresten, antidepressiva en 
pijnstillers in het oppervlaktewater gemeten."

Te zien is het niet, maar onderwater wordt er heel wat 'afgekletst'. Veel van 
dat gecommuniceer loopt via zogenaamde infochemicaliën: stofjes die 
bijvoorbeeld een waterplant afscheidt en die via het water bij een waterdier 
terecht komen. Of een geurstof van een watervlo die in een vissenneus belandt. 
Deze chemische communicatie regelt van alles in de (water)natuur. Denk aan het 
vinden van voedsel of een partner, en het ontwijken van vijanden. Zulke 
belangrijke zaken kunnen geen verstoring gebruiken.

Hoe werkt zo'n verstoring precies? "Een stof uit medicijnen lijkt bijvoorbeeld 
op een natuurlijke communicatie-stof en bootst daardoor per ongeluk de werking 
ervan na," verduidelijkt Van Donk. "Ook kan het tegenwerken, waardoor juist de 
communicatie blokkeert." En dat is al bij heel lage concentraties het geval.

"De oplossing voor dit stiekem voortsluipende probleem is een betere 
waterzuivering, al dan niet samen met een betere afstemming van medicijngebruik 
op het lichaam." Medicijnen kun je bijvoorbeeld opvangen of biologisch 
afbreekbaar maken. "En bij het NIOO experimenteren we al met een alternatieve 
waterzuivering, waarbij we micro-organismen en algen inschakelen," voegt Van 
Donk toe. "Naast het betere hergebruik van waardevolle 'afval'stoffen, zijn we 
ook aan het kijken of medicijnresten zo beter afgebroken worden."
__________________________________________________________________________
Het NIOO<http://www.nioo.knaw.nl> is met ruim 300 medewerkers en studenten een 
van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water 
en het land. Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand 
in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en 
loopt door ons hele land, en ver daarbuiten.

Voor meer informatie:

·       Onderzoeker prof. dr. Ellen van 
Donk<https://nioo.knaw.nl/nl/employees/ellen-van-donk>, afdelingshoofd 
Aquatische Ecologie NIOO-KNAW, tel. 06-13412894, 
e.vandonk@xxxxxxxxxxxx<mailto:e.vandonk@xxxxxxxxxxxx>

·       Wetenschapsvoorlichter ir. Froukje Rienks, NIOO-KNAW, tel. 06-10487481 
/ 0317-473590, f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

Illustratie: Een foto van onderzoeker Ellen van Donk is beschikbaar via de 
website<https://nioo.knaw.nl/nl/pers/medicijnresten-verstoren-waterleven-steeds-meer>.

Artikel: Pharmaceuticals may disrupt natural chemical information flows and 
species interactions in aquatic systems: ideas and perspectives on a hidden 
global change. Ellen van Donk, Scott Peacor, Katharina Grosser, Lisette N. de 
Senerpont Domis, Miquel Lürling. Reviews of Environmental Contamination and 
Toxicology, 2016 (nu al 'online first'), meer op: 
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F398_2015_5002

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.


Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NIOO Persbericht: Medicijnresten verstoren waterleven steeds meer - de verborgen wereldwijde verandering - Rienks, Froukje