[PWC-MEDIA] NIEUWSBERICHT NWO: Daniela Kraft wint NWO Athenaprijs 2019

  • From: "Schuytvlot, H.J. [Jennifer]" <j.schuytvlot@xxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 19 Nov 2019 11:14:01 +0000


[cid:image001.jpg@01D59ED2.D408B980]

19 november 2019

DANIELA KRAFT WINT NWO ATHENAPRIJS 2019
Chemicus/biofysica Daniela Kraft ontvangt op 10 december tijdens het 
chemiecongres CHAINS de Athenaprijs 2019 van NWO. De prijs beloont excellente 
vrouwelijke chemici die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten en een 
rolmodel vormen voor andere onderzoekers. Dr. Kraft ontvangt de Athenaprijs 
voor haar prestaties als zeer onafhankelijk onderzoeker en voor haar duidelijk 
leiderschap in zowel de wetenschap als in outreach.

Daniela Kraft is universitair hoofddocent Soft Matter Physics aan het 
Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratorium van de Universiteit Leiden. Haar 
onderzoek richt zich op de rol van zelforganisatie in het gedrag van 
biologische en zachte materie systemen. Samen met natuurkundigen, chemici en 
materiaalkundigen ontwikkelt ze modelsystemen en analysemethoden om 
zelforganisatie te kunnen bestuderen. Momenteel werkt Daniela onder andere aan 
microdeeltjes die zichzelf kunnen voortbewegen en van vorm kunnen veranderen. 
Dit kan op termijn leiden tot minirobotjes die medicijnen kunnen afgeven of 
reparaties kunnen uitvoeren in ons lichaam.
Daniela is zeer actief in de wetenschappelijke gemeenschap, vervult een 
duidelijke mentor-rol voor PhD's en heeft evenementen georganiseerd en 
opgericht om meer vrouwen in de wetenschap aan te trekken. De jury noemt 
Daniela een rolmodel in vele opzichten.

De Athenaprijs: vrouwelijke chemici in de spotlight
Met de jaarlijkse 
Athenaprijs<https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html>
 vestigt NWO de aandacht op excellente vrouwelijke chemici, die hoogstaand 
wetenschappelijk onderzoek verrichten. Het is belangrijk dat ze bijdragen aan 
bijvoorbeeld onderwijs-, bestuurs-, voorlichtings- en/of andere maatschappelijk 
relevante activiteiten. De Athenaprijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro, 
een beeldje en persoonlijk mediapakket. Dit jaar reikt NWO voor het laatst de 
Athenaprijs uit. Momenteel verkent NWO de mogelijkheden om een nieuwe 
diversiteitsprijs in te stellen.

Meer informatie
Over de NWO Athenaprijs: Eveline Mezger via 
womeninchemistry@xxxxxx<mailto:womeninchemistry@xxxxxx>.
De 
webversie<https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/daniela-kraft-wint-nwo-athenaprijs-2019.html>
 van dit bericht en de Engelse 
versie<https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/11/daniela-kraft-wins-nwo-athena-prize-2019.html>
 van dit bericht

--Jennifer Schuytvlot
Communicatieadviseur

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | Domein Exacte 
en Natuurwetenschappen | 070 344 0524  | 
j.schuytvlot@xxxxxx<mailto:j.schuytvlot@xxxxxx> | Postbus 93540, 2509 AL Den 
Haag | www.nwo.nl<https://www.nwo.nl/> | 
Twitter<https://twitter.com/NWO_Science> | 
LinkedIn<https://www.linkedin.com/company/nwoscience> | 
Facebook<https://nl-nl.facebook.com/NWOwetenschap/> | 
Nieuwsbrief<https://www.nwo.nl/actueel/nieuwsbrieven>

CHAINS 2019 | The Dutch Chemistry Conference | 10-11 December 2019 | 
www.nwochains.nl<http://www.nwochains.nl> | #chains2019


JPEG image

Attachment: Daniela Kraft_Athena Prize 2019 (credits Daniela Kraft)_verkleind.jpg
Description: Daniela Kraft_Athena Prize 2019 (credits Daniela Kraft)_verkleind.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] NIEUWSBERICHT NWO: Daniela Kraft wint NWO Athenaprijs 2019 - Schuytvlot, H.J. [Jennifer]