[PWC-MEDIA] Minder ziekteverzuim op de werkvloer? Neem een plant!

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 31 Jan 2019 07:59:19 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1542205886808.png]

Persbericht Wageningen University & Research, 31 januari 2019
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Minder-ziekteverzuim-op-de-werkvloer-Neem-een-plant.htm<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9rtQzUChJEl5j4sj4JkZMepOvnfBMttsLowiRu4DVaVs2xz8qCsqHtkrEfg6hdwD1Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2FOnderzoek-Resultaten%2FOnderzoeksinstituten%2FEnvironmental-Research%2Fshow-wenr%2FMinder-ziekteverzuim-op-de-werkvloer-Neem-een-plant.htm&I=20190131070049.00000003232f%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVjNTA1ODE0MWNmNjEwYTZmNDM4NmI1MDs%3D&S=bcvZfc3C0WEOfpuycU3bESgC7D7Q0Y148ap7f1-3I8g>

Minder ziekteverzuim op de werkvloer? Neem een plant

Medewerkers vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte 
zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een 
positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers 
over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit 
onderzoek van Wageningen Environmental Research in samenwerking met Fytagoras 
en een aantal instellingen en bedrijven (PRIVA, Noviflora, IVN, De Groene Stad, 
Royal FloraHolland, Donkergroen en DGBC). De resultaten worden vandaag 
gepresenteerd op het DGBC congres Building Green, Smart and Healthy.

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen over het 
algemeen al binnen één jaar worden terugverdiend. Hoofdzakelijk door het lagere 
ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers. Daarna levert de 
investering in planten juist geld op. Planten zijn bovendien een goedkoop 
alternatief om luchtvochtigheid in werkruimten te verhogen of ruimten te 
verkoelen in de zomer. Hier kan gebruik van gemaakt worden bij 
klimaatbeheersing voor verdere energiebesparing.

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is uitgevoerd bij verschillende bedrijven en zorginstellingen. 
Bij elk bedrijf is steeds een ruimte met werkplekken voorzien van planten, met 
daarnaast een vergelijkbare werkruimte zonder planten. Bij zorginstellingen 
zijn woonkamers of algemene ruimtes al dan niet voorzien van planten. 
Onderzoekers plaatsten in beide ruimten sensoren om de fysieke verschillen in 
het binnenklimaat te kunnen bepalen. De medewerkers die in die ruimten werkten, 
gaven zowel voor als na het plaatsen van de planten hun mening over de 
werkplek, het binnenklimaat, de werksfeer, hun gemoedstoestand, welzijn en 
gezondheid. Ook zijn er concentratietesten afgenomen en is het cortisolgehalte 
(een stresshormoon) van de deelnemers bepaald.

Zes positieve effecten

Uit het onderzoek kwamen zes positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen 
worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte.

  1.  Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is 
gemiddeld zo’n 5% hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs 
tot 17% verbetering gemeten.
  2.  Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een 
kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.
  3.  Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als 
aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26%).
  4.  Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting 
positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten 
werktijd minder gepiekerd over het werk.
  5.  Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer 
tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor 
hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.
  6.  Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden 
zich 20% minder vaak ziek. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per 
medewerker per jaar.Aan het onderzoek namen ook zorginstellingen deel. De beplanting wordt door de 
zorgmedewerkers die werken in een huiskamer met planten positief beoordeeld. 
Toch worden de effecten op het binnenklimaat die bij bedrijven gevonden zijn 
hier niet aangetoond. “Een belangrijke reden is de beperkte mobiliteit van 
ouderen, waardoor de deuren vaak open blijven staan,” legt Tia Hermans, 
projectleider van Wageningen Environmental Research, uit. “Hierdoor wordt het 
effect van de planten gedeeld met een grotere ruimte dan we voorzien hadden. 
Dat kan voorkomen in praktijkonderzoek.”

Vervolgonderzoek

Er komt nog een vervolgonderzoek om de businesscase van de terugverdientijd 
verder uit te werken. Tia Hermans: “We weten dat ondernemers en werkgevers pas 
overstappen op grootschalige toepassing van planten in bedrijven, als ze er een 
businesscase in zien die overtuigt. Die businesscase gaan we nu verder 
uitwerken op meerdere locaties. Op deze manier willen we het voor werkgevers, 
maar ook facilitaire diensten en personeelszaken, aantrekkelijker maken om te 
investeren in een groen binnenklimaat op de werkvloer.”

Noot voor de redactie:
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Reijneker, 
communicatieadviseur Wageningen Environmental Research, via 
marieke.reijneker@xxxxxx<mailto:marieke.reijneker@xxxxxx> of 0317 484 933.

Wageningen University & Researchv combineert vanuit de missie ‘To explore the 
potential of nature to improve the quality of life’ fundamentele en toegepaste 
kennis om bij te dragen aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 6.500 medewerkers en 12.000 studenten 
laten zich met open en nieuwsgierige blik inspireren door natuur, maatschappij 
en technologie. Inspiratie die ons al een eeuw in staat stelt om te 
verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen; oftewel 
100 years Wageningen Wisdom & Wonder. www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Minder ziekteverzuim op de werkvloer? Neem een plant! - Niessen, Jac