[PWC-MEDIA] Leiden-Delft-Erasmus universiteiten zetten 90 internationale postdocs aan het werk

  • From: Karen Collet <K.Collet@xxxxxxxxxx>
  • To: Karen Collet <K.Collet@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 4 Feb 2016 13:13:35 +0000

Leiden-Delft-Erasmus universiteiten zetten 90 internationale postdocs aan het 
werk
De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben 
samen met het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum een Europese 
Marie Curie COFUND subsidie toegekend gekregen van 6,3 miljoen euro voor een 
postdoc fellowship programma.  Dit 'LEadDing Fellow Postdoc Programma' biedt 
ruim 90 recent gepromoveerde onderzoekers de gelegenheid gedurende twee jaar 
werkervaring op te doen in een uitdagende en internationaal aansprekende 
werkomgeving.
De postdocs zullen vooral werken in multidisciplinaire projecten met een 
inbedding in de drie universiteiten, hun medische centra, bedrijven en 
overheidsinstellingen, veelal in de regio.
Het LEaDing Fellow Programma biedt mogelijkheden in de uiteenlopende 
disciplines die de drie universiteiten rijk zijn: van archeologie tot civiele 
techniek, van nanotechnologie tot rechten, van Koreastudies tot duurzame 
energietechnologie en van economie tot geneeskunde. Te denken valt ook aan de 
complexe maatschappelijke thema's waar de multidisciplinaire 
Leiden-Delft-Erasmus Centres en Medical Delta zich op richten, variërend van 
big data voor stedelijke ontwikkeling tot veroudering, Europees economisch en 
financieel bestuur, duurzaamheid, maatschappelijke veiligheid en gezondheid en 
mondiaal erfgoed." De kandidaten solliciteren met een eigen projectvoorstel bij 
één van de universiteiten of UMC's.
Prof.ir. Karel Luyben, Rector Magnificus TU Delft, penvoerende universiteit: 
"Samenwerking met niet-academische partners, zoals gevestigde (grote) 
bedrijven, startende technologie-ondernemingen, overheidsinstellingen en andere 
publieke organisaties, kan voor deze postdocs nieuwe loopbaanperspectieven 
openen." De  jonge onderzoekers worden geïntroduceerd in de netwerken van hun 
begeleiders en uitgenodigd ook zelf contacten te leggen met publieke en private 
partijen in de regio.
De TU Delft zal het programma organisatorisch ondersteunen. De Universiteit 
Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken al jaren samen 
op tal van terreinen in onderzoek, onderwijs en valorisatie. In 2012 is deze 
samenwerking uitgebreid en geformaliseerd in de strategische alliantie 
Leiden-Delft-Erasmus.

[shutterstock_160505438 (2)]Meer informatie:
Drs. Jan D. Schiereck MBE
Valorisatiecentrum TU Delft
J.D.Schiereck@xxxxxxxxxx<mailto:J.D.Schiereck@xxxxxxxxxx>
T +31 15 27 84587
M +31 (0) 6 810 618 64

Meer informatie over het Marie Curie COFUND programma:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_en.htm

Meer informatie over de Leiden-Delft-Erasmus alliantie:
www.leiden-delft-erasmus.nl<http://www.leiden-delft-erasmus.nl>


JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Leiden-Delft-Erasmus universiteiten zetten 90 internationale postdocs aan het werk - Karen Collet