[PWC-MEDIA] Landbouwgrond terug naar de natuur als goedkope redding van het wereldklimaat

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 15 Oct 2020 15:00:51 +0000

[Image]

Persbericht Wageningen University & Research

15 oktober 2020

Landbouwgrond terug naar de natuur als goedkope redding van het wereldklimaatAls we een deel van de belangrijkste ecosystemen in de wereld die tot landbouw 
zijn omgevormd, terugbrengen tot natuur, redden we een heleboel planten- en 
diersoorten en trekken we tegelijkertijd zo’n beetje de helft van de koolstof 
uit de lucht die daarin de laatste twee eeuwen extra is beland. En dat tegen de 
laagste kosten. In een studie, verschenen in Nature van deze week, presenteren 
internationale onderzoekers waaronder van Wageningen University & Research, een 
slimme aanpak en wijzen zij die ecosystemen aan.Het onderzoeksteam met wetenschappers uit twaalf landen stelde vast welke tot 
landbouw omgevormde  ecosystemen wereldwijd moeten worden hersteld om tegen 
lage kosten biodiversiteits- en klimaatvoordelen te bieden, zonder in te 
leveren op de landbouwproductie zelf. Door dertig procent van deze 
belangrijkste ecosystemen te herstellen voorkomen we zeventig procent 
uitsterving van planten- en diersoorten, aldus de studie.Volgens de onderzoekers kan restauratie dertien keer kosteneffectiever zijn op 
locaties die zij markeren met ‘hoogste prioriteit’, zoals delen van 
West-Afrika, Indonesië en de Filipijnen. “We zien dat het restaureren van 
natuur en klimaat niet duur hoeft te zijn, noch ten koste hoeft te gaan van de 
voedselproductie”, vat de Wageningse onderzoeker Catarina Jakovac samen. “Onze 
analyse toont aan dat ongeveer zeventig procent van de gebieden die op mondiaal 
niveau als prioriteit worden beschouwd, ook prioriteit hebben op nationaal 
niveau. Deze liggen in tropische ontwikkelingslanden die vaak niet de middelen 
hebben voor herstelprogramma’s. Daarom is intensieve internationale 
samenwerking cruciaal om een positieve impact op zowel lokaal als mondiaal 
niveau te garanderen.”Het nieuwe rapport dat onder leisding van Braziliaanse onderzoekers in Nature 
tot stand kwam, bouwt voort op de ernstige waarschuwingen van de Verenigde 
Naties dat we in de komende decennia op weg zijn om één miljoen soorten te 
verliezen; temeer omdat wereldwijde biodiversiteitsinspanningen tot 2020 
grotendeels faalden, zoals het doel tot herstel van 15% van de ecosystemen 
wereldwijd. Dit is ook het thema dat wordt besproken tijdens de COP15 
conferentie in Kunming, China, in 2021 wanneer naar verwachting een wereldwijd 
kader voor de bescherming van de natuur zal worden ondertekend.Vrees voor de voedselvoorziening

Natuurlijk bestaat er de vrees dat het herstel van ecosystemen op landbouwgrond 
de voedselproductie zal bedreigen, erkennen de onderzoekers. Daarom berekenden 
zij hoeveel ecosystemen nieuw leven ingeblazen kan worden zonder vermindering 
van de voedselproductie. Ze stelden vast dat 55%, ofwel 1.578 miljoen hectare, 
van ecosystemen die ooit zijn omgezet in landbouwgrond, te herstellen zijn 
zonder de voedselproductie te verstoren. Dit kan door een goed geplande, 
duurzame intensivering van de landbouwproductie elders, het tegelijk reduceren 
van verspilling en een verschuiving van voedingspatronen met minder vlees en 
kaas.De onderzoekers hopen met hun studie beleidsmakers en overheden die zich met de 
mondiale klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen bezighouden, te voorzien van 
de precieze geografische informatie die zij nodig hebben.Publicatie

Global priority areas for ecosystem, Bernardo B. N. Strassburg, Alvaro 
Iribarrem, Hawthorne L. Beyer, Catarina Jakovac et al., Nature 15 October 2020. 
https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9 ;
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2784-9


[Alternate 
text]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.pressmailings.com%2Fls%2Fclick%3Fupn%3DLQWruX2xfwgehBgJsFbIAXv-2B8SRLYJdIJf42kK7BanVe2mP1Qa2lNT1ltkV6rNjNa92K8vvWlgyTlCkpibFKWi3SCheuLUFeOetaxifoQtLf7aUDVld6mE-2FyoVZDwqbZyCWke49YIgYOCf-2B7UNSJ86vSvV-2BKETA0K59ntZTBBLz6u1qdrvq0881H4jKMIDBfjBKu-2FW6J0R5FWp-2FtunRAymtMpUKqZ-2FhU7fEd3yzv-2F7nSq8tyl-2B7e77BgMsXxZ0Y2jbId_lwzeMr2z8Q5e76dek7NQ6ztcoSQniKzWPqGzrSBvQw-2FVyMBEh02Lsb7xthGDs4j6y-2Ft68GTrWkWUkRLIQ6rrPyUD0RtRrMqPyml3KC2OHpmJJyJYIC3XC0sK-2BbQEWYM7CfXHMTs6bjmLUSYh4RPCFZlhxqFBpWNL5sK3EjwlY-2BExdcKKc3VN2OSTdP39oReRuLFyNocrEh-2Fa962tE1TJt72WfK-2BZBrLo37ZXOn9DWcK5Addg-2FlFQlAZx9InISH9ImrlHlRoX0dm0JT3-2BZ0cZgi-2Fp-2FF63MU-2FnvbJWQP7rTUUEg-2FHurH-2F8IpHok-2BCAzFy5&data=02%7C01%7C%7C29389395ea0f40d110f208d8711ad47a%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637383707343877256&sdata=HQJvxJj6XsHpXQ3Dyd7s2%2FZSVFATG9ORipI60PIJ6Qc%3D&reserved=0>NOOT VOOR DE REDACTIEVoor meer informatie neem contact op met Catarina Jakovac, Bosecologie en 
bosbeheer, Wageningen University & Research, 
catarina.jakovac@xxxxxx<mailto:catarina.jakovac@xxxxxx>, of hoogleraar 
Bosecologie en bosbeheer, Frans Bongers, tel. 317 486 217, 
frans.bongers@xxxxxx<mailto:frans.bongers@xxxxxx>.Bijschrift landkaart: Landbouwgebieden die zeer kosteneffectief (rood) zijn om 
te vormen tot natuur.Wageningen University & Research (WUR) combineert fundamentele en toegepaste 
kennis vanuit de missie ‘To explore the potential of nature to improve the 
quality of life’. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in 
het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze ruim 6.500 medewerkers 
(ruim 5.500 fte) en meer dan 12.000 studenten laten zich inspireren door 
natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in 
staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te 
passen. En dat doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, 
het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en andere 
kennisinstellingen.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Landbouwgrond terug naar de natuur als goedkope redding van het wereldklimaat - Niessen, Jac