[PWC-MEDIA] LNVH - MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN 2017 - Hoogste groeipercentage in tien jaar, echter nog altijd maar 1 op de 6 hoogleraren vrouw

  • From: "Poorthuis, L. [Lidwien]" <poorthuis@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Dec 2017 17:03:04 +0000

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
Van Vollenhovenlaan 659
Postbus 3021 3502 GA Utrecht

PERSBERICHT

12 december 2017
LNVH MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN 2017: HOOGSTE GROEIPERCENTAGE IN TIEN 
JAAR, ECHTER NOG ALTIJD MAAR 1 OP 6 HOOGLERAREN VROUW.

Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU), in reactie: 
"Goed te zien dat er stappen worden gezet. Deze lijn moeten we nu verder 
doorzetten want voor de wetenschap is het belangrijk om elk talent te benutten 
en midden in de maatschappij te staan. Dan is het logisch en zelfs noodzakelijk 
dat meer vrouwen de stap maken naar het hoogleraarschap. Voor universiteiten is 
dit een taak die verder strekt dan het Westerdijkjaar."
Hoogste groeipercentage vrouwelijke hoogleraren in tien jaar
In Nederland is 19,3% van de hoogleraren vrouw, zo blijkt uit de Monitor 
Vrouwelijke Hoogleraren 2017 die op 12 december door het Landelijk Netwerk 
Vrouwelijke Hoogleraren wordt gepresenteerd. Dat is een toename van 1,2% ten 
opzichte van vorig jaar. Hoewel 1,2% ogenschijnlijk geen reden geeft tot 
juichen, is het wel, met uitzondering van het jaar 2010-2011, het hoogste 
groeipercentage in de afgelopen tien jaar.
Afname percentage vrouwen bij elke stap wetenschappelijke carrièreladder
Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt in Nederland nog altijd ruim 
boven de 50%. Vervolgens neemt het aandeel vrouwen in elke opeenvolgende 
functiecategorie drastisch af. Van de universitair docenten is in 2016 ongeveer 
1 op de 3 vrouw, van de universitair hoofddocenten is dat ongeveer 1 op de 4 en 
van de hoogleraren is slechts ongeveer 1 op de 6 vrouw. Het zal nog tot 2051 
duren voordat er een evenredige M/V-verdeling onder hoogleraren is ontstaan.

Daling percentage vrouwelijke promovendi
Voor het vijfde jaar op rij daalt het percentage vrouwelijke promovendi, dit 
terwijl er het afgelopen jaar een flinke groei te zien was van het totale 
aantal promovendi. Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren roept 
universiteiten dan ook op niet alleen te focussen op het behalen van 
streefcijfers aangaande de vrouwen in de hoogste echelons van de wetenschap, 
maar ook oog te hebben voor en aandacht te besteden aan de nieuwe generatie 
vrouwelijke wetenschappers.
Glazen Plafond Index
De stappen tussen de verschillende wetenschappelijke functies zijn niet 
vanzelfsprekend en brengen belemmeringen met zich mee. Een manier om dit weer 
te geven is de Glazen Plafond Index. Het 'glazen plafond' blijft voor vrouwen 
volgens de Monitor 2017 met 1,5 het dikst bij de stap tussen universitair 
hoofddocent en hoogleraar. Ter vergelijking: de GPI voor mannen ligt voor die 
stap met 0,9 onder de neutrale 1.

Ontwikkelingen in bestuur en toezicht
In de Raden van Bestuur van de universiteiten wordt 28,2% van de posities door 
vrouwen bekleed. Daarmee daalt het percentage licht ten opzichte van vorig 
jaar. Kijken we naar de Raden van Toezicht dan komt het percentage vrouwen komt 
op 35,7%, een stijging van 2,7% ten opzichte van vorig jaar. Bij de UMC's steeg 
het percentage vrouwen in de Raden van Bestuur juist en daalde het percentage 
vrouwen in de Raden van Toezicht.

Kosten onbenut talent en verloren productiviteit
Het LNVH liet voor de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 berekenen wat het 
verlies van het vrouwelijk wetenschappelijk talent de universiteiten jaarlijks 
kost. Prof. dr. Joop Schippers, hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit 
Utrecht en Wilma Henderikse, directeur bij VanDoorneHuiskes, bogen zich er in 
een theoretische exercitie over en stelden vast dat de uitstroom van vrouwen de 
universiteiten gemiddeld zo'n 68 miljoen euro per jaar kost aan 
productiviteitsverlies.

Tot slot - Westerdijkjaar en verder
2017 stond in het teken van 100 jaar vrouwelijke hoogleraren. We vierden dat 
Johanna Westerdijk 100 jaar geleden als eerste vrouw in Nederland tot 
hoogleraar werd benoemd. Er vonden allerlei feestelijkheden plaats, er werden 
additionele rondes ingelast voor meer vrouwelijke KNAW-leden en er werd 5 
miljoen euro beschikbaar gesteld door toenmalig minister Bussemaker voor het 
benoemen van 100 extra vrouwelijke hoogleraren in het zogenaamde 'Westerdijk 
Talentimpulsprogramma'.

Pieter Duisenberg, voorzitter Vereniging van Universiteiten (VSNU): "Vandaag 
kan ik het goede nieuws delen dat we zelfs meer dan 100 aanvragen hebben in het 
kader van het Westerdijkprogramma. Dit komt bovenop het vandaag gepresenteerde 
groeicijfer."

Of deze extra aandacht zich ook vertaalt in een versnelde stijging van de 
percentages zien we in komende Monitors. In de tussentijd is het van belang dat 
het onderwerp van optimale talentbenutting en gelijke kansen in de academie 
structureel en duurzaam aandacht blijft krijgen. Aandacht waarbij de nadruk 
niet alleen dient komen te liggen op het behalen van streefcijfers, maar vooral 
ook gefocust moet worden op het bereiken van een inclusieve cultuur. Het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren zal daar de komende tijd op blijven 
inzetten.
________________________________
Noot voor de redactie:

-       BIJLAGE: LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017

-       Bekijk de Monitor en het rapport 'Over onbenut talent en verloren 
productiviteit' ook online<https://monitor.lnvh.nl/>.
Voor verdere informatie en/of interviewvragen kunt u contact opnemen met drs. 
Lidwien Poorthuis, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 06-15207225 - 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx>

Drs. L.G.H. (Lidwien) Poorthuis | Senior Policy Officer - Hoofd van bureau | 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren | Dutch Network of Women Professors | 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx> | +31 6 15207225 | +31 30 600 1361 
| Bereikbaar op MA, WOE, DO, VRIJ | www.LNVH.nl<http://www.LNVH.nl> | Van 
Vollenhovenlaan 659 - Postbus 3021 - 3502 GA - Utrecht | Follow us on Twitter 
@LNVH_NL

[Image]

GIF image

Attachment: LNVH - Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017.pdf
Description: LNVH - Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] LNVH - MONITOR VROUWELIJKE HOOGLERAREN 2017 - Hoogste groeipercentage in tien jaar, echter nog altijd maar 1 op de 6 hoogleraren vrouw - Poorthuis, L. [Lidwien]