[PWC-MEDIA] Klimaatverandering en kiemplanten-etende zagers bedreigen inzet kwelders voor buitendijkse kustbescherming

  • From: Jan Boon <Jan.Boon@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 17 Mar 2017 08:21:51 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1486028014115.png]

Yerseke, 17 maart 2017

Klimaatverandering en kiemplanten-etende zagers bedreigen inzet kwelders voor 
buitendijkse kustbescherming

De uitgroei van zaad naar zaailing van kweldergras is cruciaal voor de 
gezondheid van kwelders (in Zeeland schorren genaamd), welke als een 
natuurlijke golfdemper de dijken kunnen beschermen. Hogere golfenergie als 
gevolg van stormen en zeespiegelstijging, en het gebruik van deze zaailingen 
als voedsel door wormen (zagers) vormen belangrijke bedreigingen voor de 
vestiging en uitgroei van kwelders. Voor de zagers ziet de wereld er heel 
anders uit: ze doen iets unieks in het dierenrijk. De zagers stoppen de zaden 
van kwelderplanten in de kwelderbodem en laten ze daar eerst ontkiemen voordat 
ze de sappige plantjes opeten. Het ‘boeren’ van de zagers verhoogt hun 
voedselkwaliteit sterk. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het 
promotieonderzoek werk van Zhenchang Zhu bij het NIOZ Koninklijk Nederland 
Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij zal zijn promotieonderzoek aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen verdedigen op maandag 20 maart.

Door hun sterk remmende werking op golven wordt kustvegetatie in de vorm van 
kwelders en schorren vaak voorgesteld als een natuurlijke oplossing ('Building 
with Nature') om dijken minder hoog te hoeven maken. Echter, de conditie van 
zulke buitendijkse kwelders vermindert wereldwijd. Herstelinspanningen om het 
kwelderoppervlak te vergroten mislukken vaak door een onvoldoende ontwikkeling 
van de zaden van kwelderplanten in de barre kustmilieus. Voor een gezonde 
kweldervegetatie moeten er voldoende zaden worden begraven op een juiste 
diepte; niet te ondiep (zodat ze op hun plaats blijven), maar ook weer niet te 
diep (waardoor ze niet ontkiemen).

Effecten van klimaatverandering
Of de diepte van het zaad begraven 'goed' is, is afhankelijk van golfcondities 
en de bijbehorende stabiliteit van het sediment. Zhenchang Zhu: "De kieming van 
voldoende zaad van kwelderplanten is de sleutel tot de groei van het 
kwelderareaal. Dit zal waarschijnlijk in de toekomst moeilijker worden, want de 
stijgende zeespiegel en in aantal en sterkte toenemende stormen zullen de 
golferosie op wadplaten doen toenemen. Dit vermindert op de lange termijn de 
betrouwbaarheid van kwelders als natuurlijke manier van kustbescherming tegen 
stormen ".

Biobedreiging
Zagers (veelkleurige zeeduizendpoot; Hediste diversicolor) leven in gangen in 
het sediment van wadplaten en schorren. Het zijn opportunistische alleseters 
met inbegrip van de zaden van kwelderplanten. Zhenchang Zhu en zijn team 
ontdekten tijdens hun studies dat deze wormen ook een zeer geavanceerde methode 
hebben om voedsel te verwerven: ze begraven de zaden van kwelderplanten in hun 
onderaardse gangen in het sediment, en laten ze daar eerst ontkiemen voor ze op 
te eten. Als zodanig zijn ze aan het akkerbouwen geslagen, en dat is uniek is 
in de dierenwereld! Wormen die gevoerd werden met dit 'vijf sterren dieet' van 
zaailingen werden 20% zwaarder dan wormen die werden gevoed met (ongekiemde) 
zaden. Dit zeer geavanceerde voedsel verbouwen pakt echter zeer nadelig uit 
voor het aantal zaden dat niet wordt opgegeten en kan bijdragen aan de 
gezondheid van de kwelder.

Proefschrift:
Zhenchang Zhu (2017). Seed fate in space and time. Implications for 
regeneration of coastal wetlands. PhD thesis, Radboud University Nijmegen: 141 
pp. No ISBN: 978-94-6295-564-6.

Foto's:

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/News-2017-march-Zhenchang%20Zhu%20near%20dike%201200_600_72dpi_1489683595093.jpg]
   
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/News-2017-march-ragworm%20collecting%20cordgrass%20seed%201008_504_72dpi_1489683543769.jpg]
Links: Zhenchang Zhu aan het werk in een buitendijkse kwelder in Zeeland.
Rechts: Een veelkleurige zeeduizendpoot met een ontkiemde zaailing van 
kweldergras in het lab.

Hoge resolutie exemplaren kunnen worden opgevraagd bij Jan Boon 
(contactgegevens zie hieronder)

________________________________

Meer informatie:
- Zhenchang Zhu,  E: zhenchang.zhu@xxxxxxx<mailto:zhenchang.zhu@xxxxxxx>l, T: 
0113 577 477
- Prof. Dr. Tjeerd Bouma (promotor) E: 
tjeerd.bouma[at]nioz.nl<mailto:tjeerd.bouma@xxxxxxx> , T: 0113 577 454
- Prof. Dr. Peter Herman (promotor) E: 
peter.herman[at]deltares.nl<mailto:peter.herman@xxxxxxxxxxx>, T: 088 335 7862
- Dr. Tom Ysebaert (co-promotor). E: 
tom.ysebaert[at]nioz.nl<mailto:tom.ysebaert@xxxxxxx> ; T: 0113 577 485
- Dr. Jan Boon, NIOZ communicatie, E: jan.boon[at]nioz.nl; T: 0222 369 466, M: 
06 2096 3097Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er werken ongeveer 280 mensen en het 
jaarbudget bedraagt ca. € 33 miljoen.

www.nioz.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH9Qf7PIvCRriF7m5pApYv%2BWsZqofuvjsu1bfkBe04POVUbwNzwOrJ8hwkVBUqLluiw%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.nioz.nl&I=20170317081942.0000001419ea%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU4Y2I5YzFhNDFiMTA1NTQ1OTYwNGE2NDs%3D&S=-D-k0tyj1IJVBlmkOJr43KXr_Gm4qafrcdwrZpH-Mus>


This email was sent to jan.boon@xxxxxxx<mailto:jan.boon@xxxxxxx>
NIOZ, Landsdiep 4, 't Horntje, Texel 1791 SZ, Nederland
Unsubscribe<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH9Qf7PIvCRriF7m5pApYv%2BWsZqofuvjsu1bfkBe04POVUbwNzwOrJ8hwkVBUqLluiw%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3D62f2def5edcc5d367a00daac60078b96be0756d46b1186122fdf9bbb5ad6e99e4123e8213023cf9d5f42377633a5feda0489faf8c0dac3f240b8fbcb8ca3df2260e10fce953369ca3c32b508d6358609e21a1d83d2e8931161453bb1e085db124d5aa2b167e96ec7d00d89b57b7fb213750876ceb0df6ed44de3e9ee5139ff7cceda72be70dc3b2abe20376645dee4f5919209e6d8f6ec9e1ff3e8d13edd96c54782112c619498532759f19f70882a9755b1a2cb8ec9c0b30bf341bc2f91fe4f99b23e81359c51550f433f201f505f143e265fbdb370874129d3b96c476898a94876c2d87e85634f420d73d9d45e6466%26iv%3D2c9004cfae0b974661fdc7ac63f9851e&I=20170317081942.0000001419ea%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU4Y2I5YzFhNDFiMTA1NTQ1OTYwNGE2NDs%3D&S=-PFSVQLez_rg2OwARllHbXBApAa8NxDRwsIp4gRgwts>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Klimaatverandering en kiemplanten-etende zagers bedreigen inzet kwelders voor buitendijkse kustbescherming - Jan Boon