[PWC-MEDIA] Kerstbericht TU Delft: Delftse natuurkundestudent maakt kleinste kerstboom ter wereld

  • From: Jerwin de Graaf <J.N.deGraaf@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 21 Dec 2020 11:19:39 +0000

Delftse natuurkundestudent maakt kleinste kerstboom ter wereld

Sinds jaar en dag wordt in december de zendmast bij Lopik opgetuigd tot de 
grootste kerstboom van Nederland. Maura Willems, student technische natuurkunde 
aan de TU Delft, besloot het tegengestelde te doen. Zij maakte de kleinste 
kerstboom van Nederland (en naar alle waarschijnlijkheid van de hele wereld).

Voor haar afstuderen werkt Willems met een tunnelmicroscoop: een complex 
apparaat dat in staat is individuele atomen af te tasten en zelfs van plaats te 
veranderen. Met deze microscoop bouwt ze kleine structuren, letterlijk 
atoom-voor-atoom, om daarvan vervolgens de quantummechanische eigenschappen te 
bestuderen.

Maar soms kun je die technologie ook voor iets leukers gebruiken. Zo kwam ze op 
het idee om een kerstboom te maken door uit een perfect kristalrooster exact 51 
atomen te verwijderen. De boom is 4 nanometer hoog, ofwel 4 miljoenste van een 
millimeter. Maar dat is, toegegeven, zonder de piek mee te rekenen.

[cid:image002.jpg@01D6D793.840A24F0]

Contact:

Prof. dr. Sander Otte
+31 15 278 8998
a.f.otte@xxxxxxxxxx<mailto:a.f.otte@xxxxxxxxxx>


JPEG image

Attachment: KleinsteKerstboom.jpg
Description: KleinsteKerstboom.jpg

Attachment: MauraWillems.jpg
Description: MauraWillems.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Kerstbericht TU Delft: Delftse natuurkundestudent maakt kleinste kerstboom ter wereld - Jerwin de Graaf