[PWC-MEDIA] Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 21 Feb 2019 12:25:30 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1542205886808.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr. 016, 21 februari 2019.

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Kennis-van-persoonlijkheid-van-het-dier-draagt-bij-aan-dierenwelzijn.htm

Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn

De persoonlijkheid bij mensen bepaalt voor een groot deel hun geluksgevoel, 
gezondheid en succes. En omdat persoonlijkheid bij mensen zo wezenlijk is, 
rijst de legitieme vraag: waarom zou dat voor dieren niet gelden? In zijn 
inaugurele rede als buitengewoon hoogleraar Animal Personality aan Wageningen 
University & Research schetst prof. Kees van Oers hoe wij beter met dieren 
kunnen omgaan als we hun persoonlijkheid kennen. De buitengewone leerstoel 
wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

“Mensen hebben een sterke band met dieren: bij de voedselproductie, huisdieren, 
politiehonden, of blindengeleidehonden, paardensport of het vee in de landbouw. 
Als we meer weten over de dierenpersoonlijkheden kunnen we wellicht beter 
inschatten hoe het gesteld is met hun welzijn, en misschien kan dat helpen 
soorten van uitsterven te behoeden”, zegt prof. Kees van Oers in zijn 
inaugurele rede ‘Animal Personality, Causes and consequences of individuality’.

Dierenwelzijn

Onderzoek naar de persoonlijkheid van dieren draagt bij aan een beter welzijn 
en de gezondheid van dieren in gevangenschap. Ook hebben 
herintroductieprogramma’s bijvoorbeeld meer succes, als rekening wordt gehouden 
met de persoonlijkheid van de uit te zetten dieren. “Maar boven alles draagt 
het bij aan ons begrip hoe individuele dieren zich aanpassen aan een - vaak 
door de mens veroorzaakte - veranderende omgeving,” zegt de hoogleraar. Van 
Oers gebruikt de koolmees als een modelsoort voor zijn werk, maar ziet allerlei 
parallellen met vele andere soorten, ook met landbouwhuisdieren.

Ook voor mensen van belang

Het bestuderen van de persoonlijkheid van dieren kan ook van belang zijn voor 
mensen, omdat de studie bij mensen stuit op ethische beperkingen en 
onmogelijkheden om de persoonlijkheid in detail te bestuderen, zoals over 
partnerkeuze. Zo blijft de genetische component van de menselijke 
persoonlijkheid onbelicht. Daarnaast zijn er wel databanken met gegevens over 
uiterlijke kenmerken als lengte en gewicht over diverse generaties, maar 
ontbreken data over persoonlijkheid. Bij onderzoeksdieren is de generatietijd 
veel korter en kunnen gegevens over persoonlijkheid in korte tijd worden 
verzameld.

Voortplantingssucces

Variatie binnen een diersoort is een natuurlijk en functioneel verschijnsel. 
“Dat zien we terug in een populatie kemphanen die behalve uiterlijk van elkaar 
verschillen, ook in gedrag en rangorde een andere positie innemen. Het 
voortplantingssucces is van dat gedrag afhankelijk”, licht prof. Van Oers toe. 
Hij richt zich op hoe deze gedragsverschillen zijn ontstaan en wat de functie 
van gedragsdiversiteit is. Van Oers bekijkt dit vanuit een evolutionair 
standpunt; met behulp van gedragsgenetica en gedragsecologie. Hij onderzoekt 
bij dieren in gevangenschap de oorzaken van de gedragsverschillen, zoals de 
onderliggende genen, hersenstructuren en welke rol epigenetica speelt en 
vergelijkt die met de gevolgen voor overleving en voortplanting in populaties 
wilde dieren.

Dr. Kees van Oers (Wieringen, 1971) promoveerde in 2003 aan de Universiteit 
Utrecht. Hij werkte aan ook het Max-Planck-Instituut voor Ornithologie. Zijn 
hoofdpositie is Senior Scientist bij het NIOO-KNAW. De buitengewone leerstoel 
Animal Personality is ingebed in de WUR-leerstoelgroep Gedragsecologie die 
onder leiding staat van prof. Marc Naguib.

Noot voor de redactie

Meer informatie bij prof.dr. Kees van Oers, tel. 0317 473 456, 
kees.vanoers@xxxxxx<mailto:kees.vanoers@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

Wageningen University & Researchv combineert fundamentele en toegepaste kennis 
vanuit de missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of 
life’ om bij te dragen aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 6.500 medewerkers en 12.000 studenten 
laten zich met open en nieuwsgierige blik inspireren door natuur, maatschappij 
en technologie. Inspiratie die ons al een eeuw in staat stelt om te 
verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen; oftewel 
100 years Wageningen Wisdom & Wonder. www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Kennis van persoonlijkheid van het dier draagt bij aan dierenwelzijn - Niessen, Jac