[PWC-MEDIA] Hoeveel is een robotleven waard?

  • From: "Media, RU" <media@xxxxx>
  • To: "Media, RU" <media@xxxxx>
  • Date: Fri, 8 Feb 2019 10:16:09 +0000

[A4-pms-(nl)]


** U vindt dit bericht ook op 
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/bsi/2019/hoeveel-robotleven-waard/Hoeveel is een robotleven waard?

Mensen zijn onder bepaalde omstandigheden bereid om een robot te redden ten 
koste van mensenlevens. Bijvoorbeeld als we denken dat de robot pijn kan 
ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van een team onder leiding van Sari Nijssen 
van de Radboud Universiteit, in samenwerking met Barbara Müller van de Radboud 
Universiteit en Markus Paulus van LMU München dat op 7 februari verscheen in 
Social Cognition.

Robots zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ze voeren allerlei 
gespecialiseerde, en soms zelfs gevaarlijke, taken voor ons uit. Denk aan het 
detecteren en ontmantelen van mijnen, of aan robots die worden gebruikt als 
hulp in de huishouding of verpleegassistent. Dit roept interessante vragen op, 
zoals: hoe zien wij deze robots en hoe gedragen we ons ten opzichte van hen?

Gedragswetenschapper Sari Nijssen: ‘Bekend is bijvoorbeeld dat militairen 
kunnen rouwen om een robot die in het leger wordt gebruikt om mijnen op te 
ruimen. Daar worden zelfs begrafenissen voor georganiseerd. Wij wilden nu graag 
onderzoeken hoe ver die empathie met robots gaat en welke morele principes er 
gelden in de omgang met robots. Tot op heden is daar weinig onderzoek naar 
gedaan.’

Robot- versus mensenlevens
De centrale vraag in het onderzoek was in hoeverre mensen bereid zouden zijn 
robots op te offeren om mensenlevens te redden. De proefpersonen kregen 
hiervoor een moreel dilemma voorgelegd met de vraag of ze een individu zouden 
willen opofferen om een groep van gewone mensen te redden. In de verschillende 
scenario’s die werden voorgelegd was dit individu een mens, een gehumaniseerde 
robot of een robot die slechts als machine werd gepresenteerd.

Het onderzoek laat zien dat hoe meer een robot als menselijk werd gezien, hoe 
moeilijker het dilemma werd voor de proefpersonen. Als de robot werd neergezet 
als een wezen met zijn eigen gedachten, ervaringen, pijn en emoties, dan bleken 
de proefpersonen minder geneigd om de robot op te offeren ten gunste van 
anonieme mensen. Volgens Nijssen betekent dit dat mensen, onder bepaalde 
omstandigheden, een morele status toekennen aan robots. ‘Een menselijk 
uitziende robot kan gevoelens of gedrag oproepen dat contrasteert met de 
functie waarvoor ze ontwikkeld zijn – om ons te helpen. En het is de vraag of 
we dat willen.’

Publicatie
Sari R. R. Nijssen, Barbara C. N. Müller, Rick B. van Baaren, and Markus Paulus 
(2019). Saving the Robot or the Human? Robots Who Feel Deserve Moral Care. 
Social Cognition: Vol. 37, No. 1, pp. 41-S2. 
https://doi.org/10.1521/soco.2019.37.1.41


Meer weten? Neem contact op met

·         Sari Nijssen, (024) 361 2662, 
s.nijssen@xxxxxxxxx<mailto:s.nijssen@xxxxxxxxx>

·         Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, (024) 361 6000, 
media@xxxxx<mailto:media@xxxxx>JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Hoeveel is een robotleven waard? - Media, RU