[PWC-MEDIA] Hoe duurzaam zijn nieuwe vormen van stedelijk luchtvervoer?

  • From: "M&C Persvoorlichting VU" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("pers")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Sep 2022 07:21:22 +0000

<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4h9tOj4OwOrXH%2B4zhHBSuUhX7UV2DjMJnJNJnhZPd7olq_BZZxLkc5wMVqobXieGKeSiuT2qfWwml7n1cjAu%2B9ekVmr>[logo
 Vrije Universiteit 
Amsterdam]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4h9tOj4OwOrXH%2B4zhHBSuUhX7UV2DjMJnJNJnhZPd7olq_BZZxLkc5wMVqobXieGKeSiuT2qfWwml7n1cjAu%2B9ekVmr><https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4h9tOj4OwOrXH%2B4zhHBSuUhX7UV2DjMJnJNJnhZPd7olq_BZZxLkc5wMVqobXieGKeSiuT2qfWwml7n1cjAu%2B9ekVmr>
Online versie [pijltje] 
<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETcQVlV0JU9FtHpav6TDCY7_2BAUj69f3a44MrOntGhO4EXPUwu09PCNj_VMII7GkBxi7a5QiV785YTvhgrrODYQEmmW>

Wetenschapsnieuwsbrief VU Amsterdam


[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/Header_W-zine%201300x490.jpg]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETSTxowYpJ419H3Pl9AZ_XtJZ2LqGEyaUnXMxSp_o0FVWzI_FbBfTN8zZ8z_vWhauX7F1x8RASynTdRUvdt_Er_qdnZStjm4>

Hoe duurzaam zijn nieuwe vormen van stedelijk luchtvervoer?

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/drone.jpg]Transporteconoom Anna ;
Straubinger onderzoekt de langetermijneffecten van nieuwe vormen van stedelijke 
luchtmobiliteit. Ze concludeert onder meer dat de welvaart van de bevolking kan 
stijgen door leveringen via bezorgdrones, maar dat het vervangen van 
elektrische auto’s voor personenvervoer door de lucht geen gunstig 
milieuperspectief biedt.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETY7lWR3J1uzDTA_2jwmasNN6rW3B3KeBkIPb0rp2F3XA4hcLwtDwFlfGUpcw37f7Gk3BJoM3xziMD6dXPtCS8jp9mcbBamn>


Verbondenheid is crux voor inzet van sociale robots voor kinderen

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/robot2.jpg]Sociale robots ;
worden op allerlei plekken ingezet om kinderen te helpen. Robotwetenschapper 
Mike Ligthart heeft diverse sociale vaardigheden ontwikkeld voor robots. Uit 
zijn onderzoek blijkt dat verbondenheid tussen kind en robot daarbij cruciaal 
is. Want als kinderen zich verbonden voelen met een robot, blijft deze langer 
interessant voor ze én krijgt het gesprek meer betekenis.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEmTnB0TOEsGur042Y7IpII7HO0EHsZeExuvXBYgm04LjW4LMRrZibn3zgPk_l2aALOJpxg0VtpRgT8E6Fvk_in0oaHJ5hPmU>


Focus op aanpassingsvermogen tijdens sporttraining verbetert motorische 
vaardigheden kinderen

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/sportende%20kinderen.jpg]Bewegingswetenschapper
 Annelies Brocken toont in haar onderzoek naar motorische vaardigheden bij 
basisschoolkinderen aan dat het geven van minder voorgeschreven oplossingen, 
zoals instructie die is gericht op externe focus, kan leiden tot een 
verbetering in motorisch leren. Daarnaast laat zij zien dat de motorische 
vaardigheden van kinderen kunnen worden verbeterd door te trainen met 
aangepaste materialen die een meer variabele uitvoering afdwingen. Denk aan een 
hockeybal met een afwijkend rolpatroon.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4j3onLepfjWDgKKf9jc60zGx4mNQ25UxuwVQzrVdhIKN44cwiJQgMnyfS9OMxIxUedKSnquyjPLH7LH2s9yE4oxcP_HwwmW>


Romeinse kanalen toch op te sporen

[https://vu.slgnt.eu/images/VU/Persvoorlichting/romeinen2.jpg]Het is tóch ;
mogelijk om, door middel van indirecte gegevens, Romeinse kanalen op te sporen 
waarvan eerder de sporen verdwenen leken. Dat blijkt uit onderzoek van 
archeoloog Jan Verhagen. Uit een overzichtsstudie van de Romeinse waterwerken 
en bodemkundig onderzoek bij de Utrechtse Vecht, blijkt een deel van deze 
rivier als een kaarsrechte lijn te zijn begonnen. Met deze bevindingen is het 
mogelijk om van gebeurtenissen die door Romeinse geschiedschrijvers zijn 
opgetekend, de plekken waar dit plaatsvond beter vast te stellen.

Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETTgAft3e_prfYvBo0bocYo_s%2BAwBfIcxBEXhYflgTnazTohzLLpBAk3w_7gMbublOb2OM7IsOnlwVBzArH%2BmOsQY7j_3%2BmF>


Meer weten over deze onderzoeken?
Neem contact op met Persvoorlichting VU

[telefoon]
06 1151275306

[e-mail]
pers@xxxxx<mailto:pers@xxxxx>Op de agenda

Focus op aanpassingsvermogen tijdens sporttraining verbetert motorische 
vaardigheden basisschoolkinderen. Promotie Annelies Brocken, dinsdag 20 
september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4Nn9m73cpKoR8fBa7JqfUZrh3NdS6QA_t1oURy2Dhm9N4n7sHJMP7GqQsdGHnleZ3zA7vudyjSma4AvQakF_Cb%2BopwKAymu>

Meer inzicht in werking antibiotica. Promotie Hojjat Ghasemi Goojani, dinsdag 
20 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEzfZTyTV5cAwQCvhggqgZVXUfliiYTem8n06DAigzRSvNzEwO9SBSqycVGkCLiVyDBLgRiS6KwLUsNHvdJCe9RfGayWR9RmA>

Opening Kunstinstallatie Pantheon #Omboeken. Dinsdag 20 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETURX1KkEjmulj%2B7oRnj%2BaRSbnTtnVkbkkxOEJf5z5z1WzZ6Ea%2BDOzTs5MSHwtjV7dfwrlcS9VWc6pAaG8srB9DLw%2BIWSamP>

Een suikertaks in Nederland: wat is de aanvaardbaarheid, haalbaarheid en 
effectiviteit? Promotie Michelle Eykelenboom, woensdag 21 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4ZM3VS%2Bgd9WISkKjo3h2DJuscOyqYzUFTfW8PAz5pR%2BATYeZGjgb6GrxFgLOaCukhDHf8KdZIpp2HasCzyQhByY0nteaEmH>

De literaire geschiedenis van de Amerikaanse Ghazal in kaart gebracht, 
1960-2010. Promotie Amrita Das, woensdag 21 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEmzMLDGcIY_KvgPjOM7_hr8BQKpqh_821E2bfYpdP5f7NzzGYj9boAh5PfoORmEVuDWYhlRs4LLmGuPcVq8AaKGEI1qe42mo>

Job crafting in de sociale context: van een individueel naar sociaal 
perspectief. Promotie Yin Man Fong, woensdag 21 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEmUUJIukwCJ8fxzhRTOwGrXuX6MSCECxzjBM0hKeQeQWNmP9WdD5fgNVPDKulKx9W4quLySJ6HLVBd2GYw1s4hyIdFhRuFmC>

Verlangen naar een hemel op aarde? De verbeelding van het charismatisch 
christendom. Oratie Miranda Klaver, donderdag 22 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEmAeSah8tFIMQl9%2Bf7n8BU1tsA4FBtZFGW0TsUoEME9xN4xRYRX7N1uiPd_uiaLT8ZLb46owhRpJbi%2BlVoq63r6tS3IKfHmE>

Waarom wetenschappelijke integriteit belangrijk is. Afscheidsrede Lex Bouter, 
vrijdag 23 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETuBGo1%2B0116CQo7_lbr3thGnGqkREpKs2WsjfztTdYLWTvwZp8ommjLlp_uvul5h%2BAqbvlrgbULqMtjcglWIkoe0I22pHmh>

Meer dan een trouwring: de rol van vijf vrouwen in de dekolonisatie van 
Indonesië. Promotie Widya Fitria Ningsih, maandag 26 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEztJyrPWoVnJX%2BPjH3xmh78cStZUVojMCcEtluYWexHozz6BiHgFs7J%2B_qROtQGzq27jkyFJhFyNrax139qyQZU4EQ2pyamm>Psychologische problemen bij kankerpatiënten bekeken, zowel vanuit klinisch als 
economisch perspectief. Florie van Beek, maandag 26 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEm6Q5FEb9IZcFFzIk7kNPXL3qm4ufXxhyhf4M7Mz2nwszT5o_Y6VjPkfdzR3yKC6WAxZan5atDTAWlCxjkwN5FsG6dZ_cwmd>

Analyse van dynamische grafieken. Promotie D. de Leo, maandag 26 september 
2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4ArtzdljFk6COie0t98ZmmVeIdjVUewOssvMBBrDlvTWTaskF0nVXNrIaCNKsQFhO_JFCDnC%2BVNCMhWE9st8vHtIekJiMmx>

Hoe duurzaam zijn nieuwe vormen van stedelijk luchtvervoer? Promotie Anna 
Straubinger, dinsdag 27 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEz%2BaGGSqIBmXo66%2Bx4sYYnQKveE_3SCm560qiIIPDnYAWme_a9yc%2B46t2e_uY8AIZuQlgFPdT1cVXd3Nuk8U0xcjEoiqCVmQ>

Romeinse kanalen toch op te sporen. Promotie Jan Verhagen, dinsdag 27 september 
2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4yUQiUoJCTbGUi2UGMx1Rl_z14PSovPXkIiTXoSbSiTAzfdu77Eb60Aa7A9k329XJGp4C1%2B6buS5jEW5bjmXg1BJLwW_PmV>

Genetica van Gilles de la Tourette syndroom en OCD. Promotie D. Yu, dinsdag 27 
september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEmnjy%2BPKzpubidDNttM1Nx5aI_4Qdvh5IM6wLnM2tn_zzTdw5CTH6VU9L5i%2BOuJRLlqwDxWI3uN2TUaQ8neznX5YiMpwkLmo>

Zonder wetgevingsvisie geen klimaat- en energietransitie. Oratie Marjolein 
Dieperink, woensdag 28 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIETdt1DjuDHjpHdKAMGdi42xe7JUfN6LnVi7z3z6zRkA6NmxBclo_prgn6YH%2BxsYjxeMTsybcO3zS8JyHHVWfA0UV5kuw3jmG>

Titel. Promotie Sormani, donderdag 29 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE4NW1DoOSRJODpI9c_cgrO_BBCpSWaxGw1oYJlomDslMW4%2BWBN33o4ba6FGmp8D2IW6WDMDQobS3Hvvja1h6R0lGlb7qYkmO>

Verbondenheid is crux voor inzet van sociale robots voor kinderen. Mike 
Ligthart, vrijdag 30 september 2022. Lees 
verder<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEzXT327hYFHPYQr8n1i22iFO4uPemnQhjsKwmh5khtJsAmi753h1ulKEbAG416wwmvHXlp4zZOWxyfvzX%2Batg4Lq8zKJrmmD>


[facebook]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEm7SzOTc_HT4wxVQ8pNqWOTNypFmn1aC4DSmjfZoB0rFWTRkEskg5sX1WL%2B5zaQz_v4WWIFQS_5cNEiiaYRvrPzbDtLuzFmO>
[instagram]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIE46ZAThR0OZdqcnVHrtJGKNADKp7T_alijOCu_l3aAZkNTof5wQwZGXi98byAebsCh_NKa5ZXS_auXblle5IeV9uk2YXDHmX>
[linkedin]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEz4JZNV88HhuXznlHyC6xFXg4hkAHhuBeHXfcSxhZdSPzzCFVHHweeVUCcX1kXUcA3hHLXBLj25k45DjcXQ3EiT2uCx1VamS>
[twitter]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEznenTiEsXvsnQl5fbtorL9hnQF8n22cIuvnnl1PYK5dN4%2BOiUvCMgEVRrAt38A2D7zD%2BfdMvMRlgOpQOrwN_66Qrq77damD>
[youtube]<https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEzzLL%2BMeSPvKJ8rB8skkFI9d3cUmwth3ldLp97PMAlzWzTeZvoD14tC7AOn5vBY7Lnl6a8oJXUTLDRSgtCPl6A8U6cuZAHmT>

Aan- of afmelden voor W-zine / persberichten? Klik 
hier<https://vu.slgnt.eu/optiext/optiextension.dll?ID=iJBMigkomunX8mFgjilespoiO%2B0EWTfDhtDnt_AGsEOZT_5Jb37bCN8WsJ%2BJmL2936xh9wG2RB8Bi_>.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Hoe duurzaam zijn nieuwe vormen van stedelijk luchtvervoer? - M&C Persvoorlichting VU