[PWC-MEDIA] Het platteland marginaliseert door verstedelijking

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 24 Oct 2018 12:30:30 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]

Persbericht Wageningen University & Research, nr, 094, 24 oktober 2018
https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Het-platteland-marginaliseert-door-verstedelijking.htm<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeL5tR7qTg6rO3innBr%2Fm%2BrSnHXDCeitxgVOYSfdKCeSW%2B6kd%2B9dgPtwuw%2BCbRC7S2Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2FShow%2FHet-platteland-marginaliseert-door-verstedelijking.htm&I=20181024122723.000000043ae3%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZDA2NTBmZWY0NDg1MGExZjZmZTBlMDs%3D&S=rhlhHwmyen4YEo01Exu2ZkknD0ur4BA9BseR7P_G6zg>

Inauguratie prof. Bettina Bock

Het platteland marginaliseert door verstedelijking

De voortschrijdende verstedelijking trekt een wissel op het landelijk gebied. 
Het economische beleid is gericht op concentratiegebieden zoals de Randstad, 
maar tegelijk betekent dat een extra marginalisering van perifere gebieden, 
zegt hoogleraar Inclusive Rural Development prof. Bettina Bock in haar 
inaugurele rede aan Wageningen University & Research op 25 oktober.

Prof. Bock pleit voor de ontwikkeling van een relationeel perspectief op 
plattelandsontwikkeling waarin de dynamiek van de veranderende relaties tussen 
stedelijke en landelijke gebieden centraal staat.

De concentratie van kennis, hoogopgeleide werknemers en infrastructuur in 
gebieden als de Randstad, gaat gepaard met de marginalisering van perifere 
gebieden. Het succes van de stad en de marginalisering van rurale gebieden gaat 
zo hand in hand. Investeringen in de infrastructuur in bijvoorbeeld de Randstad 
krijgen prioriteit ten opzichte van verbindingen met Duitsland, waar 
bijvoorbeeld de regio Eindhoven bij gebaat is. “Beleidsprogramma’s zoals de 
‘Agenda stad’ zorgen voor een concentratie van investeringen in bepaalde 
stedelijke gebieden omdat ze worden beschouwd als de motor van de nationale 
economie. Investeringen in andere delen van het land blijven daardoor achter en 
bevestigen hun perifeer zijn,” zegt prof. Bock in haar inaugurele rede ‘Rural 
futures – inclusive rural development in times of urbanisation’.

Elke regio is anders

Het verschijnsel van stedelijke groei is niet in alle regio’s hetzelfde. De 
geografische ligging speelt een rol naast de infrastructurele ontsluiting en de 
waargenomen waarde en het belang van gebieden. Plattelandsgebieden nabij de 
stad kunnen bijvoorbeeld ook profiteren van de nabijheid van een consumerende 
bevolking. De bereikbaarheid is hier minder een probleem. Daarentegen kunnen 
die stedenranden ook gemakkelijk worden opgeslokt door de stad, zoals bij 
uitbreidingsplannen voor nieuwbouw. De afstanden tot het centrum rekken steeds 
verder op. Alkmaar is de huidige grens van Amsterdam. De tussenliggende 
gebieden verstedelijken, en verliezen een stukje identiteit. Andere, meer op 
geografische afstand gelegen gebieden ontwikkelen hechte relaties met de stad 
omdat zij als gewenste toeristische locatie gezien worden. Toerisme genereert 
inkomsten en bevordert investeringen in bereikbaarheid en infrastructurele 
ontsluiting.

Sommige gebieden worden steeds meer perifeer; de politieke en sociaal 
economische afstand groeit. “De relatie in die gebieden worden minder hecht, 
afstandelijker. Zo is de afstand van Amsterdam naar Leeuwarden veel groter dan 
omgekeerd. Bovendien zijn die gebieden ook letterlijk minder bereikbaar”, zegt 
prof. Bock.

Niet langer uitgaan van de kracht van een marginale gebied

Veel gebieden hebben ervaren dat verstedelijking tot bevolkingsdaling leidt en 
de samenstelling van de bevolking ongunstig beïnvloedt; het zijn immers vaak de 
jongeren en hoog opgeleiden die naar de grote steden trekken, want daar kunnen 
ze vinden wat ze zoeken – hogere onderwijs en goede banen.

Met de daling van de bevolking komt ook de beschikbaarheid van essentiële 
voorzieningen in gevaar, onder ander op het gebied van onderwijs, zorg en 
vervoer. Dit zet de leefbaarheid van de gebieden onder druk. Maar er zijn ook 
nadelige effecten op nationaal niveau – meer ruimtelijke ongelijkheid zorgt 
voor maatschappelijke onrust en polarisering en vermindert zodoende de sociale 
samenhang.

“Het bestaande motto: een gebied moet zich ontwikkelen vanuit zijn eigen 
kracht, gaat dus niet langer op,” zegt prof. Bock. “We moeten anders gaan 
nadenken over de ontwikkelingen op het platteland. Het concentratiedenken is 
ondermijnend beleid. Want groei en krimp moet je integraal bekijken.”

Prof. Bock studeerde in Wageningen Agrarische Sociologie van de Westerse 
Gebieden en werkt er sinds 1996. Zij is ook bijzonder hoogleraar 
Bevolkingsdaling en Leefbaarheid in Noord Nederland aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, en lid van de Wetenschappelijke Raad Bevolkingsdaling die het 
ministerie van Binnenlandse Zaken adviseert.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof.dr.ir. Bettina B. Bock, Leerstoelgroep Rurale 
sociologie, tel. 0317 483 275, bettina.Bock@xxxxxx<mailto:bettina.Bock@xxxxxx>. 
Zij twittert over plattelandsontwikkeling via 
https://twitter.com/bock_bettina<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeL5tR7qTg6rO3innBr%2Fm%2BrSnHXDCeitxgVOYSfdKCeSW%2B6kd%2B9dgPtwuw%2BCbRC7S2Q%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbock_bettinao&I=20181024122723.000000043ae3%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjViZDA2NTBmZWY0NDg1MGExZjZmZTBlMDs%3D&S=UltnvP8sQWGWSYaEwzGJP__GspbIhs_Idn-djbg6SNU>,
 of via Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter WUR, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.

In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Het platteland marginaliseert door verstedelijking - Niessen, Jac