[PWC-MEDIA] ‘Het maakt veel verschil voor zoetwatervissen als we klimaatverandering weten te beperken’

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 15 Mar 2021 06:01:00 -0400 (EDT)


Bekijk in browser 
[https://elink.clickdimensions.com/m/1/98267547/02-b21074-d07472b802874df5818e68da68f03f4b/1/21/2dfb2adb-4411-4c2e-a8bd-78b30bfe5693]
‘Het maakt veel verschil voor zoetwatervissen als we klimaatverandering weten 
te beperken’
De leefgebieden van zoetwatervissen worden bedreigd door het opwarmen van de 
aarde, met name door de stijgende watertemperatuur. Bij een gemiddelde 
wereldwijde stijging van 3,2 graden Celsius zal voor een derde van de 
zoetwatervissen meer dan de helft van het leefgebied worden bedreigd. Deze 
bedreiging geldt voor tien keer minder vissoorten als de opwarming wordt 
beperkt tot 1,5 graad. Dit is aangetoond in een studie van de Radboud 
Universiteit, in samenwerking met onder andere de Universiteit Utrecht, 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Universiteit Leiden. De studie 
verschijnt op 15 maart in Nature Communications.
 
In veel studies is er al gekeken naar de mogelijke impact van 
klimaatverandering op biodiversiteit op het land. ‘Bedreigingen van 
klimaatverandering zijn eigenlijk nauwelijks in kaart gebracht voor 
zoetwatervissen, ondanks dat ze ongeveer een kwart vormen van de wereldwijde 
diversiteit aan gewervelde soorten’, zegt Valerio Barbarossa, hoofdauteur van 
de paper. Dit is de eerste studie waarbij gekeken is naar de mogelijke impact 
van klimaatverandering op ongeveer 11.500 zoetwatervissen over de hele wereld.
 
Duidelijke verschillen tussen opwarmingsscenario’s
Een wereldwijde opwarming van 3,2 graden Celsius is een scenario dat we kunnen 
verwachten als er na de huidige klimaatafspraken geen extra maatregelen worden 
genomen om klimaatverandering te beperken. In dit scenario zal voor een derde 
van de vissoorten minstens de helft van het leefgebied bedreigd worden door 
toenemende extremen in watertemperatuur of rivierafvoer.
 
Wanneer de opwarming beperkt blijft tot 2 graden zal van 9% van de soorten 
minstens de helft van het leefgebied worden bedreigd. Bij 1,5 graden opwarming 
daalt dit aantal soorten naar 4%. ‘Deze getallen tonen aan dat het een groot 
verschil maakt voor zoetwatervissen als we de opwarming kunnen beperken - net 
als dat eerder onderzoek heeft laten zien dat het van belang is voor 
biodiversiteit op het land’, zegt Barbarossa.
 
Temperatuur en stroming
De onderzoekers hebben toekomstige extremen in watertemperatuur en rivierafvoer 
gemodelleerd. Vervolgens hebben ze binnen het verspreidingsgebied van elke 
vissoort gekeken waar toekomstige extremen de nu al bestaande extremen zullen 
overstijgen. ‘Watertemperatuur en rivierafvoer zijn bepalende factoren voor het 
voorkomen van zoetwatervissen. Klimaatverandering zal de extremen in afvoer en 
temperatuur versterken, waardoor de hoeveelheid geschikt leefgebied zou kunnen 
afnemen. Dit zegt iets over het risico op uitsterven’, vertelt medeauteur Aafke 
Schipper, milieuwetenschapper bij de Radboud Universiteit en het PBL.
 
De resultaten laten zien dat de veranderingen in watertemperatuur veel 
bedreigender zijn dan veranderingen in rivierafvoer. Dit komt doordat opwarming 
van de aarde de watertemperatuur op bijna alle plekken ook zal doen stijgen. 
Uit de studie blijkt verder dat de bedreiging het grootst is voor 
zoetwatervissen in tropische gebieden.
 
Obstakels in watersystemen
‘Onze resultaten zijn gebaseerd op de aanname dat vissen zich niet kunnen 
verplaatsen naar andere plekken of zich kunnen aanpassen aan de veranderingen’, 
vertelt Barbarossa. ‘Ter vergelijking hebben we ook gekeken naar een scenario 
waarbij vissoorten vrij kunnen bewegen binnen het stroomgebied van de rivier 
waar ze voorkomen. In dat geval zou de bedreiging door klimaatverandering een 
stuk lager zijn, omdat vissen dan deels kunnen ontsnappen aan de opwarming. 
Maar zoetwatersystemen zijn erg versnipperd, waardoor vissen zich in 
werkelijkheid niet goed kunnen verplaatsen.’
 
Wereldwijd worden rivieren gekenmerkt door een groeiend aantal barrières, zoals 
(stuw-)dammen, sluizen en duikers. Deze obstakels leiden tot versnippering van 
zoetwatersystemen en zorgen er dus voor dat vissen zich minder goed kunnen 
aanpassen aan klimaatverandering door naar andere gebieden te zwemmen. Dit 
onderstreept volgens de onderzoekers de urgentie om klimaatverandering te 
beperken als we de biodiversiteit in zoetwater willen veiligstellen.
Publicatie
'Threats of global warming to the world’s freshwater fishes', Valerio 
Barbarossa, Joyce Bosmans, Niko Wanders, Henry King, Marc F. P. Bierkens, Mark 
A. J. Huijbregts & Aafke M. Schipper, Nature Communications. DOI: 
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21655-w ;
[https://doi.org/10.1038/s41467-021-21655-w]
Meer weten? Neem contact op met:
 
* Valerio Barbarossa (engelssprekend), v.barbarossa@xxxxxxxxxxxxxxxxx 
* Aafke Schipper, a.schipper@xxxxxxxxxxxxx 
* Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 
6000, media@xxxxx [mailto:media@xxxxx]  
© 2021 Radboud Universiteit – Alle rechten voorbehouden
Afmelden voor deze mailing 
[https://analytics.clickdimensions.com/runl-anvrd/pages/6kutbucceemrmqbqvqxlwq.html?_cldunsub=8a59ea6a8482eb119161005056ac4b59-996e66d8c4b94c7aa23386fb8f232c62-account]
[https://www.instagram.com/radboud_uni/]
[https://www.facebook.com/radbouduniversity]
[https://www.youtube.com/user/Radbouduniversiteit]
[https://www.linkedin.com/school/radboud-university-nijmegen/]
[https://twitter.com/Radboud_Uni]

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] ‘Het maakt veel verschil voor zoetwatervissen als we klimaatverandering weten te beperken’ - Persvoorlichting Radboud Universiteit