[PWC-MEDIA] Grensverleggende ideeën krijgen vorm dankzij NWO-premies

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 12 Sep 2018 16:31:03 +0200

Spinozalaureaten en Stevinlaureaten presenteren hun onderzoeksplannen 

Zes toponderzoekers ontvingen vandaag de NWO-Spinozapremie en de -Stevinpremie 
uit handen van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
De premies zijn de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. 
Celbiologe Anna Akhmanova, biofyisica Marileen Dogterom, sociaal psycholoog 
Carsten de Dreu, historica Beatrice de Graaf, virologe Marion Koopmans en 
microbioloog John van der Oost presenteerden tijdens de feestelijke uitreiking 
hun plannen met de onderzoekspremie van 2,5 miljoen euro per persoon.
Wetenschappelijke excellentie én maatschappelijke impact
Dit jaar ontvangen twee onderzoekers voor het eerst de Stevinpremie. Bij beide 
premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie 
de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, 
honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact. 
NWO-voorzitter Stan Gielen: ‘NWO staat voor wetenschappelijke excellentie én 
maatschappelijke impact. Zowel nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek als 
toegepast onderzoek verdienen daarom een gelijkwaardige plaats.’
Baanbrekend onderzoek
Dankzij deze NWO-premies kunnen de onderzoekers baanbrekend onderzoek 
verrichten. Sociaal psycholoog Carsten de Dreu realiseert met zijn 
Spinozapremie een interdisciplinaire onderzoeksgroep. Hiermee wil hij een in de 
neurobiologie verankerd model ontwikkelen van samenwerking en conflicten binnen 
en tussen groepen. Marion Koopmans verwacht ook een grote impact van haar 
onderzoek: ‘Ik wil ervoor zorgen dat we in de toekomst samen beter voorbereid 
zijn op nieuwe infecties. Dan kunnen we proactief – en niet reactief - 
reageren, omdat we eerder uitbraken op het spoor zijn.’
De fundamentele ontdekkingen van de onderzoeksgroep van John van der Oost zijn 
onontbeerlijk geweest voor de revolutionaire CRISPR-Cas techniek, maar daarmee 
zijn we er volgens hem nog zeker niet: ‘Wat betreft bacteriële afweersystemen 
hebben we nu nog maar het topje van de ijsberg in beeld. Ik wil graag 
onderzoeken hoe de techniek anders, danwel beter kan. Misschien zijn er wel nóg 
meer natuurlijke varianten. En zo dromen we maar door, dat is het mooie van ons 
vak.’
Over grenzen heen werken
Marileen Dogterom gaat een levende cel nabouwen om deze daadwerkelijk te 
doorgronden: ‘Het fundamentele inzicht dat we daarmee ontwikkelen zal voor veel 
toepassingen in de gezondheid en de biotechnology echt een game changer zijn. 
De Spinozapremie gaat ons hier geweldig bij helpen.’ Anna Akhmanova bekijkt de 
levende cel vanuit een biologisch perspectief: ‘Mijn droom is in zeer hoge 
resolutie te kunnen zien hoe moleculen in levende cellen hun werk doen en hoe 
dat verandert tijdens ziekte of tijdens een behandeling met een medicijn.’ 
Dogterom en Akhmanova zijn geen vreemden van elkaar en kijken regelmatig over 
de grenzen van hun eigen vakgebied heen om bij elkaar inspiratie op te doen. 
Beatrice de Graaf doet ditzelfde op een ander vlak, in het besef dat veiligheid 
en terreur een sterke psychologische en sociale component in zich dragen. Ze 
werkt nauw samen met haar afdeling en team met bestuurskundigen, juristen,
sociaal-psychologen en pedagogen.

Spinozalaureaten 2018
Anna Akhmanova
Kennis van hoe gezonde cellen functioneren, helpt te begrijpen wat er op 
celniveau misgaat bij ziekten zoals kanker, de ziekte van Alzheimer en ALS. 
Prof. dr. Anna Akhmanova (1967), hoogleraar cellulaire dynamica aan de 
Universiteit Utrecht, is wereldwijd een van de meest vooraanstaande experts op 
het gebied van de celbiologie van het cytoskelet. Akhmanova heeft een aantal 
baanbrekende ontdekkingen gedaan die lieten zien waar het cytoskelet precies 
voor dient en welke mechanismen aan die functies ten grondslag liggen.

Bekijk het videoportret van Anna Akhmanova 
Lees meer over Anna Akhmanova

Marileen Dogterom
Prof. dr. Marileen Dogterom (1967) onderzoekt het cytoskelet vanuit een 
natuurkundig perspectief. Hiermee bekijkt ze wat er op moleculair niveau 
misgaat bij aandoeningen zoals kanker. Ze is hoogleraar bionanoscience aan de 
TU Delft en verwierf wereldfaam met haar experimentele onderzoek naar het 
krachtenspel in het cytoskelet.

Bekijk het videoportret van Marileen Dogterom 
Lees meer over Marileen Dogterom

Carsten de Dreu
Waarom reageren we in groepsverband op een bepaalde manier op een concurrerende 
groep? Over de achterliggende biologische mechanismen is nog erg weinig bekend. 
Prof. dr. Carsten de Dreu (1966) doet grensverleggend onderzoek naar 
conflicten, onderhandelingsprocessen, besluitvorming en creativiteit binnen 
kleine groepen. Hij is hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de 
Universiteit Leiden. Hij toonde aan dat slechte besluitvorming en groepsdenken 
niet alleen voortkomen uit cognitief tekortkomen.

Bekijk het videoportret van Carsten de Dreu
Lees meer over Carsten de Dreu

John van der Oost
Prof. dr. John van der Oost (1958), hoogleraar microbiologie aan Wageningen 
University & Research, geldt internationaal als een van de grondleggers van de 
baanbrekende CRISPR-Cas-techniek. Met deze genetische techniek kunnen 
wetenschappers heel gericht genen verwijderen, toevoegen of veranderen. Van der 
Oost ontdekte hoe het CRISPR-Cas-systeem bijdraagt aan de bacteriële afweer 
tegen virussen.

Bekijk het videoportret van John van der Oost 
Lees meer over John van der Oost

Stevinlaureaten 2018
Beatrice de Graaf          
Prof. dr. Beatrice de Graaf (1976) is hoogleraar internationale en politieke 
geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze geldt als een wetenschapper die 
wetenschap, politiek, praktijk en maatschappij weet te verbinden. Daarnaast 
kijkt ze over de grenzen van haar vakgebied heen in het besef dat veiligheid en 
terreur een sterke psychologische en sociale component in zich dragen. Ze is 
een veelgevraagd terrorisme-expert en geeft advies aan verschillende publieke 
en private organisaties in binnen- en buitenland.

Bekijk het videoportret van Beatrice de Graaf 
Lees meer over Beatrice de Graaf

Marion Koopmans
Prof. dr. Marion Koopmans (1956) is hoogleraar virologie aan het Erasmus MC te 
Rotterdam. Haar onderzoek richt zich op de overdracht van virussen van dieren 
op mensen (zoönosen), en op grootschalige verspreiding tussen mensen (outbreaks 
en pandemieën). Het creëren van wereldwijde netwerken om infectieziekten 
systematisch en grootschalig te bestrijden vormt een rode draad in het werk van 
Koopmans. Hiermee kunnen we niet alleen eerder diagnose stellen, maar ook de 
uitbraak sneller indammen.

Bekijk het videoportret van Marion Koopmans 
Lees hier meer over Marion Koopmans

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Meer informatie: NWO-Spinozapremie

Hyperlink
Meer informatie: NWO-Stevinpremie

Hyperlink
Videoportretten laureaten Nederlandstalig, Engelstalig en korte versies

2.5 MB jpg 
Spinoza- en Stevinlaureaten: Marileen Dogterom, Carsten de Dreu, John van der 
Oost, Marion Koopmans, Beatrice de Graaf en Anna Akhmanova © NWO, Bram Saeys

3.1 MB jpg 
Spinozalaureaten: Carsten de Dreu, Anna Akhmanova, John van der Oost en 
Marileen Dogterom © NWO, Bram Saeys

2.3 MB jpg 
Stevinlaureaten: Marion Koopmans en Beatrice de Graaf © NWO, Bram Saeys

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Poppy Savenije, +31 6 83 89 37 13
p.savenije@xxxxxx 

---------------------

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 900 miljoen euro 
in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot 
maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen 
van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert 
en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en 
internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, 
bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert 
bijna 6.300 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.
© 2018 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Grensverleggende ideeën krijgen vorm dankzij NWO-premies - NWO Communicatie