[PWC-MEDIA] Gezonde eetlust blijft behouden bij reuk- en smaakverlies

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 13 Jan 2021 11:52:04 +0000

[Image]

Persbericht Wageningen University & Research

13 januari 2021

Gezonde eetlust blijft behouden bij reuk- en smaakverliesVerloren reukvermogen terug te winnen met reuktherapieStel je voor: je ruikt ineens je favoriete parfum niet meer. Of je 
lievelingsgerecht smaakt plotseling heel anders. Veel Covid-19-patiënten weten 
ervan: zij verloren hun reuk- en smaakvermogen. Maar eet je anders zonder die 
zintuigen en kun je geuren alsnog terughalen? Er gloort hoop voor die 
patiënten, zegt Elbrich Postma die 15 januari in Wageningen promoveert op haar 
onderzoek naar de effecten van reuk- en smaakverlies op het eetgedrag èn de 
hersenactiviteit.Reukverlies heeft invloed op de kwaliteit van leven, zegt Elbrich Postma. 
"Patiënten genieten minder van hun eten en ze lopen gevaar omdat ze rook en gas 
niet kunnen ruiken. Ook kun je onzeker worden over je eigen lichaamsgeur, of 
zelfs depressief."Patiënten die hun reuk- en smaakvermogen kwijt raken, worden daar dagelijks mee 
geconfronteerd, bij alle maaltijden en lekkere tussendoortjes. Van de 
Nederlandse bevolking heeft 5% tot wel 20% een verminderd reuk- en/of 
smaakvermogen. Dit heeft allerlei oorzaken, zoals een verkoudheid, griep, een 
ongeluk of ouderdom.Met reukverlies net zo goed eten

Tot op heden was er weinig bekend over de effecten van reuk- en smaakverlies op 
het eetgedrag, maar ook wat er gebeurt in de hersenen, waar uiteindelijk de 
gewaarwording van geur en smaak plaatsvindt. Elbrich Postma van de afdeling 
Humane Voeding & Gezondheid onderzocht of patiënten ook daadwerkelijk anders 
eten dan mensen met een normaal reukvermogen. Tegen de verwachting in vond ze 
dat patiënten met reukverlies net zo goed volgens de Richtlijnen Goede Voeding 
eten als de gemiddelde Nederlander. Er zijn naast geur en smaak talloze 
factoren die invloed hebben op de daadwerkelijke voedselinname, zoals de 
sociale situatie waarin je eet en de eetgewoontes die je hebt aangeleerd.  Wel 
blijkt dat patiënten met aangeboren reukverlies, die hun hele leven al niet 
konden ruiken, voorkeur hebben voor voedingsproducten met een sterkere 
smaakcomponent en daarmee het tekort compenseren.Reukverlies en hersenactiviteit

Ook onderzocht Postma de effecten van reukverlies op de hersenen. Hiervoor liet 
zij patiënten met een verloren reukvermogen in de MRI-scanner geuren ruiken. 
Dat gebeurde in de MRI-faciliteit van Ziekenhuis Gelderse Vallei. "De patiënten 
twijfelden aanvankelijk of dit wel een zinvolle exercitie was", vertelt Elbrich 
Postma: "Zij roken immers niets en hoezo zouden ze dan in de MRI-scanner wel 
een geurgewaarwording ervaren." En hoewel de patiënten in de MRI inderdaad 
aangaven niks te ruiken, bleken de hersenen van de patiënten toch te reageren 
op deze geuren. "In de basis was het reukvermogen nog aanwezig. Dit biedt 
perspectief voor de behandeling van patiënten met recentelijk reukverlies", 
vervolgt Postma.Geurtraining om reukvermogen te herwinnen

"Je kunt daarbij denken aan reuktherapie, zoals je fysiotherapie aanbiedt. We 
vragen dan patiënten die bijvoorbeeld een rozengeur krijgen aangeboden, sterk 
te denken aan de vroegere ervaring van die geur. De opzet is dat je met veel 
oefenen zo de verbinding in de hersenen herstelt zodat de ervaring van 
rozengeur terugkeert."De Wageningse onderzoeker vond ook een relatie tussen het gebied in de hersenen 
- de zgn. orbitofrontale cortex, bijna tegen het voorhoofd aan - dat te maken 
heeft met de integratie van geur en smaak en hoe goed patiënten kunnen ruiken. 
"Dit laat zien dat het belangrijk is om in toekomstig onderzoek veranderingen 
in eetgedrag en veranderingen in de hersenen aan elkaar te koppelen. Want 
therapieën zoals reuktraining kunnen een klein effect hebben op de reukfunctie, 
maar toch leiden tot veranderingen in de hersenen," besluit Elbrich Postma.Proefschrift

Coming to your senses: Effects of changes in olfactory and gustatory function 
on eating behavior and the brain - Promotie Elbrich Postma, Wageningen 
University & Research, 15 januari 2021.
[Alternate 
text]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fd15k2d11r6t6rl.cloudfront.net%2Fpublic%2Fusers%2FIntegrators%2Fa0a42ab5-3cb9-4912-84b7-3c6e47330d5c%2Fsmart-pr-1105%2F001_20200112_illustratie_hersenen_hbm24067-fig-0003-m.png&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784033971379%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e32pp%2B2v%2F6CKsdhmTzOAlWROSFL%2FM%2FrrvFjkHoN2St4%3D&reserved=0>NOOT VOOR DE REDACTIEZie ook de 
videopresentatie<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FP0F0qb8axag&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784033981369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hlg0%2BFjwDAwCjfIx8v6W9QPR4PaM%2F2qhofZO%2BdSIxw8%3D&reserved=0>
 met Elbrich Post op Famelab Wageningen 2019.Meer informatie bij Elbrich Postma, Wageningen University & Research, tel. 06 
228 772 13, elbrich.postma@xxxxxx<mailto:elbrich.postma@xxxxxx>.Of via Jac Niessen, wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research tot 
1 feb. vanwege pensioen.Zie site voor links: 
https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/show-dag/Gezonde-eetlust-blijft-behouden-bij-reuk-en-smaakverlies-.htm<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2Fshow-dag%2FGezonde-eetlust-blijft-behouden-bij-reuk-en-smaakverlies-.htm&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784033991364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=R2CQ0NlTlubU8pD2La%2BRBOrY%2FpahCfhjETvrStsK7x4%3D&reserved=0>


Wageningen University & Research (WUR) combineert fundamentele en toegepaste 
kennis vanuit de missie 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in 
het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze ruim 6.500 medewerkers 
(ruim 5.500 fte) en meer dan 12.000 studenten laten zich inspireren door 
natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in 
staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te 
passen. En dat doen we niet alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, 
het bedrijfsleven, non-gouvernementele organisaties en andere 
kennisinstellingen.

www.wur.nl<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784033991364%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A8o6Bf9BcirIBZHYoyFc%2BdNlnI27jNDbVdA%2FjngSQmI%3D&reserved=0>
[Twitter]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWUR%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784034001361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BhT%2FCp%2BLkufyCWYo3OHSVv8xsMVbBDiIN5gwYotjc38%3D&reserved=0>
[LinkedIn]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fschool%2Fwur%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784034001361%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jnd9zijrg1TjL0RN86ioiBJga0ctN3%2FsdNcLCUweBT0%3D&reserved=0>
[Instagram]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Funiwageningen%2F%3Fhl%3Dnl&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784034011355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hVk5UW2yjiQ7%2B%2FWMEBZCodd4s7kzcrzQjhwAg1VsNTM%3D&reserved=0>
[YouTube]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCXaytnClAXlaqIngyQh-pWg&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784034011355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aT38H94hh3Ab6Lk5rLe5%2FVrvFD23qTkTVL71Qa2SJx0%3D&reserved=0>
[Facebook]<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2FWUR%2F&data=04%7C01%7Cjac.niessen%40wur.nl%7C52b2dfc77e3645f746f608d8b734a510%7C27d137e5761f4dc1af88d26430abb18f%7C0%7C0%7C637460784034011355%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PVe27w8WjdsC1vD2GIXK%2FbaLWAvo86gVsbL0E6zq8H0%3D&reserved=0>


Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier<%5bUNSUBSCRIBE%5d>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Gezonde eetlust blijft behouden bij reuk- en smaakverlies - Niessen, Jac