[PWC-MEDIA] Getrainde gedetineerden sporen TBC op in Ethiopische gevangenissen

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 28 Feb 2019 12:37:42 +0100 (CET)  Persbericht               

 28 februari 2019                            

  

In Ethiopische gevangenissen komt veel Tuberculose (TBC) voor. Soms 
wordt zelfs enigszins gekscherend gezegd dat iemand naast zijn celstraf 
ook veroordeeld wordt tot deze ziekte. Uit onderzoek van de Ethiopische 
onderzoeker Dr. Kelemework in samenwerking met onderzoekers van de 
Universiteit Maastricht, waaronder Mark Spigt PhD, vandaag verschenen in 
Lancet Global health, blijkt dat gedetineerden heel eenvoudig te coachen 
zijn om TBC in een vroeg stadium te herkennen bij hun medegedetineerden. 
Zodoende kan verdere verspreiding voorkomen worden.TBC in Ethiopische gevangenissen
Hoewel TBC in de rijke landen niet veel meer voorkomt is het nog steeds 
een heel groot probleem in ontwikkelingslanden. Geschat wordt geschat 
dat 23% van de totale wereldbevolking besmet is met de TBC bacterie. Het 
ontstaan van resistente vormen van TBC vormt een extra en toenemende 
bedreiging. Het probleem is groter naarmate de leefomstandigheden 
slechter zijn. In gevangenissen van ontwikkelingslanden zijn de 
leefomstandigheden vaak extreem slecht Door ziekte, slechte voeding en 
overbevolking in cellen komt TBC veel vaker voor en wordt het veel 
makkelijker verspreid. Via familiebezoeken aan de gedetineerden en het 
gevangenispersoneel blijft de gevangenis een voortdurende bron van TBC 
voor de samenleving.Trainen van gedetineerden
De onderzoekers ontwikkelden een training voor gedetineerden. Gedurende 
drie dagen kregen een aantal gedetineerden per gevangenis een 
uitgebreide training over TBC. Hoe wordt TBC veroorzaakt, wat zijn de 
gevolgen, hoe kun je het herkennen en wat kun je er aan doen? Via deze 
gedetineerden werden medegedetineerden op de hoogte gesteld, om zodoende 
de hele populatie alert te maken op het herkennen van de symptomen van 
TBC. In een grote studie onder 16 Ethiopische gevangenissen (totaal 
18.032 gevangenen) bleek dat in de 8 gevangenissen waarin de 
gedetineerden getraind waren 75 nieuwe TBC gevallen werden gevonden, 
terwijl dat er in de 8 controle-gevangenissen slechts 25 waren. Deze 50 
extra opgespoorde personen konden worden behandeld en er kon worden 
voorkomen dat zij op hun beurt extra TBC gevallen veroorzaakten.Implicaties
In het ideale geval wordt iedere persoon gescreend op TBC voordat hij of 
zij in de gevangenis terechtkomt. Maar zo’n screening kost veel geld en 
dus zijn ontwikkelingslanden op zoek naar goedkopere manieren om TBC op 
te sporen en vroegtijdig te behandelen. Het trainen van gedetineerden, 
zoals toegepast in deze studie, kost maar heel weinig geld en kan 
zodoende op grote schaal worden toegepast. 50 extra opgespoorde gevallen 
op een populatie van 8000 gedetineerden betekent dat ontzettend veel 
levens gespaard worden. Het vereist echter wel een sociaal 
gevangenissysteem. In een gevangenis waar de gedetineerden niet met 
elkaar kunnen communiceren of waar de situatie erg bedreigend is, zal 
zo’n training waarschijnlijk veel minder effectief zijn.Noot voor de pers:Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Josephine Dols, woordvoerder UM, tel. 043 388 5243, e-mail 
josephine.dols@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx of bij onderzoeker Mark 
Spigt, tel. 06 14725579, e-mail m.spigt@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Voor urgente zaken buiten 
kantooruren: 06 5586 1851. Voor het volledige artikel kijk hier: 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/EQQ1v0bLgpaqh3DuRIx2GA/AQO5J4WFFF_GNJGunIT8hA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
 
[1]


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/Mjgc+85gweefEk32xjlPwg/AQO5J4WFFF_GNJGunIT8hA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/o6z3XmMFWaVD_h85jR+N2Q/AQO5J4WFFF_GNJGunIT8hA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Getrainde gedetineerden sporen TBC op in Ethiopische gevangenissen - UM Pers