[PWC-MEDIA] Geen perfectie, wel perspectieven na stille revolutie in de Meteorologie

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 9 Oct 2019 13:37:50 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]Persbericht Wageningen University & Research, nr, 070, 9 oktober 2019.

https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Geen-perfectie-wel-perspectieven-na-stille-revolutie-in-de-Meteorologie-1.htm<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9rtQzUChJEl5j4sj4JkZMepOvnfBMttsLqv1hyJWTVyQNrwyMM%2B%2Fd64YI4uH8Sq8aA%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2FShow%2FGeen-perfectie-wel-perspectieven-na-stille-revolutie-in-de-Meteorologie-1.htm&I=20191009133446.000007250fc2%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkOWRlMWYyZGVjNGE4NGE4ODJiNjAzZTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=N4vFKosNT5WGbcYNeNZSDHQo5hPyvCcraSkloUljKE0>

Geen perfectie, wel perspectieven na stille revolutie in de Meteorologie

De weersverwachting is niet perfect maar de meteorologie en de kwaliteit van de 
weersvooruitzichten hebben een stille revolutie ondergaan, zegt prof. Bert 
Holtslag in zijn afscheidsrede als hoogleraar Meteorologie aan Wageningen 
University & Research. Hij voorziet dat in de toekomst meteorologische modellen 
steeds meer fijnmazige details zullen laten zien, van belang voor een optimale 
benutting van wind- en zonne-energie en bijvoorbeeld het berekenen van schone 
en koele fietsroutes door een drukke stad of een hittebestendige, leefbare 
metropool.

In de ruim 40 jaren dat prof. Bert Holtslag actief is geweest in de 
Meteorologie, zag hij hoe een stille revolutie zijn vakgebied veranderde. “Een 
langgekoesterde wens van de mens is om het weer te voorspellen. Weerspreuken 
zijn daarvan een voorbeeld, hoewel die vaak louter folkloristisch zijn, anders 
dus dan veel mensen denken. Maar de natuurkundige modellen brachten een 
revolutie teweeg: ”De weersverwachting voor een week vooruit is nu ongeveer van 
gelijke kwaliteit als de verwachting voor 3 dagen vooruit veertig jaar geleden, 
dankzij de groei van computerkracht, satellietwaarnemingen, meer en betere 
meetinstrumenten, en een beter begrip van de werking van de atmosfeer”, zegt 
prof. Holtslag in zijn afscheidsrede ‘Atmospheric dreams and perspectives’ op 
10 oktober.”

Door die kennisvergroting weten we ook veel beter wat de invloed is van de mens 
en het landgebruik op de atmosfeer. En dat is vaak anders dan velen vermoeden. 
“Je ziet bijvoorbeeld dat de groei van de stedelijke omgeving in Nederland, 
maar ook elders, een verwarmend effect heeft op de omgeving. In Wageningen 
hebben we kunnen vaststellen dat bij zuidoostenwind de gemeten temperatuur in 
het landelijke gebied dichtbij de stad gemiddeld één graad Celsius hoger is, 
puur doordat bij deze windrichting de wind over de warme stad naar het meetpunt 
wordt aangevoerd. Ook kan het verschil van de gemeten temperaturen in de stad 
en buiten de stad wel 5 graden Celsius zijn. In grote steden zoals Rotterdam, 
kan dit stedelijk hitte-eiland effect wel zeven graden of meer bedragen. Dat 
kan de leefbaarheid van de stad ernstig schaden, zoals de afgelopen zomer met 
hitterecords aantoonde. Dit komt dus nog naast de opwarming vanwege het 
versterkte broeikaseffect”, legt prof. Holtslag uit.

Fijnmazige weersverwachtingen voor steden kan de inwoners helpen. “De 
weersverwachtingen die we als proef hebben gedaan voor Amsterdam met een 
resolutie van slechts 100 meter zijn nu al verbazingwekkend gedetailleerd. 
Daarmee kan aan voetgangers en fietsers op een tropische dag in de stad de 
koelste route geadviseerd worden. In combinatie met de verwachting voor de 
luchtkwaliteit, zoals voor ozon, is ook de schoonste route aan te geven.

Fabels over weer en klimaat

Prof. Holtslag heeft in zijn carrière vaak moeten afrekenen met fabels over 
weer en klimaat. Zo denken velen dat hagelbestrijding met kanonnen effectief 
is, of dat we het gericht kunnen laten regenen voor een bepaald gebied, of dat 
we met geo-engineering de klimaatopwarming kunnen stoppen. “Maar dat blijken 
allemaal illusies te zijn”, weerlegt prof. Holtslag.

Anderen denken dat de zon de drijvende kracht is achter de opwarming van de 
aarde. Inderdaad zien we in onze metingen dat de zonnestraling die het 
aardoppervlak bereikt is toegenomen met ruim 20 % sinds eind jaren twintig. De 
Wageningse reeks van metingen van de zonne-instraling behoort tot een van de 
oudste reeksen ter wereld op dit vlak. Prof. Holtslag: “Maar de oorzaak is niet 
de zon, maar het feit dat onze atmosfeer in de afgelopen 90 jaar aanzienlijk 
schoner is geworden en ook dat er minder wolken zijn in onze streken”.

 Perspectieven

Naast de toepassingen voor de stad, kunnen nauwkeurige weersverwachtingen op 
kleinere schaal worden benut om meer betrouwbare verwachtingen voor 
energieopwekking met zon en wind te maken. Naast de bezwaren die windmolens 
soms oproepen, kunnen deze boven land ook heel nuttig zijn om nachtvorst te 
voorkomen; zeker in tijden van de bloei van vruchtbomen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof. Bert Holtslag, hoogleraar Meteorologie, tel. 0317 485 
519, bert.holtslag@xxxxxx<mailto:bert.holtslag@xxxxxx> of via Jac Niessen, tel. 
0317 485003, jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.


Wageningen University & Research combineert fundamentele en toegepaste kennis 
vanuit de missie ‘To explore the potential of nature to improve the quality of 
life’. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 5.500 medewerkers en meer dan 12.000 
studenten laten zich inspireren door natuur, maatschappij en technologie. 
Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in staat stelt om te verwonderen, 
kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen. En dat doen we niet 
alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, het bedrijfsleven, 
non-gouvernementele organisaties en andere kennisinstellingen. 
www.wur.nl<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9rtQzUChJEl5j4sj4JkZMepOvnfBMttsLqv1hyJWTVyQNrwyMM%2B%2Fd64YI4uH8Sq8aA%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.wur.nl&I=20191009133446.000007250fc2%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkOWRlMWYyZGVjNGE4NGE4ODJiNjAzZTsxfDEwNDY3NTk6dHJ1ZTs%3D&S=HmH4WvCwaROZto91QoBDDnbsFlQuafPyNiafFq1a3KY>

Attachment: 070_20191009_foto_WolkenbovenLand.jpg
Description: 070_20191009_foto_WolkenbovenLand.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Geen perfectie, wel perspectieven na stille revolutie in de Meteorologie - Niessen, Jac