[PWC-MEDIA] GEWIJZIGDE Persagenda Tilburg University april 2012

  • From: PersberichtUvT@xxxxxx
  • To: undisclosed-recipients:;
  • Date: 02 apr 2012 11:20

Title: Universiteit van Tilburg


Maandag 16 april, 16.00 uur,
aula

Transparantie als icoon voor dolende overheid

Transparantie is een fenomeen dat verheldert, uitlegt, toegankelijk maakt en richting geeft. Maar het is geen onschuldig fenomeen, stelt promovenda Erna Scholtes. Het zet aan tot anticiperen en tot reageren. En de informatie die transparant is gemaakt, selecteert en verhult net zo goed. Die ambiguïteit maakt transparantie tot een populair concept in verwarrende tijden, met name voor politici die het gebruiken voor inhoudelijke en politieke doeleinden. Het is te beschouwen als icoon van een dolende overheid. Titel proefschrift: Transparantie, icoon van een dolende overheid. Promotores: prof. dr. P. en prof. dr. P. Meurs (Erasmus Universiteit). Persbericht volgt.


Vrijdag 20 april, 10.15 uur,
Aula

Meer aandacht nodig voor begeleiding van werk naar werk

Promovenda Irmgard Borghouts-van de Pas onderzocht in vier Europese landen welke systemen er bestaan om de werkzekerheid te bevorderen voor werknemers die werkloos worden. De Nederlandse vakbeweging zou zich zoals in Zweden meer kunnen richten op van werk naar werk trajecten in CAO’s en niet alleen onderhandelen over de ontslagvergoeding, stelt ze. Ook bij reorganisaties en het opstellen van sociale plannen zouden vakbonden zich daar meer voor kunnen inzetten. Werkgevers zijn eveneens aan zet: in Zweden betalen zij bij het afsluiten van transitieakkoorden een bepaald percentage over de loonsom in een fonds. Titel proefschrift: Securing job-to-job transitions in the labour market: a comparative study of employment security systems in European countries. Promotor: prof. dr. Ton Wilthagen. Persbericht volgt.

> Opinie en onderzoek

Zondag 1 april 'ECB speelt gevaarlijk spel'
> Meer

> Benoemingen, prijzen, subsidies

Zondag 1 april TOP subsidie NWO voor onderzoek beslissingen huishoudens
> Meer

> Diversen

Donderdag 5 april Economiestudenten interviewen hoofdredacteur NRC Handelsblad
> Meer
 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] GEWIJZIGDE Persagenda Tilburg University april 2012 - PersberichtUvT