[PWC-MEDIA] FW: Vernauwde bloedvaten direct dotteren?

  • From: <nieuws@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Oct 2017 07:20:43 +0000


Van: Persvoorlichting Radboudumc 
[mailto:nieuws=radboudumc.nl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] Namens Persvoorlichting ;
Radboudumc
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 9:13
Aan: Postbus Redactie Productgroep Communicatie
Onderwerp: Vernauwde bloedvaten direct dotteren?

Bekijk de online versie in uw 
browser<http://mailchi.mp/2056de732e12/vernauwde-bloedvaten-direct-dotteren?e=d2f915d9e8>


[Radboudumc]
PersberichtNijmegen, 5 oktober 2017Zeven miljoen euro subsidie voor onderzoek naar preventief dotteren


Vernauwde bloedvaten direct dotteren?Recent onderzoek lijkt uit te wijzen dat het beter is om bij een acuut 
hartinfarct ook direct de andere bloedvaten met vernauwingen te dotteren. Bij 
de huidige behandeling wordt in de acute fase alleen het afgesloten bloedvat 
gedotterd, en in een later stadium ook de vernauwde vaten als dat nodig is.  
Onderzoekers van het Radboudumc gaan in een internationaal onderzoek bekijken 
of preventief dotteren leidt tot minder sterfte en kosten. Hiervoor ontvangt 
het Radboudumc zeven miljoen euro subsidie.Hart- en vaatziekten zijn al jaren doodsoorzaak nummer twee in Nederland en bij 
vrouwen zelfs nummer één. Per jaar worden ongeveer 33 duizend mensen opgenomen 
in het ziekenhuis met een hartinfarct. Bij een hartinfarct zijn één of meerdere 
bloedvaten van het hart, de kransslagaders, afgesloten waardoor het hart niet 
van zuurstof wordt voorzien. Daarom wordt een patiënt gedotterd: via een 
slangetje in de pols of lies wordt een ‘ballonnetje’ opgeblazen in de 
afgesloten kransslagader waardoor deze weer open gaat.

Acuut hartinfarct
Van de patiënten die opgenomen worden met een hartinfarct, overlijdt één op de 
vijf patiënten.  Van de patiënten die het hartinfarct overleeft, blijkt de 
helft ook problemen te hebben in andere bloedvaten dan waar ze gedotterd zijn. 
Cardioloog Robin Nijveldt: “Als we op het hartfilmpje zien dat iemand een acuut 
hartinfarct heeft, wordt met behulp van zogeheten hartkatheterisatie in beeld 
gebracht welke kransslagaders direct gedotterd moeten worden. Door 
contrastvloeistof in de kransslagaders te spuiten en een röntgenfoto te maken 
wordt duidelijk welke kransslagader dicht zit en direct gedotterd moet worden, 
maar ook of de andere kransslagaders ziek zijn. Als er vernauwingen in de 
andere kransslagaders zijn wordt vaak pas poliklinisch, dus in een later 
stadium, met aanvullend onderzoek bekeken of deze vernauwingen van belang zijn, 
en alsnog gedotterd moeten worden.”

Vernauwde bloedvaten opsporen
Er zijn aanwijzingen dat het beter is om bij een acuut hartinfarct ook direct 
de bloedvaten met vernauwingen te dotteren, in plaats van in een later stadium. 
Nijveldt: “Het kan waarschijnlijk veel zorgkosten en met name onzekerheid voor 
de patiënt wegnemen als we tijdens de eerste behandeling alle bloedvaten kunnen 
behandelen die een belangrijke afwijking vertonen.” In 2014 startte VUmc een 
onderzoek naar een bepaalde draad die meet of de kransslagaders belangrijke 
afwijkingen vertonen. Cardioloog Niels van Royen werkte destijds nog in VUmc: 
“We hebben toen aangetoond dat deze draad net zo betrouwbaar vast kan stellen 
of een vernauwing relevant is vlak na het hartinfarct als bij poliklinische 
patiënten. Dit biedt de kans om vlak na het hartinfarct te meten welke 
vernauwingen nog meer direct gedotterd moeten worden.”

iMODERN
Met de komst van Niels van Royen als nieuw afdelingshoofd Cardiologie en 
cardioloog Robin Nijveldt (die voorheen ook in VUmc werkte), start nu vanuit 
het Radboudumc een internationaal klinisch onderzoek: het instantaneous 
wave-free ratio guided Multi-vessel revascularizatiOn During percutaneous 
coronary intervEntion for acute myocaRdial iNfarction (iMODERN). Hierbij wordt 
de preventieve behandeling met gebruik van de draad vergeleken met de huidige 
behandeling bij patiënten met een acuut hartinfarct. Een toevoeging aan de 
huidige behandeling is dat patiënten binnen een maand een MRI scan ondergaan. 
Nijveldt: “Op een MRI scan kunnen we uitsluiten dat de afwijkende 
kransslagaders problemen op gaan leveren en de patiënt klachten zal krijgen. 
Deze methode is zeer veilig en niet-invasief, wat het een aantrekkelijke manier 
maakt om de onzekerheid van patiënten en behandelend arts weg te nemen.”

Zeven miljoen
Het onderzoek moet uitwijzen of preventief dotteren leidt tot minder sterfte en 
de zorgkosten verlaagt. In Nederland doen acht ziekenhuizen mee aan het 
onderzoek. De zeven miljoen euro voor het onderzoek is een gezamenlijke 
subsidie van Philips, BIOTRONIK en Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) van 
het Ministerie van Economische Zaken.

Deelnemende centra in dit onderzoek: Radboudumc, AMC, OLVG, UMCG, Amphia 
Ziekenhuis, ErasmusMC, Tergooi ziekenhuizen, Maastricht UMC+, en tevens centra 
in België, Brazilië, Denemarken, Duitsland, Engeland, Italië, Luxemburg, 
Portugal, Spanje, Zweden en Zwitserland.[Divider]© Radboudumc


Noten voor de redactie - niet voor publicatie
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Radboud Institute for Health Sciences
Persvoorlichters bij het Radboudumc: 06-21197389 (Anne van Kessel) of 
06-27544053 (Ingrid Kersten)  buiten kantooruren 06 - 51291446.
E-mailadres voor de media: nieuws@xxxxxxxxxxxxx<mailto:nieuws@xxxxxxxxxxxxx>
Volg ons ook op 
twitter<http://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=b936f3c62a&e=d2f915d9e8>.
Klik 
hier<http://radboudumc.us15.list-manage2.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=1ace804489&e=d2f915d9e8>
 voor meer persberichten van het Radboudumc.[Divider]


© Radboudumc Postbus 9101 6500 HB, Nijmegen Netherlands
Klik hier als u geen persberichten meer wilt 
ontvangen.<http://radboudumc.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=77a036043b&e=d2f915d9e8&c=5e8e62bc4f>


[Radboudumc wapen]

[Facebook]<http://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=3442fd20a0&e=d2f915d9e8>

[Twitter]<http://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=25cf5dc032&e=d2f915d9e8>

[Youtube]<http://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=3ea06d0ee8&e=d2f915d9e8>[Email Marketing Powered by 
MailChimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&afl=1>Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het 
handelsregister onder nummer 41055629.
The Radboud university medical center is listed in the Commercial Register of 
the Chamber of Commerce under file number 41055629.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] FW: Vernauwde bloedvaten direct dotteren? - nieuws