[PWC-MEDIA] FW: [Test] 18 april: InterScience De Jonge Akademie: Identiteit

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Apr 2018 08:01:50 +0000
Bekijk 
online<https://mailchi.mp/knaw/18-aprilinterscience-de-jonge-akademie-identiteit-952421?e=>[Logo De Jonge Akademie]


PERSUitnodiging

________________________________InterScience De Jonge Akademie: IdentiteitAdriaan van Dis, Lotte Jensen, Quentin Bourgeois en Virginia Dignum geven 
lezingen over het thema identiteit. Over opgroeien 'tussen rijstkorrel en 
aardappel', over het idee dat de strijd tegen het water de Nederlandse 
identiteit zou hebben gevormd, over de identieke grafheuvels die over een 
afstand van duizenden kilometers worden gevonden en de menselijke identiteit in 
het robottijdperk. De avond is onderdeel van de reeks InterScience, waarin De 
Jonge Akademie één onderwerp vanuit meerdere vakgebieden belicht. Adriaan van 
Dis spreekt als lid van de Akademie van Kunsten.Datum & tijd: woensdag 18 april 2018, van 19.00 tot 20.50 uur
Plaats: Museum Prinsenhof, Van der Mandelezaal, Sint Agathaplein 1, 
Delft<http://www.prinsenhof-delft.nl/plan-je-bezoek/bereikbaarheid?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=8cbe2acd10-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-8cbe2acd10->
Meer informatie: Website De Jonge 
Akademie<https://www.dejongeakademie.nl/interscience-identiteit?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=8cbe2acd10-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-8cbe2acd10->

U bent van harte welkom. Aanmelden is mogelijk bij Janneke Visser, telefonisch 
via 06 1169 4851 of via e-mail 
janneke.visser@xxxxxxx<mailto:janneke.visser@xxxxxxx>.
[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/6d85e96d-61c9-4498-b4b6-49a0c41344a0.jpg]Sprekers
·         Virginia Dignum, universitair hoofddocent techniek, bestuur en 
management, Technische Universiteit Delft – Menselijke identiteit in het 
robottijdperk
·         Quentin Bourgeois, universitair docent archeologie, Universiteit 
Leiden en lid De Jonge Akademie – Wat vertellen 5000 jaar oude grafheuvels van 
Nederland tot Siberië over onze (Europese) identiteit?
·         Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en 
cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen en alumnus De Jonge Akademie 
– De strijd tegen het water. Rampen als motor achter nationale 
identiteitsvorming
·         Adriaan van Dis, schrijver en lid Akademie van Kunsten – Een 
vloeibare identiteit als houvast


Organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met Stadsarchief Delft, 
Archeologie Delft en Museum Prinsenhof Delft.Over InterScience
De Jonge Akademie houdt de serie publieksbijeenkomsten InterScience. Daarin 
belichten wetenschappers hetzelfde thema vanuit hun eigen vakgebied. Vaak zijn 
er onverwachte raakvlakken, die de onderlinge verbondenheid tussen 
verschillende disciplines benadrukken.________________________________


[Twitter]<https://twitter.com/DeJongeAkademie?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=8cbe2acd10-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-8cbe2acd10->
   [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://eepurl.com/FCXYD?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=8cbe2acd10-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-8cbe2acd10->DE JONGE AKADEMIE
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

dja@xxxxxxx<mailto:dja@xxxxxxx>

www.dejongeakademie.nl<http://www.dejongeakademie.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=8cbe2acd10-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-8cbe2acd10->DE JONGE AKADEMIE IS ONDERDEEL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN 
WETENSCHAPPEN   
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=8cbe2acd10>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] FW: [Test] 18 april: InterScience De Jonge Akademie: Identiteit - KNAW Communicatie