[PWC-MEDIA] FW: Persuitnodiging Opening Hitteplein TU Delft

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 10 Sep 2020 14:00:19 +0000

View this email in your 
browser<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__mailchi.mp_bd3352aede27_persbericht-2Dopening-2Dhitteplein-3Fe-3D8ec0c0a341&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=fsAbFbEp_VzgOmYmMHEQH0ixiZBr27T2Y0hGx5JtgTk&m=HhdcSaUENMLDhIew51cKRH3sbQlqi9MTyvsqSzh-l00&s=Sumpsy5Jw7UwlyHl4mPs-mXquGSlCuuSBu5vf6rwgE0&e=>
[https://mcusercontent.com/daa1a2dbb629438d4815cf9f2/images/11e3292a-f2d4-4a0e-8933-bf0241d3e06f.png]Uitnodiging pers
Opening HittePlein: proeftuin voor klimaatadaptieve innovaties
Beste journalist,

Zoals we de afgelopen periode weer hebben ervaren, worden de zomers in 
Nederland steeds warmer en droger. Tijdens de recente hittegolf werd nogmaals 
duidelijk hoe belangrijk het is om oplossingen tegen hittestress & langdurige 
droogte te vinden. Daarom opent The Green Village, de proeftuin voor duurzame 
innovatie in de stedelijke omgeving, naast de WaterStraat nu ook het 
HittePlein. Op deze proeftuin van de TU Delft experimenteren ondernemers en 
onderzoekers met duurzame innovaties die de oplopende temperatuur in de stad 
aanpakken en door middel van waterhergebruik en waterbuffering langdurige 
droogte bestrijden.

Op maandag 14 september wordt de nieuwe proeftuin officieel geopend door 
gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-Holland. Er worden op deze 
dag verschillende innovaties gedemonstreerd op het HittePlein, waaronder:

-     Bluebloqs: Bluebloqs maakt regenwater beschikbaar voor hergebruik in 
stedelijk gebied. Deze innovatie vangt regenwater op, zuivert het met een 
biofilter en slaat het op. Het voegt opvangcapaciteit toe voor hoosbuien en 
vermindert hittestress in de droge maanden. Bluebloqs heeft een mooie 
uitstraling en is zeer geschikt voor inpassing op wijk- en straat niveau;

-     Het Natuurinclusieve Schuurtje: met groen dak en regenwateropvang, biedt 
dit schuurtje ruimte aan insecten, vlinders en vleermuizen en helpt zo de 
natuur haar plek terug te veroveren in de vaak volgebouwde stedelijke omgeving. 
Massaal geplaatst door bijvoorbeeld woningcorporaties, leidt het 
Natuurinclusieve Schuurtje tot substantieel minder hittestress;

-     Rainroad: een opvangreservoir onder de stoep of parkeerplaats die bij 
hevige buien het overtollige regenwater tijdelijk opslaat. Door dit water in 
periodes van hitte te laten verdampen, loopt de temperatuur minder hoog op.

Programma
11:00 – 13:00 - Persmoment
14:30 – 15:00 - Inloop
15:00 – 15:30 - Opening HittePlein door gedeputeerde mevrouw Bom-Lemstra
15:30 – 16:30 - Meet & Greet met ondernemers op het HittePlein
16:30 > Aansluitende borrel

We hebben voorafgaand aan de opening een speciaal persmoment ingeruimd van 11 
uur tot 13 uur, waarbij gelegenheid is om foto’s en video’s te maken van het 
HittePlein en om interviews af te nemen.

In verband met corona kunnen wij een beperkt aantal journalisten ontvangen, 
daarom horen wij graag vooraf of u aanwezig bent, en met hoeveel personen. 
Maandag belooft een warme dag te worden, dus kom het HittePlein in levende 
lijve ontdekken. Aanmelden<mailto:events@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<mailto:events@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx?subject=Aanmelding%20opening%20proeftuin%20hitteplein>
 kan via events@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.<mailto:events@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Caitlin Eagles, +31629620976

Met vriendelijke groet,

[https://mcusercontent.com/daa1a2dbb629438d4815cf9f2/images/96b2c370-f12a-44e8-ac38-d73fdb2a618d.jpg]
Marjan Kreijns
Programma directeur VPdelta
Directeur The Green Village
[Facebook]<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vpdelta.us14.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Ddaa1a2dbb629438d4815cf9f2-26id-3D03737ee86f-26e-3D8ec0c0a341&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=fsAbFbEp_VzgOmYmMHEQH0ixiZBr27T2Y0hGx5JtgTk&m=HhdcSaUENMLDhIew51cKRH3sbQlqi9MTyvsqSzh-l00&s=Swt-us3VMX3YHmM0UtqLTkSvKUsq2vNybRlqd-Yg30k&e=>
[Twitter]<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vpdelta.us14.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Ddaa1a2dbb629438d4815cf9f2-26id-3D1fe5c250b4-26e-3D8ec0c0a341&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=fsAbFbEp_VzgOmYmMHEQH0ixiZBr27T2Y0hGx5JtgTk&m=HhdcSaUENMLDhIew51cKRH3sbQlqi9MTyvsqSzh-l00&s=P0PntAddawvwCW8eDXVNXkz-99ZG07_lcZr1oDUBZFI&e=>
[Link]<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vpdelta.us14.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Ddaa1a2dbb629438d4815cf9f2-26id-3D4ea8a03ed0-26e-3D8ec0c0a341&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=fsAbFbEp_VzgOmYmMHEQH0ixiZBr27T2Y0hGx5JtgTk&m=HhdcSaUENMLDhIew51cKRH3sbQlqi9MTyvsqSzh-l00&s=_9Q1gg_IKWaZw1J37nLOvPgsUUsBbIDzv6k5jh6teXg&e=>
[Website]<https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__vpdelta.us14.list-2Dmanage.com_track_click-3Fu-3Ddaa1a2dbb629438d4815cf9f2-26id-3D7661157c61-26e-3D8ec0c0a341&d=DwMFaQ&c=XYzUhXBD2cD-CornpT4QE19xOJBbRy-TBPLK0X9U2o8&r=fsAbFbEp_VzgOmYmMHEQH0ixiZBr27T2Y0hGx5JtgTk&m=HhdcSaUENMLDhIew51cKRH3sbQlqi9MTyvsqSzh-l00&s=7Z17vgED4KJavWfTjwXaM3WCbTHdKGD3hTig4SHZq5I&e=>
Copyright © 2020 VPdeltaNL, All rights reserved.
U ontvangt deze mail vanwege alle informatie omtrent het netwerkevenement voor 
ondernemers.

Our mailing address is:
VPdeltaNL
Mekelweg 4
Delft, Zh 2628 CD
NetherlandsOther related posts:

  • » [PWC-MEDIA] FW: Persuitnodiging Opening Hitteplein TU Delft - Roy Meijer