[PWC-MEDIA] FW: PERSBERICHT: Zeespiegelstijging stelt Nederlandse kust vaker op de proef bij storm

  • From: Kim Sauter <kim.sauter@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Jul 2017 16:38:20 +0000


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1486028014115.png]10 juli 2017Zeespiegelstijging stelt Nederlandse kust vaker op de proef bij stormDe Nederlandse kust zal op jaarbasis steeds vaker te maken krijgen met extreem 
hoog water vanwege klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe risicoanalyse 
waaraan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) heeft 
bijgedragen. Onderzoekers hebben de verwachte zeespiegelstijging samengenomen 
met waarnemingen en statistische modellen van hoog water als gevolg van extreme 
weersomstandigheden. Daaruit trekken internationale wetenschappers de conclusie 
dat overstromingen vaker kunnen voorkomen dan tot nu toe gedacht, schrijft 
Nature 
Communications<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ68wFGJ6arYjqwAbPx4q0dE1hvWGFwgOVI0x12ZZcXFttxuKN4ZF26nq%2BExL0NdQZ9&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fcollections%2Fncomms-sealevelrise&I=20170710120732.0000002b14cb%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2U1NDczNDAzZGQxMTQwODMwNWQ0Zjs%3D&S=U4buwRaDnwXxYUARSVuDyTjZBmJC-8YU_KFljv0Raxk>.

Wereldwijd leidt hoog water als gevolg van extreem weer jaarlijks tot duizenden 
slachtoffers en miljardenschade. Voor de Universiteit van Florida waren deze 
gevolgen van klimaatverandering aanleiding om de frequentie van extreme 
waterhoogtes bij stormen eens goed in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat 
vanaf 2050 veel kusten wereldwijd elke 10 jaar of zelfs elk jaar te maken 
zullen krijgen met waterhoogtes die nu maar eens in de 100 jaar voorkomen.

Om tot deze juiste risicoanalyse te komen, moest ook de verwachte 
zeespiegelstijging in de toekomst worden meegenomen. Dr. Aimee Slangen, 
onderzoeker van het NIOZ leverde voor het Amerikaanse onderzoek deze getallen 
aan. "De zeespiegel is de basishoogte waar je vanuit moet gaan en de 
verandering daarin was tot nu toe nog niet meegenomen in gevoeligheidsstudies 
naar extreme waterhoogtes", aldus Slangen.

Afhankelijk van de maatregelen tegen klimaatopwarming, zal de zeespiegel deze 
eeuw zo'n 50 tot 75 cm omhoog gaan. "Deze stijging is op zichzelf niet 
schrikbarend, maar tel daar bovenop het dagelijkste getij van enkele meters, en 
weer daar bovenop de extra meters water als het stormt: dat is waar 
kustverdediging ons tegen moet beschermen. Zeespiegelstijging als gevolg van 
klimaatverandering verandert dus de basishoogte van de zeespiegel, waardoor het 
risico op overstromingen bij stormen toeneemt. Bij het plannen en bouwen van 
kustverdediging zal hier zeker rekening mee gehouden moeten worden."

Tot nu toe wisten we nog weinig over hoe de frequentie van hoogwater verandert 
door zeespiegelstijging. Deze nieuwe studie brengt dit in kaart en helpt 
daarmee overheden en instanties om op tijd maatregelen te treffen in gebieden 
waar de kans op overstroming hoog is.

Publicatie:
T. Wahl, I.D. Haigh, R. Nicholls, A. Arns, S. Dangendorf, J. Hinkel, A.B.A. 
Slangen (2017) Understanding extreme sea levels for broad-scale coastal impact 
and adaptation analysis<https://www.nature.com/articles/ncomms16075.pdf>, 
Nature Communications, 8: 16075, dx.doi.org/10.1038/ncomms16075.

________________________________

Meer informatie:

* Dr. Aimée Slangen, aimee.slangen@xxxxxxx<mailto:aimee.slangen@xxxxxxx> , M: 
+31 (0) 6 41018101

Note: Dr. Aimée Slangen spreekt deze week op het congres voor 
zeespiegelverandering in New York, Regional Sea Level Changes and Coastel 
Impacts. 
<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ68wFGJ6arYjqwAbPx4q0dE1hvWGFwgOVI0x12ZZcXFttxuKN4ZF26nq%2BExL0NdQZ9&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.sealevel2017.org%2F&I=20170710120732.0000002b14cb%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2U1NDczNDAzZGQxMTQwODMwNWQ0Zjs%3D&S=RfX5t0gJ-LYcTeYSIKo3BURdIvxHOobL72WX59r2gmU>
 Voor actualiteitsvragen en vragen over haar onderzoek is zij te bereiken via 
bovenstaande contactgegevens. Lees hier meer over het NIOZ Sea Level 
Centre.<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ68wFGJ6arYjqwAbPx4q0dE1hvWGFwgOVI0x12ZZcXFttxuKN4ZF26nq%2BExL0NdQZ9&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20170710120732.0000002b14cb%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2U1NDczNDAzZGQxMTQwODMwNWQ0Zjs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 Twitter: @AimeeSlangen

Voor meer informatie en foto's in hoge resolutie:

* Margaux Tjoeng, NIOZ communication, 
margaux.tjoeng@xxxxxxx<mailto:margaux.tjoeng@xxxxxxx>, +31(222) 369353, +31 6 
107 09 696[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/Storm%20aan%20de%20dijk_600_1499688333051.jpg]
Wandelaars op de dijk van de Noordoostpolder - CC: Frans 
Neve<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ68wFGJ6arYjqwAbPx4q0dE1hvWGFwgOVI0x12ZZcXFttxuKN4ZF26nq%2BExL0NdQZ9&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2F22505316%40N00%2F10539048605%2Fin%2Fphotolist-h4inYz-aSJNfz-CRLBSC-knD5vL-CJwnCS-CLMaBz-8oeHfy-EZe6Dz-DJJ5v-oGeqjV-aST1pr-CU57Xp-CLMcpc-aBRJ8s-9KLFxK-VsbEQX-knAP6T-quLfgz-9KPuLf-quJXw6-6rg4Hy-Rea5CQ-6otRnS-9TjfpR-VDFk6X-oGcE8Y-d1tSW9-8oi6fz-8jzvvK-9KPv8Q-oFXKjB-9KLFk6-VDFjWZ-4WX24i-fPyEH7-6McYaj-9KLFCg-9KPu9q-oEcGZf-6y2vh1-pEbxka-oFXQ6v-aLLyn8-9fuFUn-fPynkj-V4uzRu-9KPtYq-aFmSjT-CkyTbv-CRLbFA&I=20170710120732.0000002b14cb%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2U1NDczNDAzZGQxMTQwODMwNWQ0Zjs%3D&S=WRlwqn_bjSVhZDTvNSTXtIB5NYwcJ_237FICcHPt_TU>

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/Stormopdepier_600_1499688391784.jpg]
Een golf breekt op de pier bij Flushing in Zeeland, Westerschelde - CC: Gerwin 
Filius<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ68wFGJ6arYjqwAbPx4q0dE1hvWGFwgOVI0x12ZZcXFttxuKN4ZF26nq%2BExL0NdQZ9&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fgerwinfilius%2F6640982075%2Fin%2Fphotolist-b7QLAX-9MkaoZ-quLgba-6Bq7bw-4kxq1A-UqaFZK-8FEfv6-9pHmwP-8GS9tW-6frsjK-qJU3qE-dg7bqd-VsbEeM-8pLSmx-quBJF9-pZjpVW-5UaMUR-fPh8fF-8rr1R9-6Kh2gM-9isDjo-mSAseu-8iyBxb-a1Ktcp-6Km9qY-aLBnf8-cUa2D3-C7rNao-aLBmip-DpxUDp-8iJDdZ-8iJD2z-jQebb7-6ekUWQ-4xLHvP-8qQ7nk-xYTzr-6zrNsw-6Rpt6L-UPdBr9-9iLpCe-4Ey32b-6mU6y6-5BW1VS-xY1PD-oGcFkC-oEcFKS-6BPuaD-4GRMhg-9qxjHz&I=20170710120732.0000002b14cb%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2U1NDczNDAzZGQxMTQwODMwNWQ0Zjs%3D&S=BuRC2VHdmEj6qr_BlUGI0QYFchmk8SUFLsuhAXV2YIA>

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

www.nioz.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=s8mq%2BFF8Y8J%2F7%2FXrLp5ygdcwMPrxjsUdQBMch4EEnHhpCCjF3%2FNlfKw%2F%2BJxvHyJ68wFGJ6arYjqwAbPx4q0dE1hvWGFwgOVI0x12ZZcXFttxuKN4ZF26nq%2BExL0NdQZ9&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.nioz.nl%2Fen%2Fexpertise%2Fnioz-sea-level-centre&I=20170710120732.0000002b14cb%40mail6-34-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU5M2U1NDczNDAzZGQxMTQwODMwNWQ0Zjs%3D&S=IrNd2kQRs8lkQWFEgrkuVThJLknjgVEyn_NJg9NuHrg>
 - Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen[NIOZ_woordmerk_RGB[1]]

Safeguarding and using our blue planet responsibly, starts with understanding 
our changing seas
Onze blauwe planeet beschermen en benutten begint bij begrijpen

Margaux Tjoeng
Communication at Royal NIOZ
Landsdiep 4, 1797 SZ, 't Horntje (Texel)
margaux.tjoeng@xxxxxxx<mailto:margaux.tjoeng@xxxxxxx> | +31 (0)6 10 709 696 | 
+31 (0) 222 36 93 53
[541aa3ae-22f4-4ed9-bfd4-35cb8d8633b6]<https://twitter.com/NIOZnieuws>[e943ecc8-5be2-4768-a17e-1b829b908afe]<https://www.facebook.com/nioznieuws/>[7b24d431-b33f-4266-8e00-6ec431907477]<https://nl.linkedin.com/company/nioz-royal-netherlands-institute-for-sea-researchC:/Users/ksauter/Documents/Custom%20Office%20Templates>

JPEG image

GIF image

GIF image

GIF image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] FW: PERSBERICHT: Zeespiegelstijging stelt Nederlandse kust vaker op de proef bij storm - Kim Sauter