[PWC-MEDIA] FW: PERSBERICHT Nieuw onderzoek naar Meisje met de parel van Vermeer

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 31 Jan 2018 13:30:10 +0000

PERSBERICHT

Nieuw onderzoek naar Meisje met de parel van Vermeer
Mauritshuis bestudeert twee weken lang het schilderij in het openbaar met de 
nieuwste technieken

Den Haag, 31 januari 2018 – Op maandag 26 februari 2018 start het Mauritshuis 
met Het Meisje in de schijnwerper: een diepgaand onderzoeksproject naar het 
Meisje met de parel (1665) van Johannes Vermeer. Het beroemdste schilderij van 
het museum is voor het laatst onderzocht in 1994, tijdens de toenmalige 
restauratie. Hoewel een nieuwe behandeling voorlopig niet nodig is, zijn de 
onderzoekstechnieken de afgelopen 25 jaar enorm ontwikkeld. Het Mauritshuis 
hoopt meer te weten te komen over de manier waarop Vermeer het Meisje met de 
parel schilderde en de materialen die hij gebruikte. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd voor de ogen van het publiek in de Gouden Zaal van het Mauritshuis.

Speciaal ingericht atelier
Om het onderzoek aan het Meisje met de parel zichtbaar te maken voor bezoekers 
is in het museum een speciaal uit glas opgetrokken atelier gebouwd. Van maandag 
26 februari tot en met zondag 11 maart 2018 wordt het schilderij daar intensief 
onderzocht. In dezelfde ruimte is een speciaal ingerichte multi-media 
presentatie waarin Mauritshuis-restaurator en onderzoeksleider Abbie Vandivere 
door middel van video en blog posts toelichting geeft op wat zich binnen het 
glazen paviljoen afspeelt.
Onderzoeksvragen
Het Meisje met de parel spreekt als schilderij enorm tot de verbeelding: haar 
blik, Vermeers kleurgebruik en de uitmuntende manier waarop hij in het werk 
heeft gespeeld met licht. Ook wetenschappers zijn enorm gefascineerd door het 
kunstwerk, eens te meer omdat er nog veel vragen onbeantwoord zijn. De 
belangrijkste zijn: hoe schilderde Vermeer dit iconische kunstwerk en welke 
materialen gebruikte hij daarvoor? Met het project Het meisje in de 
schijnwerper hoopt het Mauritshuis dichter bij de antwoorden te komen. Met de 
nieuwste technieken wordt opnieuw gekeken naar aspecten als doek, 
penseelvoering, pigmenten en andere materialen die hij gebruikte voor dit 
wereldberoemde schilderij.
State-of-the-art onderzoek
Het onderzoeksproject Het meisje in de schijnwerper wordt op initiatief van het 
Mauritshuis uitgevoerd door een team van internationaal erkende specialisten in 
het kader van het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science 
(NICAS). De NICAS-Partners zijn Rijksmuseum Amsterdam, TU Delft en Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed. Tot de andere betrokken instellingen behoren Shell 
Technology Centre Amsterdam (STCA), Maastricht University, Universiteit 
Antwerpen, National Gallery of Art Washington en Hirox Europe. Onderzoeksleider 
Abbie Vandivere: “We zijn er trots op dat we met zo’n cluster van top 
wetenschappers kunnen samenwerken. Zij introduceren voor dit onderzoek de meest 
state-of-the-art technieken en apparatuur. Zo wordt het museum voor twee weken 
één van de meest geavanceerde onderzoekscentra ter wereld.” Onder meer MA-XRF 
scanning, röntgen en digitale microscopie worden toegepast. Na de 
onderzoeksperiode van twee weken behoort het zeventiende-eeuwse schilderij tot 
de best gedocumenteerde kunstwerken ooit.
Dichterbij dan ooit
Voor bezoekers is het project Het meisje in de schijnwerper een unieke kans om 
wetenschappelijk onderzoek aan een wereldberoemd schilderij van dichtbij mee te 
maken. Bezoekers moeten er wel rekening mee houden dat het schilderij zelf niet 
altijd even goed zichtbaar is gedurende deze twee weken. Een door 
Océ-Technologies gemaakte hightech 3D reproductie is eveneens in de Gouden Zaal 
te zien, zodat bezoekers nog steeds foto’s kunnen maken. Op zaterdag 10 maart 
vinden om 11.00 uur (in het Engels) en om 14.00 uur (in het Nederlands) 
publiekslezingen plaats over het project. Vanaf maandag 12 maart hangt het 
meisje met de parel weer op haar vertrouwde plek in zaal 15. Het werk van het 
onderzoeksteam gaat dan een nieuwe fase in: de analyse van de gegevens. 
Definitieve resultaten kunnen pas na deze analyse bekend worden gemaakt.


Creditline:
Het onderzoeksproject Het meisje in de schijnwerper is een initiatief van het 
Mauritshuis en wordt onder leiding van restaurator Abbie Vandivere uitgevoerd 
door een team van internationaal erkende specialisten in het kader van het 
Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS).

De volgende NICAS-partners zijn actief betrokken bij het onderzoek: 
Rijksmuseum, TU Delft en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). 
Daarnaast wordt medewerking verleend door Shell Technology Centre Amsterdam 
(STCA), Maastricht University, Universiteit Antwerpen, National Gallery of Art 
Washington en Hirox Europe. Genoemde instellingen stellen hun apparatuur, 
expertise en/of onderzoekstijd ter beschikking ten behoeve van dit project.

NICAS is een interdisciplinair onderzoekscentrum op initiatief van NWO-CEW, 
waarin kunstgeschiedenis, conservering & restauratie en natuurwetenschappen 
samenkomen.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van Stichting de Johan 
Maurits Compagnie.

Noot voor redactie:
Beeld kunt u downloaden via onderstaande link:
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/pers/beeldmateriaal-pers/tentoonstellingen/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Willemijn van Drunen
Pers & Publiciteit
+31(0)70 3023438 / 06 15830703
pressoffice@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:pressoffice@xxxxxxxxxxxxxx> / 
www.mauritshuis.nl<http://www.mauritshuis.nl/kerst>
Volg het Mauritshuis op Facebook, Instagram en Twitter.
Over het Meisje met de parel
Dit schilderij van Vermeer werd omstreeks 1665 geschilderd. Het is een 
zogenaamde tronie. Tronies beelden een bepaald type of karakter uit. In dit 
geval een meisje in exotische kledij, met een oosterse tulband en een 
onwaarschijnlijk grote parel in het oor. Na het overlijden van Vermeer, kwam 
het werk in 1675 terecht bij de verzamelaar Pieter van Ruijven. In 1669 stond 
op een veilinglijst uit de nalatenschap van zijn schoonzoon Jacob Dissius ‘Een 
Tronie in Antique Klederen, ongemeen konstig’. Zeer waarschijnlijk ging het om 
dit werk. Pas in 1881 kwam het schilderij weer boven water. Ambtenaar voor de 
kunsten Victor de Stuers had het vermoeden dat het een Vermeer betrof. 
Kunstverzamelaar Arnoldus Andries des Tombe kocht het werk voor twee gulden en 
dertig cent. Bij zijn overlijden in 1902 liet hij het werk na aan het 
Mauritshuis. Meisje met de parel groeide sindsdien uit tot een ware 
publiekslieveling.

Mauritshuis
Het Mauritshuis toont het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden 
Eeuw. In het hart van Den Haag bevindt zich de compacte, maar wereldberoemde 
collectie. Meesterwerken als Vermeers Meisje met de parel, De anatomische les 
van dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt, Het puttertje van Fabritius en De stier 
van Potter zijn permanent te zien in de intieme museumzalen van het 
zeventiende-eeuwse monument. Het restauratieatelier van het Mauritshuis speelt 
een leidende rol in het materiaal-technisch onderzoek naar oude meesters.

Mauritshuis
Koninklijk Kabinet van Schilderijen
Royal Picture Gallery


[Hoogtepunten 
Mauritshuis]<https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/mauritshuis/hoogtepunten-mauritshuis/>

PNG image

Attachment: PERSBERICHT Het meisje in de schijnwerper.pdf
Description: PERSBERICHT Het meisje in de schijnwerper.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] FW: PERSBERICHT Nieuw onderzoek naar Meisje met de parel van Vermeer - Roy Meijer