[PWC-MEDIA] Elektrische auto’s verlagen wereldwijd broeikasgasuitstoot

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 23 Mar 2020 12:02:03 -0400 (EDT)


Radboud University
Browserversie 
[http://links.ru.nl/m/1/98267547/02-b20083-6cf7ab694290446fa09983b161d84fdf/1/27/15ead714-4d80-4314-980a-7aef712610c6]
 | Afmelden 
[https://analytics.clickdimensions.com/runl-anvrd/pages/6kutbucceemrmqbqvqxlwq.html?_cldunsub=916b395ae36cea11914a005056ac4b59-20ca80049e7c46709475151bfae653b8-account]
Persbericht
U vindt dit bericht ook op onze website 
[https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/iwwr/2020/elektrische-auto-verlagen-wereldwijd/]
Elektrische auto’s verlagen wereldwijd broeikasgasuitstoot
Als huishoudens wereldwijd overgaan op elektrische auto’s verlaagt dat in bijna 
alle gevallen de netto uitstoot van broeikasgassen. Dit is zelfs het geval 
wanneer de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales op het huidige niveau 
blijft. Dat concluderen milieuonderzoekers van de Radboud Universiteit bij het 
doorberekenen van drie scenario’s voor de komende dertig jaar. De studie wordt 
gepubliceerd in Nature Sustainability op 23 maart.
Een veelbesproken vraagstuk in deze tijd: zorgt het invoeren van elektrische 
auto’s voor een vermindering van CO2-uitstoot of juist niet? Bij hun productie 
komt immers ook CO2 vrij en het opwekken van de benodigde elektriciteit wordt 
op veel plekken in de wereld nog steeds gedaan door vervuilende kolen- en 
gascentrales. ‘Uit onze berekeningen blijkt echter dat als we wereldwijd zouden 
inzetten op elektrificatie, we daar in bijna alle gevallen netto minder 
broeikasgassen voor terug krijgen’, aldus Florian Knobloch, Radboud 
milieuonderzoeker en hoofdauteur van de publicatie.
Drie scenario’s
De onderzoekers deden een zogenaamde ‘life-cycle assessment’, waarbij ze niet 
alleen hebben doorberekend hoeveel broeikasgasemissie er ontstaat bij het 
gebruik van elektrische auto’s, maar ook in de productieketen en de 
afvalverwerking ervan. Naast elektrische auto’s hebben de onderzoekers deze 
berekeningen ook gedaan voor de verwarming van woningen met behulp van 
warmtepompen.
Ze vergeleken hierbij drie verschillende toekomstscenario’s voor de komende 
dertig jaar: een scenario waarbij we doorgaan met het huidige klimaatbeleid, 
een scenario waarbij klimaatbeleid gevoerd wordt aan de hand van de Parijse 
2-gradendoelstelling, en een ‘worst-case’ scenario waarbij de CO2-uitstoot van 
de elektriciteitssector blijft zoals hij nu is.
Voor 95% van alle wereldwijd gereden kilometers en 95% van alle verwarmde 
woningen zou elektrificatie nu al een gunstig effect hebben op de CO2 uitstoot. 
Bovendien neemt dat gunstige effect in elk van de drie toekomstscenario’s 
alleen maar toe, zeker wanneer er actief klimaatbeleid wordt gevoerd. ‘Er zijn 
slechts een paar uitzonderingen, zoals in India, Polen en Iran, waar het 
voorlopig verstandiger zou zijn om het fossiele wagenpark te behouden. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat de productie van elektriciteit in deze 
landen nu nog gepaard gaat met een erg hoge CO2 uitstoot’, zegt milieukundige 
Steef Hanssen, medeauteur van de publicatie.
Elektrificatie altijd schoner
Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, hebben de onderzoekers 
rekening gehouden met allerlei zaken, zoals het percentage huishoudens waarvan 
de verwachting is dat ze daadwerkelijk overstappen op een elektrische auto. 
‘Daarnaast zou het elektriciteitsnet een plotse overgang natuurlijk niet 
aankunnen, en de productiecapaciteit zou langzaam omhoog moeten. Vandaar dat we 
in ons model ook rekening houden met een geleidelijke opbouw’, zegt Knobloch.
'Hoewel het fossiele wagenpark en verwarmingsketels in de komende jaren ook 
steeds efficiënter zullen worden, zien we dat het niet opweegt tegen de 
voordelen van elektrificatie. Vanuit klimaatperspectief gezien, zou 
elektrificatie dus bijna overal in de wereld vooral gestimuleerd moeten worden.’
 
Publicatie
'Net emission reductions from electric cars and heat pumps in 59 world regions 
over time', Nature Sustainability. DOI: 10.1038/s41893-020-0488-7 
[https://www.nature.com/articles/s41893-020-0488-7]
Noot voor de pers
Meer weten? Neem contact op met:
* Steef Hanssen, s.hanssen@xxxxxxxxxxxxx [mailto:s.hanssen@xxxxxxxxxxxxx]
* Florian Knobloch, f.knobloch@xxxxxxxxxxxxx [mailto:f.knobloch@xxxxxxxxxxxxx] 
(engelssprekend)
* Wetenschapscommunicatie & Persvoorlichting Radboud Universiteit, media@xxxxx 
[mailto:media@xxxxx], 024 3616000
Links
www.ru.nl/onderzoek [http://www.ru.nl/onderzoek/]
 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Elektrische auto’s verlagen wereldwijd broeikasgasuitstoot - Persvoorlichting Radboud Universiteit