[PWC-MEDIA] Effecten van micro- en nanoplastics op biodiversiteit pas na dik jaar te zien

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 Feb 2020 15:47:17 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]


Persbericht Wageningen University & Research, nr. 002, 3 februari 2020
Effecten van micro- en nanoplastics op biodiversiteit pas na dik jaar te zien
Zijn nanoplastic en microplastic schadelijk voor de natuur? Dat is niet bekend. 
Maar Wageningse onderzoekers tonen nu aan dat de piepkleine deeltjes effecten 
kunnen hebben op de biodiversiteit. Na vijftien maanden blootstelling aan zowel 
realistische als hoge concentraties micro- en nanoplastics blijkt het totale 
aantal van de kleine organismen in de bodem van sloten en plassen, bij de hoge 
concentraties te dalen, terwijl de mengverhouding van de soorten verandert. Hun 
bevindingen staan in het tijdschrift Science Advances van 31 januari.
Microplastic deeltjes variëren in grootte van 0.001-5 mm. Nanoplastics zijn nog 
kleiner. In het laboratorium is aangetoond dat zulke kleine plastic deeltjes 
effecten kunnen hebben op organismen die leven op en in de bodem van sloten, 
plassen en meren. Daar leven talloze soorten wormen, watervlooien en slakjes in 
micro-ecosystemen. De organismen woelen het sediment om, filteren stoffen 
eruit, brengen nieuwe producten in het water, eten, en worden gegeten. Zo 
vervullen ze een cruciale rol voor hogere dieren, zoals amfibieën en vissen.
Onrealistisch hoge concentraties
Tot nu toe werden testen om het effect van micro- en nanoplastics te 
registreren gedaan met korte blootstellingstijden, onrealistisch hoge 
concentraties (bijv. 1000 keer de gangbare concentratie). Wel werden allerlei 
organismen ingezet, maar steeds één type organisme per keer. Het is dan niet zo 
moeilijk om die organismen onder het plastic te laten bezwijken en berichten 
daarover domineerden de media de afgelopen jaren. "Maar in de natuur is alles 
anders dan in het lab", zegt hoogleraar prof. Bart Koelmans. "De hamvraag is 
dus wat er echt gebeurt in de natuur. Dat hebben we nu onderzocht onder 
ecologisch realistische omstandigheden."
Effect gemeten na 15 maanden
Promovenda Paula Redondo-Hasselerharm onderzocht de gevoeligheid van complexe 
levensgemeenschappen in een buitengewoon grondig en langdurig veldexperiment. 
Redondo: "In het lab zitten organismen in een aquarium en kunnen niet 
ontsnappen aan het plastic. Maar in de natuur is dat vaak wel zo, en 
omstandigheden, zoals de watertemperatuur, of stroming veranderen voortdurend. 
Daarom begroeven wij plastic deeltjes in natuurlijk sediment, maar alleen op 
bepaalde plekjes. Zo konden we zien of de biodiversiteit op die plekken anders 
is dan daaromheen. En we keken niet slechts vier weken, maar veel langer. Na 
drie maanden zagen we nog steeds geen effect, maar na vijftien maanden bleken 
sommige soorten het minder goed te doen dan andere. We zagen zowel bij micro- 
als macroplastics een achteruitgang van ca 50% van het totale aantal organismen 
ten opzichte van het controlesysteem."
Speculatie over effecten van plastics
Er is een luide roep om ecologisch relevant onderzoek naar nanoplastics en 
microplastics in de recente wetenschappelijke literatuur. Dit werd ook 
benadrukt in het SAPEA-rapport<https://www.sapea.info/microplastics-launch/
dat een jaar geleden de Europese Commissie adviseerde over beleid met 
betrekking tot plastic in ons milieu. Zorgvuldig communiceren over de 
onzekerheid en relevantie van de resultaten, en het zorgdragen voor relevante 
blootstellingsscenario's, behoren tot de aanbevelingen.
"Er is inderdaad veel onduidelijkheid en dus speculatie over de schade van 
microplastics op de natuur en vooral ook op de menselijke gezondheid", zegt 
Bart Koelmans, leider van het onderzoek. "Met dit experiment slaan we een 
nieuwe weg in en laten we voor het eerst zien dat het mogelijk is om ook voor 
microplastics realistische dosis-effect relaties vast te stellen voor effecten 
op levensgemeenschappen in de natuur. De natuur is mild in die zin, dat 
allerlei andere factoren en variaties de effecten van plastic verdoezelen. We 
hebben nu dosis-effect concentratiewaardes in handen waarvan we weten dat die 
nu of in de toekomst relevant zijn".
Publicatie
Redondo-Hasselerharm, P.E., Gort, G., Peeters, E.T.H.M., Koelmans, A.A. Nano- 
and microplastics affect the composition of freshwater benthic communities in 
the long term, Science Advances, 31 januari 2020.
Noot voor de redactie
Paula Redondo-Hasselerharm 
(paula.redondohasselerharm@xxxxxx<mailto:paula.redondohasselerharm@xxxxxx>) of 
prof.dr. Bart Koelmans, tel. 0317 483201, 
bart.koelmans@xxxxxx<mailto:bart.koelmans@xxxxxx>.
Zie ook Dossier Micro- en nanoplastics: 
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Microplastics-en-nanoplastics.htm
Foto: Sloot waarin de micro- en macroplastic experimenten plaatsvonden.

Wageningen University & Research combineert fundamentele en toegepaste kennis 
vanuit de missie 'To explore the potential of nature to improve the quality of 
life'. Zo draagt WUR bij aan het oplossen van belangrijke vragen in het domein 
van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 5.500 medewerkers en meer dan 12.000 
studenten laten zich inspireren door natuur, maatschappij en technologie. 
Inspiratie die ons al meer dan een eeuw in staat stelt om te verwonderen, 
kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd toe te passen. En dat doen we niet 
alleen, maar zoveel mogelijk samen met overheden, het bedrijfsleven, 
non-gouvernementele organisaties en andere kennisinstellingen.  
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

PNG image

Attachment: 002_20200131_foto sloot_DSC_3420_1200x800.jpg
Description: 002_20200131_foto sloot_DSC_3420_1200x800.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Effecten van micro- en nanoplastics op biodiversiteit pas na dik jaar te zien - Niessen, Jac