[PWC-MEDIA] Eerste genen voor ADHD gevonden

  • From: <Marcel.Wortel@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 Dec 2018 08:20:03 +0000

Bekijk de online versie in uw 
browser<https://mailchi.mp/77d7cd52074f/eerste-genen-voor-adhd-gevonden?e=14ad3643ae>


[Radboudumc]
PersberichtNijmegen, 3 december 2018Eerste genen voor ADHD gevonden


Twaalf van naar schatting duizenden ADHD-genen geïdentificeerdEr zijn twaalf genetische variaties gevonden die het risico op ADHD verhogen. 
Een internationaal team van onderzoekers van het Psychiatric Genomics 
Consortium, waaronder verschillende Radboudumc-onderzoekers, het Deense iPSYCH 
project en het Broad Institute van Harvard en MIT publiceerden hierover in 
Nature Genetics. Deze resultaten kwamen tot stand door het combineren van grote 
groepen proefpersonen. Hoewel deze twaalf genen een bescheiden rol spelen in 
het ontstaan van ADHD, is deze studie een zeer belangrijke stap in het 
begrijpen van de biologie van de aandoening.Veel psychiatrische aandoeningen hebben een genetische basis. Dit geldt met 
name voor ADHD, waarbij het risico op de aandoening voor 75 procent erfelijk 
is. Onderzoek naar de genetische basis van deze erfelijkheid leverde echter tot 
nu toe weinig resultaat op. Onderzoekers van het Psychiatric Genomics 
Consortium hebben nu de erfelijke variaties vergeleken in het complete DNA van 
20.000 mensen met en 35.000 mensen zonder ADHD. Hieruit kwamen variaties op 
twaalf locaties van het DNA naar voren die een verhoogd risico geven op het 
krijgen van ADHD.

“Internationale samenwerking op wereldschaal heeft dit resultaat mogelijk 
gemaakt,” zegt Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie van het 
Radboudumc en een van de leiders van de ADHD werkgroep van het Psychiatric 
Genomics Consortium. “Team science is echt essentieel om voortgang te boeken in 
het vinden van de genetische oorzaak van psychiatrische aandoeningen. Met name 
voor ADHD is dergelijke voortgang belangrijk, omdat er nog steeds mensen zijn 
die ADHD niet als een echte aandoening beschouwen. Het is dus van belang dat 
een genetische oorzaak en biologische mechanismen achter ADHD duidelijker 
worden.”

Dat er niet eerder genen gevonden zijn die gekoppeld zijn aan ADHD heeft te 
maken met het kleine effect dat één gen heeft op het risico op de aandoening. 
“We hebben nu pas de statistische kracht om de bevindingen in een genoomwijde 
analyse boven de ‘ruis’ uit te halen, dus afwijkingen te zien die echt 
betekenis hebben,” legt Franke uit, “eerdere studies waren te klein om 
dergelijke effecten te vinden.”

Naar schatting zijn er duizenden genen betrokken bij het ontstaan van ADHD. 
“Wat nu gevonden is, is dus nog maar het topje van de ijsberg. Toch is deze 
studie enorm belangrijk voor het veld, want nu kan de zoektocht naar de 
biologische mechanismen achter ADHD pas echt beginnen,“ zegt Franke. “Daarnaast 
helpt deze studie ons om onze modellen voor de genetische bijdrage aan ADHD te 
toetsen. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat de genetische bijdrage aan ADHD 
hetzelfde is als die aan gedragskenmerken als aandacht en activiteit. Hoe meer 
van zulke genvariaties iemand heeft, des te hoger het risico om ADHD te 
ontwikkelen.”

De nieuwe genetische ontdekking biedt nieuw inzicht in de biologie achter het 
ontstaan van ADHD. Enkele van de gevonden genen hebben bijvoorbeeld een functie 
in de communicatie tussen hersencellen, terwijl andere genen belangrijk zijn 
voor cognitieve functies zoals leren. Ook het FOXP2-gen liet een duidelijk 
verband met ADHD zien. Barbara Franke: “Een verrassende bevinding. Dit gen is 
betrokken bij de motoriek van de mond en tong en we weten dat ADHD en 
spraak-taalstoornissen regelmatig samen optreden, maar er is meer onderzoek 
nodig om die link goed te begrijpen.”

“Dit onderzoek legt een belangrijk fundament voor verder onderzoek naar ADHD,” 
zegt Franke. “Omdat belangrijke risicogenen gevonden zijn, is verder onderzoek 
naar het ontstaan van de aandoening mogelijk. Omdat het effect van de gevonden 
genvariaties relatief klein is, zijn deze nog niet toepasbaar voor het opzetten 
van een diagnostische test.”[Divider]Dit onderzoek vond plaats binnen het Donders Center for Medical Neuroscience.


Noten voor de redactie - niet voor publicatie
Publicatie in Nature Genetics: Demontis et al., Discovery of the first 
genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder, 
Nature Genetics, 26 november 2018, 
https://doi.org/10.1038/s41588-018-0269-7<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=c826a95d16&e=14ad3643ae>

Persvoorlichters bij het Radboudumc: 06-21105433 (Marcel Wortel), buiten 
kantooruren 06 - 51291446.
E-mailadres voor de media: nieuws@xxxxxxxxxxxxx<mailto:nieuws@xxxxxxxxxxxxx>
Volg ons ook op 
twitter<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=1fdb9e14d5&e=14ad3643ae>.
Klik 
hier<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=e058b70156&e=14ad3643ae>
 voor meer persberichten van het Radboudumc.[Divider]


© Radboudumc Postbus 9101 6500 HB, Nijmegen Netherlands
Klik hier als u geen persberichten meer wilt 
ontvangen.<https://radboudumc.us15.list-manage.com/unsubscribe?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=77a036043b&e=14ad3643ae&c=92f32a819c>


[Radboudumc wapen]

[Facebook]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=de37284874&e=14ad3643ae>

[Twitter]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=14d9e70c85&e=14ad3643ae>

[Youtube]<https://radboudumc.us15.list-manage.com/track/click?u=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&id=2521a7aab9&e=14ad3643ae>[Email Marketing Powered by 
Mailchimp]<http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0fcbb36e305ebb23335c5b0cf&afl=1>De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan 
dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze 
e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en verspreiden van deze e-mail 
of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd 
bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can 
be derived from this message or its attachments. If you are not the intended 
recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. 
It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the 
information inside it, without a written consent from the sender. Radboud 
university medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce 
trade register with number 41055629.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Eerste genen voor ADHD gevonden - Marcel.Wortel