[PWC-MEDIA] Boek Verdwenen of verschenen beschrijft 70 vogelsoorten

  • From: Sovon Vogelonderzoek Nederland <albert.dejong@xxxxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 11 Oct 2021 07:34:55 +0000Historisch naslagwerk over 120 jaar ontwikkelingen van vogels
Bekijk deze e-mail in je browser 
(https://mailchi.mp/cae41dea76a9/uitnodiging-landelijke-dag-1908126?e=7cbbe06080)


** Nederlandse broedvogelbevolking sinds 1900 drastisch veranderd
------------------------------------------------------------

Nijmegen, 11 oktober 2021
In 120 jaar tijd veranderde de samenstelling van vogels die regelmatig in 
Nederland broeden drastisch. Aansprekende soorten als de zeearend en oehoe 
vestigden zich met een verrassende snelheid. Tegelijk verdwenen er 
specialistische soorten. De vogelstand is allerminst stabiel. In het nieuwe 
boek Verschenen of verdwenen geeft Sovon een overzicht van 70 vogelsoorten die 
sinds 1900 vertrokken of er juist bij kwamen.

Al meer dan een eeuw is de natuur in Nederland het toneel van grote 
veranderingen: grootschalige aanleg van bossen, sterke inkrimping van heide en 
hoogveen, inpolderingen en de overgang naar bijna industriële landbouw. Dit 
maakt nieuwsgierig hoe het sindsdien met de broedvogels is gegaan.
Daarom komt het Sovon Vogelonderzoek Nederland na het grote succes van de 
Vogelatlas van Nederland (2018) met het boek Verschenen of verdwenen. Het is 
een historisch naslagwerk over 120 jaar ontwikkelingen van vogels, landschap én 
vogelaars.** Grote dynamiek
------------------------------------------------------------
Sinds 1900 hebben zo’n 227 wilde vogelsoorten in ons land gebroed. Maar van 
stabiliteit is absoluut geen sprake: nog geen 60 procent was al die tijd vaste 
inwoner. Sommige soorten verdwenen, zoals de griel en ortolaan, vaak 
specialisten die het niet konden redden in het snel veranderende landschap. 
Andere verschenen, waaronder veel exoten. Ook keerden broedvogels na eeuwen 
afwezigheid weer terug, waaronder de oehoe en zeearend. Nu vertrouwde vogels, 
de Turkse tortel en grote zilverreiger, waren decennia geleden nog niet te zien 
in het land.** Ontwikkelingen van 70 soorten
------------------------------------------------------------
De hoofdstukken over deze vogelsoorten vormen het belangrijkste deel van het 
boek. Ze staan in chronologische volgorde, te beginnen met de kuifeend, waarvan 
het eerste broedgeval in 1904 werd gevonden. Als laatste de visarend, die zich 
in 2016 vestigde. In een vlot geschreven maar tegelijk informatieve tekst 
worden de ontwikkelingen van de soort uit de doeken gedaan. Daarin is een schat 
aan literatuur (onderzoek, oude verhalen en anekdotes) verwerkt. Wie wist er 
bijvoorbeeld dat er bosruiters in Nederland hebben gebroed? En dat 
vuurgoudhaantjes nieuwkomers zijn?** Aanvulling op Vogelatlas
------------------------------------------------------------
In aparte themahoofdstukken wordt de rol van klimaatverandering, bescherming en 
exoten beschreven. Ook de vogelaars van toen en nu krijgen een plek. Spannende 
vragen over welke soorten zich nog zullen gaan vestigen worden opgeworpen. 
Dankzij de vele fraaie, recente én historische foto’s, duidelijke kaartbeelden 
en infographics is Verschenen of verdwenen een fraaie aanvulling op de 
Vogelatlas, die al bij meer dan 22.000 liefhebbers in de kast staat.
De oehoe vestigde zich in de afgelopen eeuw opnieuw in Nederland. Het is één 
van de 70 beschreven soorten. Foto: Harvey van Diek
Klik hier om naar een inkijkexemplaar te gaan 
(https://issuu.com/sovonvogelonderzoeknederland/docs/verschenen_of_verdwenen_inkijkexemplaar_2__1_?utm_source=Perslijst&utm_campaign=a5f6f65cef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_24_02_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ca3e5ae6ca-a5f6f65cef-227555522&mc_cid=a5f6f65cef&mc_eid=UNIQID)


** Verschijnt op 25 november 2021
------------------------------------------------------------
bij Kosmos Uitgevers 
(https://www.kosmosuitgevers.nl/boek/verschenen-of-verdwenen/?utm_source=Perslijst&utm_campaign=a5f6f65cef-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_24_02_30_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_ca3e5ae6ca-a5f6f65cef-227555522&mc_cid=a5f6f65cef&mc_eid=UNIQID)
Meer informatie: Albert de Jong (Sovon): per e-mail 
(mailto:albert.dejong@xxxxxxxx?subject=Verdwenen%20verschenen) of telefoon: 06 
17 17 37 64

============================================================
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.
 U ontvangt deze e-mail omdat u op de perslijst van Sovon staat.

Ons adres is:
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Toernooiveld 1
NIJMEGEN, Gelderland 6525 ED
Netherlands
Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? ** Meld je dan hier af van onze 
mailinglijst 
(https://sovon.us11.list-manage.com/unsubscribe?u=7bbb2023896f9b1609da4cd33&id=ca3e5ae6ca&e=7cbbe06080&c=a5f6f65cef)
.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Boek Verdwenen of verschenen beschrijft 70 vogelsoorten - Sovon Vogelonderzoek Nederland