[PWC-MEDIA] Alliantie van topuniversiteiten roept G20-leiders op om prioriteit te geven aan netto nuluitstoot

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Nov 2020 07:37:49 +0000

Alliantie van topuniversiteiten roept G20-leiders op om prioriteit te geven aan 
netto nuluitstoot

Een internationale alliantie van prominente universiteiten die klimaatonderzoek 
doen, waaronder de TU Delft, heeft haar eerste 
verklaring<https://www.universitiesforclimate.org/climate-declaration/
uitgebracht voorafgaand aan de G20-top op 21 en 22 november 2020. In deze 
verklaring van de International Universities Climate Alliance (IUCA) worden 
wereldleiders opgeroepen om de herstelperiode na de coronapandemie aan te 
grijpen om maatregelen door te voeren om klimaatverandering tegen te gaan, met 
de waarschuwing dat het uitblijven daarvan zware gevolgen zal hebben voor de 
komende generaties.

International Universities Climate Alliance
De universiteiten die zijn aangesloten bij de International Universities 
Climate Alliance<http://www.universitiesforclimate.org> zijn verspreid over de 
hele wereld en vertegenwoordigen een derde van de 100 best presterende 
universiteiten op het gebied van klimaatonderzoek, en een kwart van de 100 best 
presterende universiteiten op het gebied van milieuonderzoek ter wereld. De 
klimaatalliantie ondersteunt wereldleiders, beleidsmakers en het bedrijfsleven 
bij de voorbereiding en respons op klimaatverandering.

Plicht van de G20
Dat deze IUCA-verklaring specifiek is gericht aan de G20-leiders is bijzonder 
relevant aangezien de leden van de G20 85% van het wereldwijde bruto 
binnenlands product en bijna 80% van de wereldwijde CO2-uitstoot 
vertegenwoordigen. De G20-leden zijn daarnaast goed voor 95% van de 
steenkoolconsumptie ter wereld en meer dan 70% van de olie- en 
aardgasconsumptie. Daarom hebben volgens de IUCA-verklaring de G20-leiders 
zowel de plicht als de gelegenheid om het voortouw te nemen bij een wereldwijde 
systeemverandering. G20-overheden zullen moeten samenwerken om te waarborgen 
dat fossiele brandstofindustrieën op korte termijn grootschalig genoeg inzetten 
op het leveren van energie met netto nuluitstoot.

Roep om aandacht
Volgens professor Ian Jacobs, president en Vice-Chancellor van de universiteit 
van Nieuw-Zuid-Wales (UNSW Sydney) in Australië, medeoprichter van de 
alliantie, erkennen hij en zijn collega's de noodzaak dat deskundigen vanuit 
verschillende invalshoeken zich uitspreken over de klimaatcrisis: "Er liggen 
veel uitdagingen voor ons in het verschiet bij de bestrijding van de 
existentiële crisis waarin de wereld zich bevindt. De International 
Universities Climate Alliance vormt een waardevolle hulpbron waarop overheden, 
het bedrijfsleven, de industrie en de bredere samenleving kunnen vertrouwen 
voor deskundig evidencebased advies."

TU Delft visie op Climate Action
TU Delft had zich al gecommitteerd aan een dergelijk doel - in lijn met de 
toetreding tot de IUCA en het teken van deze verklaring - en dat expliciet 
gemaakt in het Climate Action vision 
paper<https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/tu-delft-publiceert-visie-op-climate-action/>
 dat vorig jaar gepubliceerd werd: 'Het doel - een klimaatbestendige wereld - 
kan niet worden gerealiseerd zonder innovatieve technologieën voor zowel 
mitigatie als adaptatie. Het kan niet worden gerealiseerd zonder betere kennis 
van wereldwijde en regionale klimaatveranderingen. En evenmin zonder een dieper 
inzicht in de ethische, maatschappelijke en culturele context van het beleid en 
de daaruit voortvloeiende maatregelen. TU Delft is vastbesloten om haar 
intellectuele en innovatieve krachten in te zetten voor de bescherming van de 
wereldbevolking tegen de risico's van klimaatverandering, door de hiervoor 
beschreven technologieën en methoden te ontwikkelen - in nauwe samenwerking met 
de bedrijven en organisaties die deze maatregelen in praktijk moeten brengen. 
Het probleem is complex en urgent, maar we moeten ook optimistisch blijven en 
al onze capaciteiten benutten om deze uitdaging aan te gaan in onze 
onderwijsprogramma's en ons onderzoek.'

Meer informatie
Link naar de volledige tekst van de 
verklaring<https://www.universitiesforclimate.org/climate-declaration/>
De IUCA vormt een centrale hub waar universiteiten het nieuwste 
klimaatonderzoek met elkaar kunnen delen en waar samenwerking tussen 
toonaangevende onderzoeksteams wordt gefaciliteerd. UNSW Sydney is 
initiatiefnemer van de International Universities Climate Alliance en vormt 
momenteel het secretariaat. De TU Delft is een van de medeoprichters van de 
alliantie. Meer: https://www.universitiesforclimate.org/

Sustainability website TU Delft: https://www.tudelft.nl/en/sustainability/
Contact TU Delft adviseur wetenschapscommunicatie Roy Meijer, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>, 06 14015008

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Alliantie van topuniversiteiten roept G20-leiders op om prioriteit te geven aan netto nuluitstoot - Roy Meijer