[PWC-MEDIA] Aankondiging Historicidagen 2017

  • From: KNHG communicatie <info@xxxxxxx>
  • To: lezer <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 25 Jul 2017 15:03:41 +0000

Geschiedenis Nu! Driedaags congres over geschiedbeoefening anno 2017.


** Aankondiging
------------------------------------------------------------
De Historicidagen. Geschiedenis Nu!
Driedaags congres over geschiedbeoefening anno 2017
Van 24 tot 26 augustus 2017
Academiegebouw, Utrecht
Meer info: www.historicidagen.nl

‘Tijdens de Historicidagen gaan meer dan 400 historici, vanuit alle 
disciplines, met elkaar in gesprek en wisselen bevindingen uit. Ikzelf hoop er 
nieuwe inzichten op te doen, overzicht te krijgen van het Nederlandse veld en 
me te verliezen in historische guilty pleasures!’ Beatrice de Graaf, voorzitter 
Historicidagen.
Voor wie?
Historici: studenten, docenten, onderzoekers, zzp-ers. Werkzaam in de 
wetenschap, media, beleid, onderwijs, archieven, musea en/of erfgoed.
Grensoverschrijdende lezingen, debatten, presentaties en workshops.
Tijdens het congres komen alle facetten van het vak van de historicus aan bod. 
Thema’s zijn o.m. Black gender, Is er toekomst voor de Europese Unie?, Kansen 
en dilemma’s voor publiekshistorici, Modern geschiedenisonderwijs, Balanceren 
tussen nationalisme en supranationalisme. Actuele thema’s die voor historici 
relevant zijn en waarover zij tijdens de Historicidagen in debat gaan. Met 
onder meer Ian Buruma, Leo Lucassen, Maria Grever, James Kennedy, Paul Knevel, 
Sylvana Simons, Martine Gosselink e.v.a.
KNHG
‘Wie zich deel voelt uitmaken van de beroepsgroep, draagt het vak van 
historicus met zich mee, waar je ook werkt. Met de organisatie van deze 
Historicidagen versterkt het KNHG het debat over ons vak, over actuele 
onderzoeksagenda’s en methodologische en historiografische uitdagingen van onze 
tijd.’
Susan Legêne, hoogleraar politieke geschiedenis Vrije Universiteit en 
voorzitter KNHG.

De Historicidagen zijn het initiatief van het Koninklijk Nederlands Historisch 
Genootschap (KNHG), de beroepsorganisatie voor historici. Deze eerste 
aflevering wordt georganiseerd i.s.m. het Departement Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht en gedragen door een breed 
netwerk van (kunst)historische organisaties.
Noot voor de redactie
Wilt u meer informatie, sprekers interviewen, beeldmateriaal en/of aanwezig 
zijn bij het congres, neem dan contact op met Ester Zoomer, communicatie KNHG 
Historicidagen, ester.zoomer@xxxxxxxxxxxxxxx 
(mailto:ester.zoomer@xxxxxxxxxxxxxxx)  020-2246815 / 0642151938.

============================================================
** 
(http://knhg.us9.list-manage.com/track/click?u=33fb50726357e97a9999a3aec&id=2972b41f91&e=915b99d0eb)
** 
(http://knhg.us9.list-manage1.com/track/click?u=33fb50726357e97a9999a3aec&id=648df5baa7&e=915b99d0eb)
** (mailto:info@xxxxxxx)
Copyright © 2017 Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, All rights 
reserved.
 U ontvangt deze mail  van de KNHG omdat wij u graag informeren over de 
Historicidagen van 24 tot en met 26 augustus 2017

Our mailing address is:
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Oudezijds Achterburgwal 185
Amsterdam, Nh 1012 DK
Netherlands
Want to change how you receive these emails?
You can ** update your preferences 
(http://knhg.us9.list-manage1.com/profile?u=33fb50726357e97a9999a3aec&id=a2432b7100&e=915b99d0eb)
or ** unsubscribe from this list 
(http://knhg.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=33fb50726357e97a9999a3aec&id=a2432b7100&e=915b99d0eb&c=174c2ec65c)
.
 Email Marketing Powered by MailChimp
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=33fb50726357e97a9999a3aec&afl=1

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Aankondiging Historicidagen 2017 - KNHG communicatie