[PWC-MEDIA] AMOLF persbericht: Ruis op het signaal? Geen probleem!

  • From: Communications AMOLF <Communications@xxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 14 Feb 2020 09:26:30 +0100

Ruis op het signaal? Geen probleem!

Betere optische detectie door ruis op het signaal te omarmen

 
Elke meting heeft last van ruis. Dat geldt zeker voor sensoren die 
veranderingen in de omgeving moeten waarnemen die nauwelijks groter of zelfs 
kleiner zijn dan de ruis in de sensor zelf. Ook AMOLF-onderzoeker Said 
Rodriguez kwam dit probleem tegen in zijn optische experimenten en besloot het 
anders aan te pakken. In een artikel dat op 13 februari 2020 verscheen in 
Physical Review Applied, laat hij zien hoe ruis een hulpmiddel kan zijn bij 
optische detectie, in plaats van een stoorzender.

 
“Ruis gebruiken om sensoren te verbeteren klinkt contra-intuïtief”, geeft 
Rodriguez toe. “Stel je voor dat je de grootste letters in een ogentest niet 
eens kunt zien. En dat een plotselinge aardbeving ervoor zorgt dat het beeld 
scherper wordt, dat je zelfs de kleinste letters wel kunt onderscheiden, 
geholpen door de trillende moleculen in de lucht tussen het scherm en je ogen. 
Dit lijkt op wat er gebeurt in de optische sensor die ik voorstel.”

 
Kleine veranderingen in de omgeving

Zoals veel onderzoekers die zich met optica bezighouden, gebruikt Rodriguez 
resonerende systemen die piepkleine veranderingen in hun omgeving kunnen 
detecteren. Een gebruikelijke optische sensor bestaat uit een trilholte, een 
lege ruimte waarin laserlicht heen en weer beweegt (resoneert) tussen twee 
spiegels. De resonantiefrequentie hangt af van wat er in en om de trilholte 
gebeurt. “Zo zal een gas dat door de trilholte stroomt, de resonantiefrequentie 
beïnvloeden, net zoals een verandering in de temperatuur, of de druk”, legt 
Rodriguez uit. “Een standaarddetector meet deze verandering in 
resonantiefrequentie als een verandering in de intensiteit van het licht dat de 
trilholte verlaat. De metingen worden echter altijd verstoord door ruis in het 
meetsysteem. De meest gebruikte manier om het schadelijke effect van ruis te 
verminderen is door over een lange tijdsperiode te meten en dan het gemiddelde 
te berekenen. Dat drukt de meetsnelheid, terwijl het voor de meeste 
toepassingen belangrijk is om zo snel mogelijk te kunnen meten. Bovendien is 
het onmogelijk om alle ruis te onderdrukken. Zelfs als we alle klassieke (bijv. 
thermische) ruis elimineren, wordt de meetsnelheid nog beperkt door 
quantumruis.”

 
Ruis omarmen voor betere metingen

Terwijl de meeste optische sensoren lineair zijn – licht dat eruit komt is een 
lineaire functie van het licht dat erin ging – heeft Rodriguez gerekend aan een 
optische detectiemethode gebaseerd op non-lineariteit, wat betekent dat fotonen 
binnen de sensor op elkaar inwerken. “In de trilholte stoppen we een materiaal 
dat het resonerende licht beïnvloedt op een niet-lineaire manier. Het licht dat 
uit de trilholte komt, is geen lineaire functie van wat erin ging, maar is 
bi-stabiel: voor een gegeven ingaande lichtintensiteit, kan de output twee 
waarden hebben”, zegt hij. “De onvermijdelijk ruis in het systeem zorgt dat de 
lichtsterkte die uit de sensor komt willekeurig wisselt tussen die twee 
waarden. Wanneer de resonantiefrequentie van de trilholte verandert (bijv. als 
er een deeltje binnenkomt), verandert dit patroon van wisselingen ook.”

Een statistische analyse van het output-patroon laat de verandering van de 
resonantiefrequentie zien. Omdat ruis zorgt voor een hogere frequentie van 
wisselingen in het output-patroon, én omdat een hogere wisselfrequentie 
betekent dat er minder tijd nodig is om genoeg data te verkrijgen voor de 
statistiek, maakt meer ruis de sensor sneller. Rodriguez: “In gewone sensoren 
zorgt meer ruis ervoor dat een langere meettijd nodig is om iets te detecteren 
dat de trilholte binnenkomt, maar bij deze sensor is de meetsnelheid juist 
hoger bij meer ruis. Dat is opmerkelijk!”

 
Optimaal gevoelig bij quantumruis

Omdat het onmogelijk is om quantumruis te vermijden, is het erg nuttig om 
sensoren te ontwikkelen die de ruis omarmen in plaats van proberen te 
vermijden. Rodriguez ontdekte dat de gevoeligheid van zijn ruis-omarmende 
sensor ook afhankelijk is van ruis. “Net als de meetsnelheid blijkt de 
gevoeligheid toe te nemen bij toenemende ruis, maar niet continu. Het blijkt 
dat de sensor het best presteert in het regime van quantumruis”, zegt hij. “Dat 
maakt de sensor een interessant alternatief voor meetgebieden waar de 
standaardmethoden niet zo goed presteren.”

Rodriguez berekende de theoretische limiet voor de meetsnelheid van zijn 
niet-lineaire meetmethode en vergeleek die met de theoretische snelheidslimiet 
van lineaire optische sensoren. Omdat de niet-lineaire methode al bijna even 
goed presteert als de lineaire, heeft hij er hoge verwachtingen van. Hij is van 
plan om het systeem nog verder theoretisch te onderzoeken en uiteindelijk een 
daadwerkelijke sensor te realiseren die gebruik maakt van ruis. “Er zijn al 
vergelijkbare methoden in gebruik in elektrische systemen, maar tot nu toe is 
ruis nog nooit gebruikt om optische metingen te verbeteren”, zegt hij. “Omdat 
ze laten zien hoe we de onvermijdelijke quantumruis kunnen inzetten voor 
optische detectie, kunnen deze resultaten uiteindelijk de grenzen oprekken van 
wat meetbaar is met state-of-the-art optische sensoren.”

 
 
Voor de redactie

 
Contactinformatie

Said RK Rodriguez

phone: 06 55 50 98 10

e mail: s.rodriguez@xxxxxxxx <mailto:s.rodriguez@xxxxxxxx

 
Referentie

S.R.K. Rodriguez, Enhancing the speed and sensitivity of a nonlinear optical 
sensor with noise, Phys. Rev. Applied 13, 024032 (2020) 
doi.org/10.1103/PhysRevApplied.13.024032

 
Beeld

Bijschrift:

Een optische trilholte met een niet-lineair materiaal (paars) tussen twee 
spiegels (blauw). Licht dat binnenkomt aan de linkerkant, resoneert binnen de 
trilholte. De ruis in het systeem zorgt ervoor dat het licht dat er aan de 
rechterkant uitkomt, een intensiteit heeft die willekeurig wisselt tussen twee 
waarden. Een kleine verstoring in de trilholte (zoals een binnenkomend deeltje, 
hier aangegeven in geel, Є) verandert het wisselende output-patroon. (Credits: 
Said Rodriguez en Henk-Jan Boluijt, AMOLF)

 
 
 
 
 
 

Attachment: fig1.jpg
Description: JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] AMOLF persbericht: Ruis op het signaal? Geen probleem! - Communications AMOLF