[PWC-MEDIA] 1 november: Discussiebijeenkomst Plan S, voor de overgang naar open access

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 22 Oct 2018 07:08:25 +0000


Hoe versnellen we de overgang naar open access?
Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=78acbc097f>

[Logo KNAW]
uitnodiging
________________________________Discussiebijeenkomst Plan S, voor de overgang naar open access


Tijdens deze openbare discussiebijeenkomst kunnen wetenschappers met onder 
anderen NWO-voorzitter Stan Gielen van gedachten wisselen over Plan 
S<https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/Plan_S.pdf?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->,
 dat bedoeld is om de transitie naar open access te versnellen. Dit plan is in 
Nederland ondertekend door NWO.


Datum & tijd: donderdag 1 november 2018, van 15.00 tot 18.30 uur
Plaats: StAeg, t Zand 37, 3811 GB 
Amersfoort<https://www.staeg.nl/contact?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->
Meer informatie: Website 
KNAW<https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/discussiebijeenkomst-plan-s-ter-versnelling-van-de-overgang-naar-open-access?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->

[3709371f-00b3-4850-8cd1-81409b1d6e20.gif]<https://www.knaw.nl/register-discussion-plan-s?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/8d8d949f-462b-4e9e-931e-06d098e2e404.jpg]<https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/discussiebijeenkomst-plan-s-ter-versnelling-van-de-overgang-naar-open-access?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->

Vanaf 1 januari 2020 moeten publicaties die voortkomen uit onderzoek 
gefinancierd door de ondertekenaars, gepubliceerd worden in 
open-accesstijdschriften en open-accessplatforms. De Special Envoy open access 
van de Europese Unie, Robert-Jan Smits, bepleit dat dit vanaf 2020 ook voor 
EU-gefinancierd onderzoek gaat gelden.

Stan Gielen zal het plan toelichten en met de deelnemers van gedachten wisselen 
over de zorgen, de aandachtspunten en de mogelijke oplossingen. Het is de 
bedoeling dat deze inbreng helpt bij het zoeken naar een goed werkbare 
uitwerking van de route naar open access.

De voertaal van deze bijeenkomst is Engels.


Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op de website van de 
KNAW<https://www.knaw.nl/nl/actueel/agenda/discussiebijeenkomst-plan-s-ter-versnelling-van-de-overgang-naar-open-access?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->.
 Of neem contact op met Arie Korbijn, 
arie.korbijn@xxxxxxx<mailto:arie.korbijn@xxxxxxx>, 020 551 0734.

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Deelname is gratis, maar 
aanmelding is noodzakelijk. Dat kan via het aanmeldformulier op de 
website<https://www.knaw.nl/register-discussion-plan-s?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->.________________________________[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=1+november%3A+Discussiebijeenkomst+Plan+S%2C+voor+de+overgang+naar+open+access:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdJ6BHw&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->
[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdJ6BHw&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->
[outline-gray-googleplus-48.png]   
+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FdJ6BHw&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->
[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=78acbc097f&e=>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

www.knaw.nl<https://www.knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->


Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het versturen van onze mailings en zullen 
deze nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt uw profiel te 
allen tijde inzien, wijzigen en/of verwijderen. U kunt zich ook altijd afmelden 
voor onze mailings. Zie ook onze 
privacyverklaring<https://knaw.nl/privacyverklaring?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=78acbc097f-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_11_09_20_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-78acbc097f->.

UW GEGEVENS 
AANPASSEN<https://knaw.us5.list-manage.com/profile?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=>

UITSCHRIJVEN<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=78acbc097f> 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=78acbc097f>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] 1 november: Discussiebijeenkomst Plan S, voor de overgang naar open access - KNAW Communicatie