[psicologia_andorra] Re: [psicologia_andorra] Propostes Titulació i Formació continuada

 • From: "Francesc Robert" <robert.compte@xxxxxxxxxx>
 • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 29 Apr 2002 11:42:45 +0200

Comentaris sobre el document d'actualització i formació.

Estic d'acord en optar per una formació que no sigui del tot obligatòria, però 
que fomenti evidentment l'actualització dels coneixements. Encara que també és 
cert, que tenir molts coneixements no garanteix ser més eficient en la seva 
pràctica clínica, com saber molt de matemàtiques no garanteix ser un bon 
professor d'aquesta matèria. Si que és bo fomentar que els psicòlegs ens anem 
actualitzant ja que la nostra professió està en constant evolució. 
Per altra banda, crec que s'hauria de lligar en primer lloc les prestacions de 
la Cass , abans de comprometre'ns a rès per part nostra. Ja que fins ara el 
model sanitari ha permès poder exercir la professió sense cap mena 
d'actualització, i de fet molts metges s'han queixat del sistema, però fins ara 
l'administració tampoc a donat cap solució. El que vull dir, és que sistema 
sanitari actual, fora de l'hospital no ha fomentat cap mitja per tenir 
professionals de la salut actualitzats, i tot i que crec que no és el model a 
seguir, tampoc crec que nosaltres tinguem que ser els primers, quan per altra 
banda no tenim els mateixos drets ni el mateix tractament. Actualment si un 
metge o un psicòleg (de fora de l'hospital) volem formar-se ho han de fer en 
detriment del seu treball i no reben cap mena d'ajuda. Els que treballen en 
institucions sovint poden formar-se en hores de treball. 

No he tingut temps d'estudiar el segon document.

Marta

 ----- Original Message ----- 
 From: Departament de Serveis Tècnics 
 To: Col·legi Psicòlegs Discussió 
 Sent: Friday, April 26, 2002 10:52 AM
 Subject: [psicologia_andorra] Propostes Titulació i Formació continuada


 Us envio unes possibles propostes de documents referits als temes de 
titulació i homologacions i formació continuada. Es tracte de documents que, en 
qualsevol cas, crec que s'haurien de presentar a Govern com a propostes amb 
alternatives a desenvolupar i entre les quals finalment escollir.

 Envieu-me comentaris i esmenes i els incloure per poder triar i elaborar els 
documents definitius a les properes reunions.

  

 Josep Lluís

Other related posts:

 • » [psicologia_andorra] Re: [psicologia_andorra] Propostes Titulació i Formació continuada