[psicologia_andorra] RE: [psicologia_andorra] Notícia sobre homolagació

  • From: "Francesc Robert" <robert.compte@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 14 Mar 2002 08:57:27 +0100

Hola Josep Lluís,  estic d'acord en seguir el tema de les convalidaccions a 
nivell Europeu. Gràcies per a la informació.
Marta
  ----- Original Message ----- 
  From: Josep Ll. Ortega 
  To: psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Saturday, March 16, 2002 8:25 AM
  Subject: [psicologia_andorra] Notícia sobre homolagacióOther related posts:

  • » [psicologia_andorra] RE: [psicologia_andorra] Notícia sobre homolagació