[psicologia_andorra] acords reunió 10 d'octubre 2002

 • From: Direcció EENS de Meritxell <eensm@xxxxxxxxxx>
 • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 14 Oct 2002 15:46:32 +0200

Benvolgut/da company/a,
Envio un petit resum dels temes que ens van tractar en la reunió del passat dia 
10 d'octubre que també rebreu per carta juntament amb els números 150 i 151 de 
Full Informatiu.

 - Es va debatre el tema del Real Decreto que regula l'obtenció del títol de 
psicòleg clínic a Espanya per aquells llicenciats que ja tenen uns quants anys 
d'exercici professional i un grup de col·legiats s'organitzarà per tal de 
preparar els papers i repartir-se les gestions a fer. Per altra banda, es 
crearà una comissió que farà una proposta de definició de criteris per a 
l'obtenció de l'acreditació com a psicòleg clínic a Andorra.

-     S'acordà signar un conveni de col·laboració amb BI/BM mitjançant el 
qual se'ns ofereixen una sèrie de serveis i productes amb un tracte 
preferencial i se'ns cedeix gratuïtament la sala de conferències i que comporta 
el compromís, per part de Col·legi, de facilitar el noms i les adreces postals 
dels col·legiats a l'entitat bancària.
-     S'acordà també, intentar que el curs sobre abusos sexuals a menors es 
pugui fer a Andorra i ofertar-lo als Ministeris de Salut i Educació.
-     Els col·legiats van acordar facultar a la Presidenta fer adreçar una 
carta a la Ministra Sra. Mònica Codina per preguntar quin tipus de 
professionals intervenen en la redacció de la llei de la CASS i, per altra 
banda, per manifestar el desacord del Col·legi en el fet de que no hi hagi cap 
psicòleg com a integrant de la Comissió Tècnica de Discapacitats.
-     Finalment, s'acordà tornar a demanar a tots els col·legiats els 
números de compte i les corresponents autoritzacions per tal de poder procedir 
a facturar les quotes 2001 i 2002. 

Atentament,
Carolina Serra

Other related posts:

 • » [psicologia_andorra] acords reunió 10 d'octubre 2002