[psicologia_andorra] Prestacions del psicòlegs clínics

  • From: Direcció EENS de Meritxell <eensm@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Apr 2002 13:23:51 +0200

Companys,

Com recordareu, dins del seguit de temes que la Ministra de Salut i Benestar va 
encarregar al grup de treball sobre salut creat pel propi Ministeri, hi havia 
l'encàrrec de definir quines prestacions, com i en quina mesura havien de ser 
finançades per la CASS. 

Sabeu també que es va decidir començar per definir les funcions i competències 
dels diversos professionals i que es pensava continuar per definir la formació, 
les acreditacions, les homologacions, etc., de tal manera que la questió de la 
financiació per part de la CASS havia de ser un tema d'estudi posterior.

Tanmateix, entre el passat dilluns 22 i ahir mateix, s'han produit uns 
esdeveniments que faran que ens haguem de posar amb tota urgència a treballar 
en el tema de la CASS, les prestacions, les definicions, els codis i les seves 
tarifes.

La situació és la següent: arran de la impugnació per part del col·legi de 
metges de les lletres clau que utilitza l'Hospital Ntra. Sra. de Meritxell per 
facturar les actuacions dels psicòlegs que treballen al Centre de Salut Mental, 
la Direcció Gral. del SAAS ha rebut encàrrec de la Ministra de Salut i Benestar 
de reunir el Director de Salut Mental, un psicòleg del mateix servei, la 
presidenta del col·legi de psicòlegs i la Sra. Meritxell Camp per tal 
d'elaborar i presentar a Govern una definició, codificació i tarifació dels 
actes i prestacions dels psicòlegs.

En un principi sembla que el que es vol es resoldre amb urgència una situació 
d'il·legalitat que té el SAAS enfront de la CASS. Tanmateix, nosaltres, que som 
aliens al SAAS, entenem que si hem estat designats pel Ministeri per intervenir 
en aquest afer, el que hem de fer es presentar una proposta que sigui vàlida 
per a tots els psicòlegs clínics del país, treballin o no a l'Hospital.

Així doncs, en la reunió que ja tenim prevista per al proper dia 9 de maig, 
convidrà que consensuem una proposta per a presentar i que aquesta estigui el 
més documentada i referenciada possible. Des de la Junta, ja estem a l'espera 
de manuals de codis de diversa procedència i us prego que cadascú per la seva 
banda faci una feina prèvia tant de recerca de referències com de pensar en la 
millor manera de definir les nostres prestacions de cara a una possible 
financiació per part de la CASS.

Atentament,

Carolina Serra

Other related posts:

  • » [psicologia_andorra] Prestacions del psicòlegs clínics