[psicologia_andorra] Notícies de salut mental

  • From: "Josep Ll. Ortega" <jllortega@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 12 Mar 2002 20:33:33 +0100

He llegit la següent notícia i he seguit les altres. Crec que poden aportar
arguments.

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/noticia.html?vi_seccion=3&vs_fec
ha=200203&vs_noticia=1015950315

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/noticia.html?vi_seccion=11&vs_fe
cha=200110&vs_noticia=1002304378

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/noticia.html?vi_seccion=3&vs_fec
ha=200101&vs_noticia=980928816

http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/pediatria.html


Other related posts:

  • » [psicologia_andorra] Notícies de salut mental