[psicologia_andorra] Notícia de possible interés

  • From: Departament de Serveis Tècnics <eensm-dst@xxxxxxxxxx>
  • To: <psicologia_andorra@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 25 Sep 2002 15:10:47 +0200

Fa dies vaig llegir aquesta notícia. Potser us pot interessar.
http://www.psycport.com/showArticle.cfm?xmlFile=washingtonpost%5F2002%5F
09%5F06%5Feng%2Dwashingtonpost%5Fwpni%5Feng%2Dwashingtonpost%5Fwpni%5F05
4411%5F4920309075148707122%2Exml
<http://www.psycport.com/showArticle.cfm?xmlFile=washingtonpost%5F2002%5
F09%5F06%5Feng%2Dwashingtonpost%5Fwpni%5Feng%2Dwashingtonpost%5Fwpni%5F0
54411%5F4920309075148707122%2Exml&provider=washingtonpost%2Ecom>
&provider=washingtonpost%2Ecom
Josep Lluís Ortega

Other related posts:

  • » [psicologia_andorra] Notícia de possible interés